Mărime text:

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 6.099 din data de 12 decembrie 2014, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 18 decembrie 2014 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

 

1.Informare privind desfăşurarea schimbului de experienţă din cadrul proiectului „The American Way – Calea Americană”, organizată în S.U.A., în perioada 19 – 30 noiembrie 2014.

2.Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Karacsony Erdei Etel, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, modificarea Statutului asociaţiei.

3.Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Karacsony Erdei Etel pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş.

4.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului AGA, d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentul referitor la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din data de 15.01.2015.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea închirierii spaţiului situat în Tîrgu Mureş Piaţa Oneşti, fn.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiilor bugetare pentru perioada ianuarie- decembrie 2015 pentru asociaţiile/fundaţiile selecţionate în baza Legii nr. 34/1998 şi a H.G. nr. 1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2015.

8.Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş, pe anul 2014.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş, pe trimestrul III 2014.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2015.

12.Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 346 din 18.12.2013 referitoare la încadrarea străzilor din intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş în zone de interes urban, în vederea stabilirii impozitelor pe clădiri şi terenuri.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală”, str. Zeno Vancea, nr. 8, beneficiar – proprietar: Dogar Beniamin.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală” str. Zeno Vancea, nr. 12, beneficiar – proprietar: Dogar Cornel.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală” str. Zeno Vancea, nr. 10, beneficiar – proprietar: Dogar Sorel Antoniu.

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 172/29.05.2014 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Tîrgu Mureş – LOT VI”.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 171/29.05.2014 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Tîrgu Mureş – LOT V”.

18.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 173/29.05.2014 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Tîrgu Mureş – LOT VII”.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 1 din 12.02.2014 pentru implementarea proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com