În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 187 din data de 24 ianuarie 2014, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 30 ianuarie 2014, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Raport de activitate pentru anul 2013 al Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.

2.Plan de activitate pentru anul 2014 al Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.

3.Raport privind activitatea asistenţilor personali din cadrul S.P.A.S., în perioada 1 iulie 2013 – 31 decembrie 2013

4.Informare privind activitatea Serviciul Public de Asistenţă Socială în anul 2013.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului Local de Publicitate al Municipiului Tîrgu Mureş”.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la emiterea Autorizaţiei de spargere şi refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi abrogarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 182/2008.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la realizarea proiectului „Poliţie – autorităţi locale servicii publice în parteneriat”.

8.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Tîrgu Mureş în calitate de partener la implementarea proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”, alături de Agenţia de Mediu Sibiu.

9.Proiect de hotărâre privind prorogarea termenelor de aplicare ale prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 271/2013 referitoare la modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public Administraţia Creşelor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi Hotărârea Consiliului local municipal nr. 272/2013 referitoare la modificarea organigramei şi statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul unităţii Cămin pentru Persoane Vârstnice – Tîrgu Mureş, pentru anul 2014.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2014, pentru beneficiarii de venit minim garantat.

12.Proiect de hotărâre privind reducerea cotei de impozitare de la 1,8% la 0,25% la unele imobile aflate în concesiunea S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş pentru anul fiscal 2014.

13.Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru finanţarea activităţii educative extraşcolare pentru elevii care frecventează unităţi de învăţământ primar de pe raza Municipiului Tîrgu Mureş.

14.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de certificare energetică a clădirilor de interes şi utilitate publică.

15.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/20266215/05.03.2010 către S.C. Compania Aquaserv S.A.a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Municipiului Tîrgu Mureş realizate prin investiţii derulate de operator, recepţionate în anii 2010 – 2013.

16.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele de pe Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.

17.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele de pe Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local municipal nr. 305/28.11.2013 referitoare la contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public Administraţia domeniului public, pentru anul 2014.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureş, pentru anul 2014.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice ori pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale.

21.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 126/31.03.2011 referitoare la concesionarea directă către Lăcătuş Claudiu Mihai a terenului în suprafaţă de 27,50 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

22.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Zahan Cristian Vasile a terenului în suprafaţă de 6,03 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

23.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Balint Trans S.R.L. a terenului în suprafaţă de 37,80 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţe individuale cuplate, str. Sapei, nr. 11A”, proprietar – beneficiar Anebtawi Etelka.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire anexă, garaj şi poartă de acces, str. Mihai Eminescu, nr. 22, beneficiari – proprietari: Eparhia Reformată din Ardeal şi Episcopia Reformată Oradea.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I - 2014.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul I - 2014.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiilor bugetare pentru perioada ianuarie – decembrie 2014 pentru asociaţiile/fundaţiile selecţionate în baza Legii nr. 34/1998 şi H.G. nr. 1.153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţe retrocedate şi locuinţe pentru pensionari destinate închirierii pentru anul 2014.

30.Proiect de hotărâre privind reîncadrarea spaţiului situat în Tîrgu Mureş, str. Crinului, nr. 16/2 în categoria locuinţelor din fondul locativ de stat cu chirie.

31.Proiect de hotărâre privind schimbarea activităţii desfăşurate în imobilul proprietatea S.C. Three Pharm S.R.L. situat în Complexul de agrement şi sport „Mureşul”, str. Plutelor, nr. 2, din cabană de odihnă în alimentaţie publică.

 

 

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com