Marosvásárhely polgármesterének 2013. április 5-i 1147-es számú rendeletével 2013. április 11-én, csütörtökön 14 órára összehívják a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös termébe a marosvásárhelyi tanács soros ülését, a következő napirenddel:

1.Tájékoztató a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács, valamint a marosvásárhelyi MTS Company Kft, közötti jogvitáról , amelyben a város érdekeit az SCA Iordachescu és Társai képviselik.

2.Határozattervezet a minimáljövedelemben részesülőket illetően helyi érdekeltségű munkálatok elindításáról.

3.Határozattervezet a marosvásárhelyi idősek otthona élelmezési kiadásainak támogatásáról.

4.Határozattervezet a Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 2013-as költségvetéséről.

5. Határozattervezet a marosvásárhelyi ivóvíz- és csatornahálózat-kezelési szolgáltatás bérbeadási szerződésére vonatkozó 125/2006. Április 26-i helyi tanácsi határozat és az ehhez tartozó dokumentáció kiegészítéséről.

6.Határozattervezet a „Raktár utcában felépítendő, a hadseregnek bérbeadandó ANL-típusú tömbházlakásokra - valamint ezek bekötésére a közműhálózatba” (III szakasz) beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.

7.Határozattervezet a Raktár utca szám nélküli telkén levő 13.200 négyzetméteres terület díjmentes átadásáról az Országos Lakásgazdálkodási Ügynökségnek (ANL) , 200 lakrészt magába foglaló, 10 ( földszint + három emelet) tömbház felhúzására a fiataloknak szánt országos lakásépítési program keretében, amit a hadseregnek adnak bérbe.

8.Határozattervezet a város tulajdonában levő, korábban felszámolt hőközpontokból származó egyes javak törléséről az eladandó tárgyak jegyézkéről.

9.Határozattervezet egy, a város közterületén levő teleknek a magánterületbe sorolásáról, és a Musgociu Mircea tulajdonába levő telek cseréjéről a Segesvári út kétirányú meghosszabbítása érdekében.

10. Határozattervezet egy, a város tulajdonában , a Grigore Ploiesteanu utca szám nélküli telkén levő 120 négyzetméter terület átvételéről Kiss Domokos és Kiss Kamilla tulajdonosoktól és a város közterületéhez csatolásáról.

11. Határozattervezet a Marosvásárhely köz- és magánterületén szabálytalanul parkoló és várakozó, valamint az elhagyott gépkocsik elszállításának, raktározásának szabályzatára vonatkozó , 241/2007. július 5-i helyi tanácsi határozat módosításáról, a feladatfüzetről és a szolgáltatást árverező bizottság kijelöléséről.

12. Határozattervezet a marosvásárhelyi közszállítási szolgáltatás bérbeadásáról szóló dokumentációt és az eljárást összeállító vegyes bizottság létrehozásáról.

13. Határozattervezet Marosvásárhely 2013-as költségvetéséről.

14. Határozattervezet a művelődési programok és tervek támogatására vonatkozó – a 35/2012-es helyi tanácsi határozattal modósított - 105/2009-es helyi tanácsi határozat (a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által a helyi költségvetésből témogattott pályázatok odaítélésének eljárása) I. fejezete 19. pontjának a módosításáról.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com