Mărime text:

  

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.135 din data de 24 iulie 2014, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc marţi, 29 iulie 2014 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Informare privind desfăşurarea vizitei membrilor delegaţiei Primăriei Municipiului şi Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la Baja/Ungaria, în perioada 11 – 13 iulie 2014.

2.Informare privind activitatea asistenţilor personali din cadrul Serviciului public de asistenţă social în perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2014.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2014.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice ori pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor pentru sezonul competiţional 2014 – 2015, în vederea continuării asocierii dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Club Sportiv Nova Vita din Tîrgu Mureş.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare pentru Municipiul Tîrgu Mureş.

7.Proiect de hotărâre privind unele modificări la organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Administraţia Grădinii Zoologice.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Băneasa nr. 8.

9.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Mureşeni nr. 50.

10.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a imobilului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 193.

11.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 286/06.08.2010 referitoare la aprobarea încheierii unei Convenţii de plată şi garantare cu S.C. Eon Gaz România S.A.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind imobilul situat în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Mihai Viteazul nr. 15.

13.Proiect de hotărâre privind schimbarea activităţii desfăşurate în imobilul proprietatea S.C. Harex S.R.L. situat în Complexul de agrement şi sport „Mureşul” Tîrgu Mureş str. Plutelor nr. 2 din cabană de odihnă în alimentaţie publică.

14.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 95/08.04.2014 referitoare la unele măsuri în domeniul închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de agrement şi sport „Mureşul” pentru S.C. Roger Nico Impex S.R.L.

15.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 95/08.04.2014 referitoare la unele măsuri în domeniul închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de agrement şi sport „Mureşul” pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie.

16.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către d-nul Lucaciu Gheorghe a terenului în suprafaţă de 36 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

17.Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 10 din Hotărârea Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 95/08.04.2014 referitoare la unele măsuri în domeniul închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică şi instituirea taxei de intrare de 2,00 lei în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local municipal nr. 30/30.01.2014 referitoare la unele măsuri în reglementarea infrastructurii reţelei de apă şi canalizare din cartierul Belvedere.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 111/08.05.2008 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Reamenajare şi conservare Cetatea Medievală Tîrgu Mureş”.

20.Proiect de hotărâre privind trecerea unei cote de teren în suprafaţă de 36/415 mp din Tîrgu Mureş, str. Ceangăilor fnr, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Mătieş Ciprian Cornel şi Mătieş Aura Cristina.

21.Proiect de hotărâre privind trecerea unei cote de teren în suprafaţă de 35/415 mp din Tîrgu Mureş, str. Ceangăilor f.nr, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Popa Raul George şi Popa Diana Aura.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei pentru încheierea unui contract de asociere pentru activităţi de cinematografie.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Municipiului Tîrgu Mureş şi aprobarea nivelului taxelor percepute pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere.

24.Proiect de hotărâre privind desfiinţarea unor construcţii provizorii situate pe domeniul public/privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "P.U.Z. - lotizare teren pentru construire ansamblu de locuinţe individuale", str. Zeno Vancea, f.nr.” beneficiari: Portik Zoltan - Gabor, Sârbu Dan şi Suciu Adrian-George, S.C.”S&D Consulting” S.R.L.

26.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 210/2013 referitoare la angajarea unor avocaţi în litigiile ce formează obiectul dosarelor nr. 168/1371/2013 şi 3104/102/2013, aflate pe rolul Tribunalului Mureş precum şi în alte litigii ce au legătură cu termia în Municipiul Tîrgu Mureş.

 

 

 

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com