În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.147 din data de 5 aprilie 2013, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 11 aprilie 2013, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Informare privind litigiile dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Consiliul local Tîrgu Mureş şi S.C. MTS Company S.R.L. Tîrgu Mureş în care SCA Iordăchescu & Asociaţii reprezintă interesele Municipiului Tîrgu Mureş.

2.Proiect de hotărâprivindplanul de lucrări de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat.

3.Proiect de hotărâprivind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice – Tîrgu Mureș.

4.Proiect de hotărâ privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. „Transport Local” S.A. Tîrgu Mureş.

5.Proiect de hotărâprivind completarea Hotărârii nr. 125 din 27 aprilie 2006 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Tîrgu Mureş şi a documentaţiei aferente.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia „Locuinţe ANL pentru tineri destinate închirierii pentru armată, str. Depozitelor, etapa a III-a, Tîrgu Mureş - amenajări exterioare şi branşamente”.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională de Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 13.200 mp, situat în Tîrgu Mureş str. Depozitelor f.n. (etapa a III-a), în vederea amplasării a 10 blocuri de locuinţe P+3E cu 200 unităţi de locuit cuprinse în programul guvernamental ANL de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii pentru Armată.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de scoaterea unor bunuri din lista bunurilor mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, supuse anterior valorificării, aflate în centralele termice dezafectate din zona de termie neconcesionată.

9.Proiect de hotărâprivind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi realizarea unui schimb de terenuri cu Musgociu Mircea în vederea realizării proiectului „Prelungirea Căii Sighişoarei în două direcţii”.

10.Proiect de hotărâprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 120 mp din Tîrgu Mureş, str. Grigore Ploieşteanu f.nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş, din proprietatea lui Kiss Domokos şi Kiss Kamilla.

11.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 11 din 31.01.2013 referitoare la modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 241/05.07.2007 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar, precum si a celor fara stapan sau abandonate aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie.

12.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte, pentru întocmirea documentaţiei şi efectuarea procedurilor în vederea delegării de gestiune a serviciului de transport public local Tîrgu Mureş.

13.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureş pentru anul 2013.

14.Proiect de hotărâ privind modificarea pct. 19 al Capitolului I din Ghidul de finanţare pentru proiecte si programe culturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 105/2009 (metodologia acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte culturale) şi modificat prin Hotărârea Consiliului local nr. 35/2012.

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com