Összehívó
Marosvásárhely polgármesterének 2015. február 20-i 668-as számú rendelete értelmében soros ülésre hívják össze Marosvásárhely municípium  tanácsát 2015. február 26-án, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyére (Győzelem tér 3. szám, 45-ös terem) a következő napirenddel:
1. Határozattervezet az egységes iroda létrehozásáról a szociális ügyosztályra.
2. Határozattervezet a gazdasági osztály átszervezéséről és egyes, a polgármester szakkaparátusa keretében tevékenykedő ügyosztályok működésében eszközölt módosításokról.
3. Határozattervezet a municípiumi közműszolgáltatói ügyosztály szervezeti vázlatának illetve állásjegyzékének módosításairól.
4. Határozattervezet a marosvásárhelyi öregotthon szervezési és működési szabályzatának, szervezeti vázlatának és állásjegyzékének módosításáról.
5. Határozattervezet a marosvásárhelyi öregotthonban gondozott idős személyek esetében a havi átlagos eltartási költség jóváhagyásáról.
6. Határozattervezet Marosvásárhely municípium közigazgatási egység költségvetésének kiigazításáról a 2015-ös évre.
7.  Határozattervezet Marosvásárhely municípium közigazgatási egység 2014 IV. negyedévi költségvetés-végrehajtásának jóváhagyásáról.
8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Nagyvárosi Övezet statútumának és alapító okiratának módosításáról.
9. Határozattervezet az Ecolect Maros Kistérségi Fejlesztési Egyesület statútumának és alapító okiratának módosításáról.
10.   Határozattervezet Marosvásárhely municípium magántulajdonában levő legelők bérbeadásának jóváhagyásáról.
11.   Határozattervezet fényreklámok kihelyezésének betiltásáról a Marosvásárhely területén levő közutak környékén.
12.   Határozattervezet  egyes intézkedésekről a Marosvásárhelyen levő történelmi emlékművek feliratozásával kapcsolatosan.
13.   Határozattervezet eljárás indításáról a Călăraşilor utca 106. szám alatti, történelmi műemléknek számító ingatlan azonosítása és jogi helyzetének tisztázása, illetve ennek helyi érdekeltségű közhasznú ingatlanná nyilvánítása érdekében.
14.  Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról 250 kerékpár megvásárlása céljából, amelyeket díj ellenébe adna bérbe a marosvásárhelyi önkormányzat.
15.  Határozattervezet pénzügyi kedvezmények nyújtásáról azon ingatlantulajdonosok számára, akik saját költségükön végeztettek javítási illetve hőszigeteléási munkálatokat a tulajdonukban levő épületeken ezek energetikai teljesítményének növelése, az épületek szebbé tétele érdekében.
16.  Határozattervezet a Marosvásárhely, Băneasa utca 8. Szám alatti ingatlannak  a municípium köztulajdonából a magántulajdonába való besorolásáról, és nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítéséről.
17.  Határozattervezet a helyi tanács 2013. június 13-i 182-es számú határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhelyen, az 1848. út 15. szám alatti kereskedelmi egységhez tartozó 127,69 négyzetméteres területnek a municípium köztulajdonából a magántulajdonába való besorolásáról szól.
18.  Határozattervezet a sporttámogatások összegének jóváhagyásáról 2015 első félévére.
19.  Határozattervezet a Pro Cultura díjak létrehozásáról.
20.  Határozattervezet a marosvásárhelyi tanács 2009/105-ös határozatával jóváhagyott és a marosvásárhelyi tanács 2014/40-es határozatával módosított kulturális pályázati útmutató (Marosvásárhely költségvetéséből a kulturális programokra/projektekre szánt vissza nem térítendő támogatások nyújtásának módszertana) I. fejezete 19. pontjának módosításáról.
21.  Határozattervezet egyes, nem lakás rendeltetésű helyiségek bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
22.  Határozattervezet az urbanisztikai dokumentáció – az övezeti urbanisztikai terv: parcellázás és területrendezés lakóház építése céljából  - és a vonatkozó városrendezési szabályzat jóváhagyásáról a Pomiilor utcában levő, szám nélküli terület esetében, haszonélvezők: Comes Virgil, Comes Ovidiu Alexandru, Andrei Monica Rozalia, Cotoară Diana Monica, Comes Cecilia Anca, Colcer Vlăduţ és Colcer Anca, Blaga Simion és Blaga Lia Maria, Todoran Ciprian és Todoran Elena. 
23.  Határozattervezet a Zeno Vancea utcában szám nélküli területre tervezett lakás építése céljából egy helységtanulmány (PUD) urbanisztikai dokumentációjának jóváhagyásáról, haszonélvezők-tulajdonosok: Muthi Marian-Nicolae és Muthi Marian – Alina.
24.  Határozattervezet az urbanisztikai dokumentáció – az övezeti urbanisztikai terv UTR CE—ből UTR AI3az-ba való átminősítéséről fémcsarnok építése céljából  - és a vonatkozó városrendezési szabályzat jóváhagyásáról a Szabadság utca 137. szám alatti terület esetében, haszonélvező Ever Green KFT.
25.  Határozattervezet a kedvezményezett fínanszírozásával történő, Marosvásárhely municípium által kezdeményezett övezeti urbanisztikai terv jóváhagyásáról egy új, a Maros megyei gázsűrítő állomás és a 12-es marosvásárhelyi mérőtábla között szállított gáz elraktározására  alkalmas tartály építése céljából, iletve a gázszállító rendszer korszerűsítéséről Marosvásárhely közigazgatási területén, kedvezményezett: Depomureş Rt.
26.  Határozattervezet a Maros Szabadidőközpont (Víkendtelep) területén az automata beléptetőrendszer műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.
27.  Határozattervezet egy Marosvásárhely municípium tulajdonában levő 127 négyzetméteres területnek az Antora Tip Kft. részére történő haszonbérbe adásáról.
28.  Határozattervezet a Marosvásárhely municípium tulajdonában levő 182 négyzetméteres területnek közvetlenül Ioniţă Cătălin és Petriş Ioan Tiberiu részére történő közvetlen haszonbérbe adásáról.
29.  Határozattervezet az Aquaserv ügykezelésébe utalt, Marosvásárhely municípium köztulajdonában levő állóeszközök leírásával foglalkozó bizottság megalakításának jóváhagyásáról.
30.  Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról annak érdekében, hogy a Marosvásárhely municípium köztulajdonában levő, az Aquserv ügykezeléséből kivett állóeszközöket nyilvános árverésen értékesítsék.
31.  Határozattervezet az időszerűségi tanulmány jóváhagyásáról annak érdekében, hogy meghatározzák a köztisztasági tevékenység odaítélését, valamint az időszerűségi tanulmányt kidolgozó bizottság kinevezéséről.
32.  Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról egy, a Marosvásárhely municípium tulajdonában levő ingatlan átmeneti jelleggel történő telekkönyvezése céljából.
33.  Határozattervezet a helyi tanács 2014. május 29-i 174-es, a Regionális Operatív Program 2007-2013 közötti időszakára érvényes, az 1. fenntartható városfejlesztésre, fejlesztési pólusokra, 1.2 a tömbházak energetikai teljesítményére vonatkozó prioritási tengely keretében a tulajdonosi társulások társfinanszírozási aránya szerinti eligibilis és nem eligibilis költségek viszaszerzésére vonatkozó határozata módosításáról.

Dr. Dorin Florea polgármester

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com