Marosvásárhely polgármesterének 2014. február 20-án kibocsátott 763-as rendeletével 2014. február 27-én 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös termébe összehívják a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülését, a következő:

napirenddel:

 1. Határozattervezet a marosvásárhelyi idősek otthonában a munkaköri besorolás módosításáról.
 2. Határozattervezet egyes, a marosvásárhelyiek idősek otthonára vonatkozó dokumentumok jóváhagyásáról.
 3. Határozattervezet a Traian Vuia Műszaki Líceum csatlakozásának a jóváhagyásáról a Columna iskolai konzorcíumhoz.
 4. Határozattervezet Osan Gabriela megbízásáról az iskolai általános orvosi és fogorvosi kabinetek ellátásához szükséges egészségügyi felszerelések és gyógyszerek beszerzésére, valamint az orvosok, fogorvosok és asszisztensek javadalmazását illető költségek megtérítésére vonatkozó szerződés aláírására.
 5. Határozattervezet 2014-ben az alkotmánymódosításra kiírt referendum, valamint az európai parlamenti választások megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges intézkedéscsomag elfogadásáról.
 6. Határozattervezet olyan adókedvezményekről, amelyeket azon ingatlantulajdonosoknak nyújtanak, akik saját költségükön hőszigetelési és/vay homlokzatfelújítási munkálatokat végeztek.
 7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által támogatandó kulturális pályázatokra vonatkozó, a 137/2013-as helyi tanácsi határozattal módosított 105/1999-es helyi tanácsi határozatban foglalt pályázati útmutató 19. pontjának módosításáról.
 8. Határozattervezet az Országos Lakásügynökség (ANL) alapjából fiataloknak felajánlott bérlakások 2014-es sürgősségi listájának jóváhagyásáról.
 9. Határozattervezet a nem lakás rendeltetésű helyiségeket bérlendők sürgősségi listájának jóváhagyásáról 2014-re.
 10. Határozattervezet egyes, marosvásárhely tulajdonában levő nem lakás rendeltetésű helyiségek bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.
 11. Határozattervezet a Hidegvölgy 10/3 és 10/4 szám alatti helyiségek szociális lakásokká nyilvánításáról.
 12. Határozattervezet egyes területi közigazgatási egységek csatlakozásáról az Aqua Invest Mures önkormányzatok közötti fejlesztési társuláshoz.
 13. Határozattervezeta Marosvásárhely tulajdonában levő legelők bérbeadásáról.
 14. Határozattervezet egyes bérleti szerződésekben lefektetett határidők és az erre vonatkozó mellékletek egyeztetéséről.
 15. Határozattervezet a város tulajdonában levő 178 négyzetméter terület haszonbérbe adásáról a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházközségnek.
 16. Határozattervezet a város tulajdonában levő 9,46 négyzetméter terület haszonbérbe adásáról a marosvásárhelyi NetBridge Development Kft.-nek.
 17. őlő 39/19. szám alatt kétgarázsos ikermagánház felépítésére vonatkozó részletes városrendezési tervről – tulajdonosok Tamasoiu Ioan és Tamasoiu Monica, Bratean Mihaela Dana és Kiss Olivér.
 18. Határozattervezet a marosvásárhelyi Szabadi úton, az Alistar Prod Kft. tulajdonában levő 127 négyzetméter terület átadásáról a város köztulajdonába.
 19. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonába levő, Pandúrok útja 48. szám alatti ingatlan jogi helyzetének tisztázását célzó intézkedések jóváhagyásáról.
 20. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonában levő, Pandúrok útja 56. szám alatti ingatlan jogi helyzetének tisztázását célzó intézkedések jóváhagyásáról.
 21. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonában levő, Predeál utcában levő ingatlan jogi helyzetének tisztázását célzó intézkedések jóváhagyásáról.
 22. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonában levő, Suceava utca 47. szám alatti ingatlan jogi helyzetének tisztázását célzó intézkedések jóváhagyásáról.
 23. Határozattervezet egyes Színház téri munkálatok költségeinek fedezéséről a helyi költségvetésből.
 24. Határozattervezet a 109/2012. V. 24-i helyi tanácsi határozatot módosító 41/2012. VIII.30-i helyi tanácsi határozat kiegészítéséről a Színház téren két közélelmezési egység működtetése céljából bérbeadandó területre vonatkozó nyílt versenytárgyalás megszervezéséről szóló dokumentáció elfogadásáról.
 25. Határozattervezet a marosvásárhelyi zöldövezetek karbantartására vonatkozó szabályokat tartalmazó 197/2007-es helyi tanácsi határozatot módosító 168/2013. VI. 13-i helyi tanácsi határozat mellékletének 4. cikkelye (1)-es bekezdése kiegészítéséről.

                                                            

 Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com