•  

  În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1252 din data de 9 aprilie 2014, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc miercuri, 16 aprilie 2014, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

   

  O R D I N E   D E   Z I :

 •  

 • 1.Informare privind hotărârile judecătoreşti pronunţate asupra incendiului de la Piaţa Armatei din anul 2005.
 • 2.Informare privind participarea unei delegaţii din partea Municipiului la Conferinţa Internaţională „Viaţa activă şi creativă la vârstnici”, Budapesta/Ungaria.
 • 3.Informare părivind destinaţia imobilului situat în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Dezrobirii nr. 12.
 • 4.Proiect de hotărâre privind unele modificări la organigramele şi statele de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului şi la unele servicii publice din subordinea Consiliului local.
 • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2014 – 2015.
 • 6.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Diko Agro S.R.L. a terenului în suprafaţă de 15,10 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.
 • 7.Proiect de hotărâre privind delegarea efectuării procedurilor de închiriere şi concesionare a unor terenuri aflate în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, către Instituţia Primarului.
 • 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală pe parcelar existent", str. Constandin Hagi Stoian, nr. 2D Proprietari - Beneficiari: Luca Dan Viorel şi Luca Dan Camelia.
 • 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - studiu de amplasament în vederea construirii unei case de locuit, garaj, utilităţi şi împrejmuire, Strada EDEN, f.nr."Proprietar- Beneficiar: Chebuţ Ioan şi Chebuţ Olivia-Angela.
 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit", Strada 22 Decembrie 1989, nr. 57 Proprietari - Beneficiari: Pasztor Vilmos şi Pasztor Marta Irma.
 • 11.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 27 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f.nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la ŞTEFAN FLORIN.
 • 12.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 27 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f.nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la ŞTEFAN FLORIN.
 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice ori pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale.
 • 14.Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţia de Viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş a d-nei Ciotlăuş Ionela Claudia.
 • 15.Proiect de hotărâre privind alegerea unui Viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş.
 • 16.Proiect de hotărâre privind amplasarea Statuii Scriitorului „Suto Andras”.
 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe trimestrul I 2014.
 • 18.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş, pe anul 2014.
 • 19.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 127/2013 referitoare la atribuirea locuinţelor achiziţionate, situate la Bulevardul Pandurilor nr. 46 – Municipiul Tîrgu Mureş.
 • 20.Proiect de hotărâre privind unele măsuri în ce priveşte terenul în suprafaţă de 400 mp din Tîrgu Mureş str. Budiului f.n.
 • 21.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale privind înfiinţarea şi organizarea comisiei de eliberare a acordului unic şi instituirea unei taxe în acest sens.
 • 22.Proiect de hotărâre privind realizarea investiţiilor prevăzute în contractul de concesiune nr. 5/15.01.2008 de către operatorul S.C. Salubriserv S.A.
 • 23.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 395/30.11.2011 referitoare la unele măsuri în aplicarea art. 107 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
 • 24.Proiect de hotărâre privind valorificarea bunurilor mobile din domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş aflate în clădirile centralelor termice dezafectate din zona de termie neconcesionată în 2010, care nu au fost vândute prin repetarea procedurilor de licitaţie publică conform H.G.R. nr. 841/1995.
 • 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureş”.
 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Mansardare Colegiul Naţional Al. Papiu Ilarian”.
 • 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Municipiului Tîrgu Mureş, în orașul Luxemburg/Luxemburg, în perioada 06 - 11 mai 2014.
 • 28.Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegaţie oficială, cu ocazia vizitei la Chişinău/Republica Moldova, în perioada 16 - 18 mai 2014.
 • 29. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 339 din 18.12.2013 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru anul 2014 pentru Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”, Tîrgu Mureş.
 •  

                                                                                                                                 

 

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com