C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 6.950 din data de 13 decembrie 2013, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc miercuri, 18 decembrie 2013, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru anul 2014 pentru Complexul de Agrement şi Sport “Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscina “ ing. Mircea Birău”.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2014, percepute de Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul 2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice ori pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale.

5.Proiect de hotărâre privindaprobarea cuantumului redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2014.

6.Proiect de hotărâre privindtrecerea în proprietatea private a Municipiului Tîrgu Mureş a bunului imobil situate în Tîrgu Mureş, str. Oneşti, fn, aparţinând S.C. Solteris Prod Com S.R.L. (restaurant Crizantema), societate aflată în procedura insolvenţei.

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tîrgu Mureş în Consiliul Metropolitan al Asociaţiei „Zona Metropolitană Tîrgu Mureş”.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 212 din 24 iunie 2010referitoare la încadrarea străzilor din Municipiul Tîrgu Mureş în zone de interes urban, în vederea stabilirii impozitelor pe clădiri şi terenuri.

9.Proiect de hotărâre privindaprobarea „Regulamentului Local de Publicitate al Municipiului Tîrgu Mureş”.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare şi mansardare la Grădiniţa cu program prelungit nr. 16”.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 253/19.09.2013 referitoare la numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2013 – 2014.

12.Proiect de hotărâre privindaprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuire în gestiune delegate şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Tîrgu Mureş”.

13.Proiect de hotărâre privindunele măsuri în efectuarea inventarierii bunurilor de pe domeniul public şi privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

14.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 215/2008 şi înfiinţarea unor noi staţii bus pentru cursele regulate de persoane în regim judeţean.

15.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activităţii operatorului S.C. Compania Aquaserv S.A.

 

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com