Marosvásárhely polgármesterének 2014. július 24-én kibocsátott 2135-ös számú rendelete alapján 2014. július 29-én, kedden 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú  termébe összehívják a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülését a következő napirenddel:

1. Tájékoztató a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács küldöttségének 2014. július 11-13-i bajai látogatásáról.

2. Tájékozató a szociális osztály keretében dolgozó személyi gondozók 2014. január 1 – június 30. közötti tevékenységéről.

3. Határozattervezet Marosvásárhely közigazgatási egység 2014-es költségvetési kiegészítéséről.

4. Határozattervezet azon ingatlantulajdonosoknak nyújtott adókedvezményekről, akik/amelyek saját költségükön hőszigetelési vagy homlokzatjavítási, állagjavítási munkálatokat végeznek.

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Nova Vita Sportklub  közötti együttműködési szerződés meghosszabbításáról, és ennek alapján a 2014/2015-ös idényben való szereplés támogatásáról a helyi költségvetésből.

6. Határozattervezet a marosvásárhelyi hulladékgazdálkodási díjak módosításáról.

7. Határozattervezet a marosvásárhelyi állatkert szerkezeti felépítése és a munkahelyi besorolások módosításáról.

8. Határozattervezet a marosvásárhelyi Băneasa utca 8. szám alatti épületnek a város közterületéről a magánterületébe való sorolásáról , és az ingatlan árverésen való értékesítéséről.

9. Határozattervezet a Meggyesfalvi utca 50. szám alatti ingatlan megvásárlásáról a város által.

10. Határozattervezet a Dózsa György utca 193. szám alatti ingatlan megvásárlásáról a város által.

11. Határozattervezet az E-On Gaz Románia Rt.-vel megkötött fisetési és jótállási egyezményre vonatkozó  286/2010.08.06-i helyi tanácsi határozat visszavonásáról.

12. Határozattervezet a marosvásárhelyi Mihai Viteazul  utca 15. szám alatti épülettel kapcsolatos intézkedésekről.

13. Határozattervezet a Maros Sport- és Szabadidőközpontban  a Tutaj utca 2. szám alatti, a Harex Kft. Tulajdonában levő épületben zajló tevékenység megváltoztatásáról.

14. Határozattervezet a Maros Sport- és Szabadidőközpontban  levő Roger Nico Impex Kft. közélelmezési egységnek terasz létesítésére bérbe adott területre vonatkozó, 95/2014.0408-i helyi tanácsi határozat 1-es számú mellékletének kiegészítéséről.

15. Határozattervezet a Maros Sport- és Szabadid őközpontban az Orvosi és Gyógyszerészeti  Egyetemnek terasz létesítése céljából bérbeadandó területre vonatkozó, 95/2014.04.8-i  helyi tanácsi határozat 1-es számú mellékletének kiegészítéséről.

16. Határozattervezet egy Marosvásárhely municípium tulajdonát képező, 36 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról Lucaciu Gheorghenak.

17. Határozattervezet Marosvásárhely Helyi Tanácsának 2014.04.08-i 95-ös határozata 10-es cikelyének az eltörléséről, ami a szabadtéri közélelmezési egységek működtetése céljából bérbeadandó területekre valamint a Maros Szabadidő- és Sportkomplexumba való kétlejes belépti díjra vonatkozott.

18. Határozattervezet a helyi tanács 2014.01.03-i 30-as számú határozatának a módosításáról a Belvedere lakónegyed ivóvíz- és szennyvízhálózatának a szabályozására vonatkozóan.

19. Határozattervezet a helyi tanács 2008.05.08-i 111-es határozatának a módosításáról, amellyel a vár állagának megőrzését és átalakítását célzó beruházás megvalósíthatósági tanulmányát és műszaki-gazdasági mutatóit hagyták jóvá.

20. Határozattervezet a Mătieș Ciprian Cornel és Mătieș Aura Cristina tulajdonát képező, Marosvásárhely, Csángó utcai (szám nélkül) 36/415 négyzetméteres területrésznek Marosvásárhely municípium köztulajdonába való átadásáról.

21. Határozattervezet a Popa Raul George és Popa Diana Aura tulajdonát képező, Marosvásárhely Csángó utcai (szám nélkül) 36/415 négyzeméteres területrésznek Marosvásárhely municípiumköztulajdonába való átadásáról.

22.Határozattervezet egy versenytárgyalás meghirdetésének a megszervezéséről mozgófilmvetítéstcélzó társulás létrehozása érdekében.

23.Határozattervezet a nehézsúlyú járművek Marosvásárhely municípium – súlykorlátozás alatt lévő – utcáin való áthaladásának az engedélyezésére vonatkozó rendszabályzat jóváhagyásáról és a szabad áthaladási engedély kibocsátásának a díjszabásáról.

24. Határozattervezet egyes. Marosvásárhely municípium köz/magánterületén levő ideiglenes építmények felszámolásáról.

25. Határozattervezet a területfelosztásra vonatkozó PUZ –övezeti városrendezési dokumentáció – jóváhagyásáról lakások építése céljából. Építtetők: Portik Zoltán-Gábor, Sârbu Dan és Suciu Adrian-George, építő: S%D Consulting Kft.

26. Határozattervezet a helyi tanács 2013.évi 210-es határozatának a módosításáról és kiegészítéséről, amely a Megyei Törvényszéken folyó 2013. évi 1371/168-as és a 102/3104-es perekben, továbbá a amarosvásárhelyi távhőszolgáltatással kapcsolatos egyéb perekben a várost képviselő ügyvédek megbízásáról.

Dr. Dorin Florea polgármester

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com