În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 955 din data de 20 martie 2015, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 26 martie 2015 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Informare privind desfăşurarea vizitei de lucru şi a schimbului de experienţă la Grădina Zoologică „Natura Artis Magistra” din Amsterdam/Olanda.

2.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la realizarea proiectului „Inspectoratul de Jandarmi Judeţean – Colonel Sabin Motora Mureş – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”.

4.Proiect de hotărâre privind menţinerea pe anul 2015 a ajutorului de minimis acordat pentru S.C. MULTINVEST S.R.L. Tîrgu Mureş în baza Hotărârii Consiliului local nr. 353/27.11.2014.

5.Proiect de hotărâre privind menţinerea pe anul 2015 a ajutorului de minimis acordat pentru S.C. PRIVO IN S.R.L. Tîrgu Mureş în baza Hotărârii Consiliului local nr. 143/29.05.2014.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale.

8.Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere calculate în urma impunerii retroactive pe perioada de prescripţie a imobilelor deţinute de proprietarii care au achitat impozitul pe clădiri şi teren la Sântana de Mureş, dar aparţin teritorial administrativ Municipiului Tîrgu Mureş.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 196/2000 referitoare la metodologia de concesionare directă a unor terenuri aflate în proprietatea Statului Român – Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş

10.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 321 din 29.09.2011 referitoare la aprobarea amplasamentelor pentru comercializare carte şi presă şi modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 351 din 27.11.2014 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 336 din 28.11.2013 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini, a Comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori cu drepturi depline pentru licitarea terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea amplasării unor chioşcuri de carte şi presă cu posibilitatea de comercializare de papetărie şi tichete de parcare.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere imobil Gimnaziul Al. Ioan Cuza, corp B din Municipiul Tîrgu Mureş”.

12.Proiect de hotărâre privind unele măsuri în domeniul închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 357/27.11.2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Primăria Municipiului Tîrgu Mureş.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - modificare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 331/ 27.09.2007 pentru reconformare zonă în vedere construirii de locuinţe", str. Posada fn cu regulamentul local de urbanism aferent proprietari - beneficiari: Daroczi Janos şi Sebestyen Ildiko.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială D+P, str. Viile Dealul Mic, fnr.” Proprietari - Beneficiari: Burcea Ambrus şi Burcea Gita.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire spaţiu comercial cu depozit, schimbare destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial şi extindere", str. Dezrobirii, nr. 13B, proprietar - beneficiar: Moldovan Felicia.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - Lotizare teren şi stabilire reglementări urbanistice pentru realizare ansamblu de locuinţe unifamiliale", zona str. C-din Hagi Stoian- str. Mărului cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiar: Elek Andras Janos.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Reconformare zonă pentru construire locuinţă individuală", str. Jean Monnet, fn cu regulamentul local de urbanism aferent proprietar- beneficiar: Incze Bartha Zsuzsanna.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan şi parcelare în loturi construibile pentru realizare ansamblu rezidenţial nou”, str. Remetea, f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: Reichenberger Istvan.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - conversie funcţională zonă si parcelare teren pentru construire locuinţe individuale şi colective mici cu P + 1, 2 niveluri", str. Remetea, fn cu regulamentul local de urbanism aferent, proprietar - beneficiar: Pogăcean Florin Flavius.

21.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 78 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f. nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Bucşi Valer şi Bucsi Daniela Ana.

22.Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

23.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 40 - 42 aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, prin dezmembrarea acestuia în două imobile.

24.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat în Remetea, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

25.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 152/29.05.2014 referitoare la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş pentru desfăşurarea comerţului stradal sezonier.

26.Proiect de hotărâre privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuinţe de către Municipiul Tîrgu Mureş şi Asociaţiile de proprietari constituite în Municipiul Tîrgu Mureş.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com