În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.641 din data de 10 septembrie 2014, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, care va avea loc marţi, 16 septembrie 2014 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu-Mureş, pe anul 2014.

2.Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuţie al bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu-Mureş, pe trimestrul IV 2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice ori pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale.

4.Proiect de hotărâreprivind modificarea art.10, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu-Mureş, aprobat prin H.C.L. nr. 107/

5.Proiect de hotărâreprivind liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015.

6.Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş nr.112 din 16.04.2014, privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Tîrgu-Mureş, pentru anul şcolar 2014-2015.

7.Proiect de hotărâreprivind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 509 din 21.09.2012, pentru imobilul situat în municipiul Tîrgu-Mureş, str. Revoluţiei nr. 9.

8.Proiect de hotărâreprivind actualizarea componenţei comisiei de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere cu Parohia Romano-Catolică, pentru imobilul situat în Tîrgu-Mureş, str. Revoluţiei, nr. 9, cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 30.08.2012.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri, în vederea asigurării infrastructurii didactice din municipiul Tîrgu-Mureş.

10.Proiect de hotărâreprivind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuielipentru anul 2014, al S.C. Locativ S.A. Tîrgu-Mureş.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajări exterioare şi reabilitare iluminat public şi construcţii reţele subterane de transfer de informaţie campus cămine studenţeşti”, Tîrgu-Mureş.

12.Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciilor de pază şi supravegherea bunurilor mobile din patrimoniul Municipiului Tîrgu-Mureş aflate în centralele termice concesionate în 2010, ce urmează a fi preluate de la S.C. Locativ

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de plata unor taxe pentruProiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, de către Municipiul Tîrgu-Mures.

14.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare în conformitate cu H.C.J. nr.131/2009 şi H.C.L. nr.401/2009.

15.Proiect de hotărâreprivind aprobarea preţului de achiziţie a imobilului situat în Tîrgu-Mureş, str. Mureşeni nr. 50.

16.Proiect de hotărâreprivind modificarea comisiei de negociere directă a preţului imobilelor ce se achiziţionează de municipiul Tîrgu-Mureş, numită prin H.C.L. nr. 18 din 30.08.2012.

17.Proiect de hotărâreprivind modificarea comisiei de licitaţie numită prin H.C.L nr. 179 din 13.06.2013 pentru închirierea prin licitație publică a amplasamentelor de comerț stradal sezonier.

18.Proiect de hotărâreprivind modificarea comisiei de licitaţie numită prin H.C.L nr. 336 din 28.11.2013 privind concesionarea prin licitație publică a terenurilor aferente chioșcurilor de carte și presă.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al H.C.L. nr.23/30.08.2012, privind reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

20.Proiect de hotărâreprivind modificarea componenţei comisiei de jurizare a proiectelor depuse în baza Legii 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobată prin H.C.L. nr. 21/30.08.2012.

21.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 255 din 29.07. 2014 cu referire la suplimentarea onorariilor avocaţiale cu privire la serviciile juridice prestate în favoarea Municipiului Tîrgu-Mureş de către Cab.av. Ghere Vasile, Cab.av. Hădărău Horea şi Cab.av. Magos Szilard potrivit H.C.L. nr. 210/11.07.2013.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia „Extindere str. Subpădure din municipiul Tîrgu-Mureş”.

23.Proiect de hotărâreprivind aprobareadocumentaţiei de urbanism "P.U.Z.- Reconformare zonă din UTR pentru dezvoltare zonă de producţie şi zonă spaţiu agrement şi sport", Strada Budiului, Nr. 83A-89 cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar-proprietar: SC"TIM KO BRUT"SRL.

24.Proiect de hotărâreprivind aprobareadocumentaţiei de urbanism ”P.U.Z. - lotizare teren pentru realizarea unui ansamblu rezidenţial nou, str. Nordului, nr.9” cu regulamentul local de urbanism aferent, proprietari: Cziriak Stefan, Cziriak Stefan jr şi Cziriak Margareta.

25.Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism "P.U.Z.- reconformare zonă în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale", str. Viile Dealul Mic, f nr., cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari: Szonyi Martha, Szonyi Zoltan Zsombor.

26.Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.D. – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, str. Eden fn, beneficiari-proprietari: Sîvu Claudiu Ilie şi Sîvu Carmen Diana.

27.Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.D.- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit”, str. Ceangăilor, fn, beneficiar- proprietar: Nagy Albert- Szilard.

 

 

 

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com