A 2015. április 24-én kelt 1283. számú polgármesteri rendelet értelmében összehívjuk Marosvásárhely tanácsának soros ülését április 30-án, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén a 45-ös terembe, a következő napirenddel:

 • 1.Beszámoló a módosított és kiegészített 34/1998. számú törvény, valamint a módosított és kiegészített 1153/2001-es kormányrendelet értelmében a 2014. évben nyújtott szociális segélyek és támogatások odaítéléséről.
 • 2.Határozattervezet Karácsony Erdei Etel részvényes-közgyűlési képviselői meghatalmazásáról az Aquaserv Rt. 2015. május 12-i soros részvényesközgyűlésének napirendjén szereplő dokumentumok jóváhagyására.
 • 3.Határozattervezet egyes, nem lakás rendeltetésű helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbításáról.
 • 4.Határozattervezet egy bizottság kijelöléséről Marosvásárhely municípiumnak a Fotbal Club ASA 2013 Egyesülettel való együttműködése indokoltságának felülvizsgálatára.
 • 5.Határozattervezet egy homokos labdarúgópálya kialakításáról a Víkendtelepen.
 • 6.Határozattervezet a Víkendtelepen a közétkeztetési rendeltetésű terasz céljára való terület-bérbeadás egyes feltételeire vonatkozó, 2015. március 26-i 89. számú helyi tanácsi határozat 1. mellékletének kiegészítéséről.
 • 7.Határozattervezet 5 négyzetméter terület haszonbérbe adásáról telek-kiegészítésként Tripon Anának, a terület Marosvásárhely tulajdona.
 • 8.Határozattervezet 5 négyzetméter terület haszonbérbe adásáról telek-kiegészítésként Lucaciu Gheorghénak, a terület Marosvásárhely tulajdona.
 • 9.Határozattervezet Marosvásárhely municípium közigazgatási egység 2015-ös első negyedévi költségvetés-végrahajtásának jóváhagyásáról.
 • 10.Határozattervezet marosvásárhely municípium közigazgatási egység 2015. évi költségvetésének modósításáról.
 • 11.Határozattervezet a visszamenőlegesen kirótt büntetőkamatok kifizetési kötelezettségének eltörléséről azon ingatlantulajdonosok számára, akik Marosszentanna községnek fizették ki helyi ingatlanadóikat, de közigazgatásilag Marosvásárhelyhez tartoznak.
 • 12.Határozattervezet a 2014. január 30-i 19. számú, a Balnit Trans Kft. javára 37,80 négyzetméternyi telek közvetlen haszonbérbe adásáról szóló helyi tanácsi határozat módosításáról.
 • 13.Határozattervezet a 2014. október 14-i 311. számú, egy, a Maros utcában levő szám nélküli ingatlannak a Marosvásárhely municípium közvagyonából a magánvagyonába való áthelyezéséről, és nyílt árverésen való eladásának jóváhagyásáról szóló helyi tanácsi határozat modósításáról.
 • 14.Határozattervezet egyes közterület-foglalási illetékek bevezetéséről a Marosvásárhelyi Napok és más, 2015-bern szervezendő rendezvények alkalmával.
 • 15.Határozattervezet a 2009. március 26-i 126-os számú, az általános városrendezési terv II. szakaszát illetően a helzi városrendezési szabályzatra vonatkozó határozat mellékletének kiegészítéséről.
 • 16.Határozattervezet az övezeti utrbanisztikai terv jóváhagyásáról a Tudor Vladimirescu utca 9. szám alatt építendő panzió építése okán, Kedvezményezett: Fazakas Róbert.
 • 17.Határozattervezet a részletes urbanisztikai terv jóváhagyásáról földszintes családi ház építésére a remetesezg utca szám nélküli telkén. Kedvezményezett: Lázár Lóránd-Csaba és Lázár Szidónia.
 • 18.Határozattervezet a részletes urbanisztikai terv - városrendezési szabályozás jóváhagyásáról családi ház építésére a Vasile Săbădeanu utca 42. szám alatt. Tulajdonosok-kedvezményezettek: Plosca Andrei Ioan és Plosca Ana.
 • 19.Határozattervezet a helyiségrendezés a Levéltár részére Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 18. Szám alatt befektetés műszaki gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
 • 20.Határozattervezet Marosvásárhely municípium közterületén a parkoló-automaták felszereléséről szóló szabályzat módosításáról.
 • 21.Határozattervezet a Marosvásárhely, Gyümölcsfa utca 2. szám alatti, Cozos Petru Vlad és Cozos Cornelia Simona tulajdonában levő 1 négyzetméteres terület Marosvásárhely municípium tulajdonába való átutalásáról.
 • 22.Határozattervezet a Marosvásárhely, Constantin Hagi Stoian utca szám nélküli telkén a Florea Iuliana tulajdonában levő 60 négyzetméteres terület Marosvásárhely municípium tulajdonába való átutalásáról, őttest létesítésére.
 • 23.Határozattervezet a Marosvásárhely, Constantin Hagi Stoian utca szám nélküli telkén az Oláh Rozália tulajdonában levő 60 négyzetméteres terület Marosvásárhely municípium tulajdonába való átutalásáról, úttest létesítésére.
 • 24.Határozattervezet a Marosvásárhely, Constantin Hagi Stoian utca szám nélküli telkén, a Stăncioiu Eduard –Cornel, Stăncioiu Beatrice –Ioana, Sepsi Ladislau şs Sepsi Katalin tulajdonţban levő 94 négyzetméteres terület Marosvásárhely municípium tulajdonába való átutalásáról, úttest létesítésére.
 • 25.Határozattervezet a Marosvásárhely municípium tulajdonában levő, Hídvég utca 10. szám alatti ingatlan ideiglenes telekkönyvezésére szabályozások elfogadásáról.
 • 26.Határozattervezet a Petru Maior Egyetem által adminisztrált, az állam közvagyonát képező, Jeddi út 69. szám alatti ingatlan Marosvásárhely municípium közvagyonába való átutalásáról.
 • 27.Határozattervezet a katonai központ Marosvásárhely, Vársétány 43. szám alatti udvarában található vezetékek –amelyek a Victor Babeş utcai tömbházakat látták el meleg vízzel és fűtéssel - szétszedési, elszállítási és raktározási procedúráinak elindításáról.

 

 •                                                                          Dr. Dorin Florea polgármester
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com