Marosvásárhely polgármestere a 2014. december 12-én kibocsátott 6099-es rendelete értelmében 2014. december 18-án, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székházának 45-ös termébe összehívja a marosvásárhelyi helyi tanács soros ülését a következő  napirenddel:

1.Beszámoló az Amerikai Egyesült Államokban 2014. november 19-30. között zajlott Az amerikai út (The American Way) program keretében szervezett tapasztalatcseréről.

2.Határozattervezet Karácsony Erdei Etel megbízásáról, hogy szavazzon az Aqua Invest Maros önkormányzatok közötti fejlesztési társulás alapszabályzatát módosító közgyűlésén.

3.Határozattervezet Karácsony Erdei Etel megbízásáról, hogy szavazzon az Aqua Invest maros önkormányzatok közötti fejlesztési társulás közgyűlésén a módosított Maros megyei ivóvíz- és csatornahálózatépítési tervről.

4.Határozattervezet Karácsony Erdei Etel megbízásáról, hogy fogadja el a 2015. január 15-i részvényesek közgyűlésére előterjesztett napirendi pontokat.

5.Határozattervezet egy marosvásárhelyi, Onesti téri (szám nélkül) helyiség bérbeadására szervezendő versenytárgyalásról.

6.Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített 34/1998-as törvény és a 1153/2001-es kormányrendelet által meghatározott egyesület és alapítványok költségvetésbeli támogatásáról a 2015. január-december időszakra.

7.Határozattervezet az állami alapból szociális lakásként kiutalandó, valamint a visszaszolgáltatott ingatlanokból kilakoltatottaknak és nyugdíjasoknak bérbe adandó lakrészek 2015-ös sürgősségi listájának jóváhagyásáról.

8.Határozattervezet Horatiu Lobont megbízásáról a marosvásárhelyi oktatási intézményekben működő általános orvosi és fogorvosi rendelőknek a gyógyszerek és egészségügyi anyagok , valamint az ott dolgozó orvosok és asszisztensek költségeit fedező kiadásokra vonatkozó szerződés aláírásáról.

9.Határozattervezet Marosvásárhely municípium közigazgatási egység 2014. évi helyi költségvetésének módosításáról.

10.Határozattervezet Marosvásárhely municípium közigazgatási egység 2014. III. negyedévére vonatkozó költségvetésének jóváhagyásáról.

11.

12.Határozattervezet Marosvásárhely belterületén egyes utcák városi érdekeltségűvé minősítésére vonatkozó 346/2013.12.18-i helyi tanácsi határozat módosításáról az épület- és telekadó megállapításáért.

13.

14.Határozattervezet a Zeno Vancea utca 12. szám alatti magánház felépítésére - tulajdonos: Dogar Cornel - vonatkozó részletes városrendezési terv elfogadásáról.

15.Határozattervezet a Zeno Vancea utca 10. szám alatti magánház felépítésére - tulajdonos: Dogar Sorel Antoniu - vonatkozó részletes városrendezési terv elfogadásáról.

16.

17.Határozattervezet a marosvásárhelyi tömbházak hőszigetelésének finanszírozására - V. tétel - vonatkozó 171/2014.05.29-i helyi tanácsi határozat modósításáról.

18.Határozattervezet a marosvásárhelyi tömbházak hőszigetelésének finanszírozására - VII. tétel - vonatkozó 173/2014.05.29-i helyi tanácsi határozat modósításáról.

19.Határozattervezet a Zöldút a fenntartható fejlődéshez elnevezésű projekt 1-es alapító okiratának – 2014. február 12-i, 1-es számú partnerségi egyezmény - jóváhagyásáról.

 

                                                                                 Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com