Marosvásárhely polgármestere a 2014. január 24-én kibocsátott 187-es rendeletével 2014. január 30-án, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös termébe összehívja a Marosvásárhelyi Tanács soros ülését a következő napirenddel:

  1. 1.A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem 2013. évi tevékenységi beszámolója.
  2. 2.A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem 2014. évi tevékenységi terve.
  3. 3.A szociális ügyosztály keretében működő személyi gondozók 2013. július 1. és 2013. december 31. közötti időszakra szóló tevékenységi beszámolója.
  4. 4.Tájékoztató a szociális osztály 2013. évi tevékenységéről.
  5. 5.Határozattervezet a köztéri reklámozási szabályzatról Marosvásárhelyen.
  6. 6.Határozattervezet a Marosvásárhely köz- és magánterületén végzendő úttest- és járdafeltörési valamint helyreállítási munkálatok szabályzatáról és az erre vonatkozó engedély kibocsátásáról, a 182/2008-as helyi tanácsi határozat eltörléséről.
  7. 7.Határozattervezet a helyi tanács társulásáról a „Rendőrség – helyhatóságok közötti partnerkapcsolat” program megvalósítására.
  8. 8.Határozattervezet Marosvásárhely részvételéről a Nagyszebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökség által megvalsítandó „Zöldút a fenntartható fejlődés megvalósítására” projekt kivitelezésében.
  9. 9. Határozattervezet az idősek otthona szerkezeti és működési felépítésére vonatkozó 272/2013-as, valamint a bölcsödék igazgatóságára vonatkozó, ugyanazt szabályozó 271/2013-as helyi tanácsi határozatban foglalt alkalmazási határidők modósításáról.

10. Határozattervezet az idősek otthonában gondozott személyek havi átlag eltartási költségének jóváhagyásáról 2014-re.

11. Határozattervezet a minimáljövedelemben részesülőkkel elvégeztetendő közmunkák tervéről 2014-re.

12. Határozattervezet a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan egyes, a marosvásárhelyi Locativ Rt. által haszonbérbe vett épületek adókulcsának csökkentéséről 1,8%-ról 0,25%-ra.

13. Határozattervezet a Marosvásárhelyen elemi oktatásban részesülők iskolán kívüli tevékenységének a támogatásáról.

14. Határozattervezet az egyes középületek energetikai bizonylatának kibocsátását célzó eljárás elkezdéséről.

15. Határozattervezet a szolgáltató által 2010 és 2013 között átvett, az ivóvíz- és csatornahálózati beruházási munkálatokkal létrehozott új állóeszközök Aquaserv Rt. általi átvételéről és a 22/20266215/2010. március 5-én jóváhagyott víz- és kanalizálási közszolgáltatás Aquaserv Rt. általi működtetéséről.

16. Határozattervezet Karácsony Erdei Etel képviselő felhatalmazásáról , hogy az Aquaserv vállalat rendkívüli részvényesi közgyűlésén hagyja jóvá a napirenden szereplő iratokat.

17. Határozattervezet Karácsony Erdei Etel képviselő felhatalmazásáról , hogy az Aquaserv vállalat soros részvényesei közgyűlésén hagyja jóvá a napirenden szereplő iratokat.

18. Határozattervezet a városi tanács 2013. 11.28-I 305-ös számú , a közterület-rendezési szakosztály által nyújtott szolgáltatások 2014-es díjszabásaira vonatkozó határozata kiegészítésének a jóváhagyásáról.

19. Határozattervezet Marosvásárhely 2014-es költségvetésének a jóváhagyásáról.

20. Határozattervezet bizonyos adókedvezmény biztosítására azon ingatlantulajdonosoknak, akik önerőből végezték el ingatlanjaik hőszigetelését, vagy homlokzatfelújítást végeztek.

21. Határozattervezet a városi tanács 2011.03.31-i 126-os határozatának a módosításáról a város tulajdonában lévő 27,50 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról Lăcătuş Claudiu Mihainak.

22. Határozattervezet a város tulajdonában lévő 6,03 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról Zahan Cristian Vasilenak.

23. Határozattervezet a város tulajdonában lévő 37,80 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról a Balint Trans Kft.-nek.

24. Határozattervezet a „Részletes városrendezési terv – elhelyezési tanulmány egyéni társasházak építésére a Kapa u. 11A szám alatt, tulajdnos – haszonélvező Anebtawi Etelka” városrendezési dokumentációjának a jóváhagyásáról.

25. Határozattervezet a „Részletes városrendezési terv – elhelyezési tanulmány melléképület , garázs és bejárati kapu építésére a Mihai Eminescu utca 22. szám alatt, tulajdonosi-haszonélvező az Erdélyi Református Egyházközség és a Nagyváradi Református Püspökség” városrendezési dokumentációjának a jóváhagyásáról.

26. Határozattervezet a 2014 évi első félévére, a tanintézetek által szervezett tevékenységekre pályázaton odaítélt anyagi támogatás jóváhagyásáról.

27. Határozattervezet a 2014 első félévére szóló sporttámogatások odaítélésének a jóváhagyásáról.

28. Határozattervezet az 1998. évi 34-es törvény és a 2001. évi 1153-as, utólag módosított és kiegészített kormányhatározat alapján kiválasztott egyesületeknek /alapítványoknak szánt, 2014. Január-decembre időszakra szóló anyagi támogatás jóváhagyásáról.

29. Határozattervezet az állami lakásalaphoz tartozó lakrészek, szociális lakások, a visszaszolgáltatott ingatlanok kilakoltatás előtt álló bérlőinek, valamint a nyugdíjasoknak szánt, kibérelhető lakások odaítélésére vonatkozó prioritási lista jóváhagyásáról.

30. Határozattervezet a marosvásárhelyi Liliom utca 16/2 szám alatti helyiség bérelhető állami lakásként való átminősítéséről.

31. Határozattervezet a Three Pharm Kft. tulajdonát képező, a Víkendtelepen, a Tutaj utca 2. Szám alatti, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan közélelmezési egységgé való alakításának jóváhagyásáról.

                                                                                         Dr. Dorin Florea polgármester

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com