Marosvásárhely polgármesterének 2013. július 3-án kibocsátott 1835-ös számú rendelete alapján 2013. július 11-én 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös termébe összehívják a helyi tanács soros ülését a következő napirenddel: 1.Határozattervezet a Maros megyei köztisztasági szolgálat szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról.

2. Határozattervezet a sajátos köztisztasági díjakról.

3.Határozattervezet a háztartási és újrahasznosítható hulladékot tároló, földbe helyezhető konténerek megvásárlásához a beszerzési eljárás elindításáról és a költségek jóváhagyásáról.

4.Határozattervezet a Marosvásárhely Kulturális és Tudományegyetem menedzseri állására szervezendő versenyvizsgáról.

5.Határozattervezet használt/viselt alkalmi javak árusításáról Marosvásárhely műépítészileg védett központi övezetében.

6.Határozattervezet a távhőszolgáltató igazgatóság létesítésére vonatkozó 2012. augusztus 3-i 14-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról, az el nem foglalt állások leosztásáról a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó közszolgáltatásokhoz és a polgármester szakapparátusához.

7.Határozattervezet napszámosok alkalmazásáról a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó közszolgáltatások keretében végzendő tevékenységekre.

8.Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal részvételéről a roncsautóprogramban gépkocsi vásárlása érdekében az önkéntes vészhelyzeti szolgálat számára.

9.Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács küldöttsége 2013. augusztus 17-26. között a törökországi Güzelcamliban a hagyományos művelődési, művészeti és hajózási fesztiválra való elutazásának valutában történő finanszírozásáról.

10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács küldöttsége Bajára utazásának jóváhagyásáról 2013. július 12-14 között.

11. Határozattervezet Marosvásárhely 2012. évi költségvetésének elszámolásáról.

12. Határozattervezet Marosvásárhely 2013. I. félévére vonatkozó költségvetésének elszámolásáról.

13. Határozattervezet Marosvásárhely 2013. II. félévére vonatkozó költségvetésének elszámolásáról.

14. Határozattervezet Marosvásárhely 2013-as költségvetésének modósításáról.

15. Határozattervezet egy ügyvéd megbízásáról a Maros Megyei Törvényszék által tárgyalt 168/1371/2013 és a 3104/102/2013-as számú periratokban a város képviseletével.

16. Határozattervezet a 2013.03.26-106-os helyi tanácsi határozat alapján a Iordăchescu és Társai ügyvédi irodával megkötött jogi asszisztenciára vonartkozó CJ/684106/B/12.04.2013-as számú szerződést kiegészítő okiratról.

17. Határozattervezet egy ügyvéd felfogadásáról az Energomur Rt. jogi konfliktusainak rendezésére.

18. Határozattervezet az 1470/2002-es kormányrendelettel utólag modósított és kiegészített 82/2001-es sürgősségi kormányrendelet alapján a marosvásárhelyi egyházfelekezeteknek szánt 2013. évi támogatásáról.

19. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Egyetemi Sportklub és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közötti társulási szerződés meghosszabbításáról a 2013/2014-es versenyszezonra és a klub támogatásáról a helyi költségvetésből 1.200.000 lejjel.

20. Határozattervezet a Marosvásárhelyi City’Us és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közötti társulási szerződés meghosszabbításáról a 2013/2014-es versenyszezonra és a klub támogatásról a helyi költségvetésből 3.000.000 lejjel.

21. Határozattervezet a Marosvásárhelyi KK (BC Mures) City’Us és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közötti társulási szerződés meghosszabbításáról a 2013/2014-es versenyszezonra és a klub támogatásról a helyi költségvetésből 4.000.000 lejjel.

22. Határozattervezet a Marosvásárhelyi FC Municipal labdarúgóklub és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közötti társulási szerződés meghosszabbításáról a 2013/2014-es versenyszezonra és a klub támogatásról a helyi költségvetésből 8.000.000 lejjel.

23. Határozattervezet a marosvásárhelyi Nova Vita Sportklub és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közötti társulási szerződés meghosszabbításáról a 2013/2014-es versenyszezonra és a klub támogatásról a helyi költségvetésből 1.000.000 lejjel.

24. Határozattervezet a 2013-as művelődési projektek támogatására megszabott összegek jóváhagyásáról.

25. Határozattervezet   a 2013 második félévére vonatkozó, tervpályázaton elnyert, oktatási projektek támogatására megszabott összegek jóváhagyásáról.

26. Határozattervezet   a 2013 második félévére elnyert, sporttevékenységek szervezésére megszabott összegek jóváhagyásáról.

27. Határozattervezet   a marosvásárhelyi Győzelem tér 33. szám alatti helyiség nyilvános árverésen történő - a 2011. Október 4-i 359-es számú helyi tanácsi határozattal leszögezett - bérbeadását felügyelő bizottság összetételének modósításáról.

28. Határozattervezet   egyes marosvásárhelyi területek köztulajdonból megántulajdonba való áthelyezéséről.

29. Határozattervezet   a „természet az életért” vetélkedő megszervezéséről.

30. Határozattervezet   Marosvásárhely képviselőjének kinevezéséről az Aquainvest önkormányzatok közötti fejlesztési társulás részvényeseinek közgyűlésére, ahol az ivóvíz- és csatornahálózat díjait modósítják.

31. Határozattervezet   az egyes területek jogi helyzetét szabályozó 2013. április 25/129-es helyi tanácsi határozat 3. cikkelyének modósításáról és a szóban forgó területek díjmentes átadásáról az Országos Lakásügynökségnek, amelyre a marosvásárhelyi Raktár utca szám nélküli (II. szakasz A) 13.200 négyzetméteres telkén 10 darab, földszint + három emeletből álló, 200 lakrészes tömbházat építenek az országos lakásépítési kormányprogram alapján, amelyeket bérbe adnak a hadseregnek.

32. Határozattervezet egy Marosvásárhely tulajdonában levő 2,38 négyzetméteres terület bérbeadásáról a Diamant Kft.-nek.

33. Határozattervezet   a 2012. december 20-i 161-es számú helyi tanácsi határozat 2. cikkelyének modósításáról, amely a marosvásárhelyi Rózsák tere 49. szám alatti lakást szolgálati lakás kategóriába helyezi át.

34. Határozattervezet   a marosvásárhelyi Rózsák tere 38. szám, E épülettömb földszintjén levő 23,30 négyzetméteres, nem lakás rendeltetésű helyiség lakás kategóriába való áthelyezéséről.

35. Határozattervezet   a város tulajdonában levő, egyes, nem lakás rendeltetésű helyiségek bérleti szerződésének a meghosszabbíításáról és kiutalásáról.

36. Határozattervezet   a 132/2013-as helyi tanácsi határozat 8. cikkelyének modósításáról és kiegészítéséről, amely több, Marosvásárhely tulajdonában levő terület cseréjét szabályozza Musgociu Mirceával, a Sewgesvári út kétirányú meghosszabbítása érdekében.

37. Határozattervezet   a Szabadi út 76. Szám alatt Ursu Ionuţ által felépítendő kereskedelmi helyiség elhelyezésére vonatkozó részletes városrendezési tervről.

 

                                                                                                            

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com