Marosvásárhely polgármesterének 2013. március 21-én kibocsátott 695-ös számú rendeletével 2013. március 26-án, kedden 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe összehívják a marosvásárhelyi tanács rendes ülését a következő

NAPIRENDDEL:

 

1. Határozattervezet a belső kölcsönök költségvetésének jóváhagyására, amelyeket a Marosvásárhely Municípium Területi Közigazgatási Egysége szerződött, a 2013. évi 2-es számú sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően, a 2013-as évre.

2. Határozattervezet a „10 marosvásárhelyi lakótömbház hőfelújítása – I. szakasz” projekt finanszírozási kérése és a járuló költségekeinek jóváhagyására.

3. Határozattervezet a „28 marosvásárhelyi lakótömbház hőfelújítása – II. szakasz” projekt finanszírozási kérése és a járuló költségekeinek jóváhagyására.

4. Határozattervezet egy jogi meghatalmazott alkalmazására a 204/E/2008. számú iratcsomóban a kényszer-végrehajtási eljárás eredményezte okok esetében.

5. Határozattervezet a …………… AGA-képviselő meghatalmazására, aki elfogadja a 2013. április 11-i Részvényesek Közgyűlésének napirendjén szereplő témák dokumentumait.

6. Határozattervezet a 2006. április 27-i 125-ös számú helyi tanácsi határozat kiegészítésére, amely a Marosvásárhelyi víz-ellátási és csatornázási közszolgálat átruházási szerződésének, valamint a kapcsolódó dokumentáció jóváhagyására vonatkozik.

7. Határozattervezet partnerség létrehozására a Közjogi és Közigazgatási Nemzetközi Konferencia megszervezésére, „A 21. század kihívásai a jogban és a közigazgatásban” címmel.

8. Határozattervezet a Belvedere negyedben levő 450 négyzetméteres felületű 131-es számú szelvénynek nyilvános árverésen történő értékesítésére.

9. Határozattervezet az árverések előkészítésére és megszervezésére vonatkozó módszerek kiegészítését illetően (azon ingatlanok eladására, amelyek Marosvásárhely municípium magántulajdonában vannak, és amelyet a 477-es, 2009. dec. 17-i H.T.H hagyott jóvá.

10. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium tulajdonában lévő, 15,60 nm-es terület közvetlen koncessziójára Vintilă Ionel Ioan és Vintilă Mărioara által.

11. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium tulajdonában lévő, 14,11 nm-es terület közvetlen koncessziójára Kiss Ladislau által.

12. Határozattervezet egyes területek bérbeadási szerződésének meghosszabbítására (nem lakás rendeltetésű helyiségek), valamint a város tulajdonában lévő területek elosztására.

13. Határozattervezet a városrendészeti terv jóváhagyására: „Részletes Városrendészeti Terv – helyrajzi tanulmány lakóház építéséhez F+T (földszint és tetőtér) magasságú épülethez, építészeti térfogati konformáció, a terület beépítési módja”, Substejeris utca 8. szám, tulajdonosok – haszonélvezők: Todoran Butilă George Cristian és Todoran Butilă Anamaria.

14. Határozattervezet a városrendészeti terv jóváhagyására: „Részletes Városrendészeti Terv - helyrajzi tanulmány egycsaládos lakóház építéséhez (D+ F+T típus), a járművek és a gyalogosok számára létesített hozzáférések szabályozása, építészeti térfogati konformáció, a terület beépítési módja, Simion Mândrescu utca, tulajdonosok – haszonélvezők Boalcă Ioan és Boalcă Elena.

15. Határozattervezet a „Mureşul” Sport- és Szabadidőközpontban található területek bérbeadásának szabályozására (közélelmezési teraszok)

16. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, 58 nm-nyi, Constantin Hagi Stoian utcai terület átruházására, Baciu Leontintól şi Baciu Ezabella Brigittától Marosvásárhely municípium tulajdonába

17. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, 42 nm-nyi, Marosvásárhely, Remeteszeg utcai terület átruházására, Fărcaş Gheorghe és Fărcaş Cornelia tulajdonából Marosvásárhely municípium köztulajdonába.

18. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, 30,60 nm-nyi, Constantin Hagi Stoian utcai sz. n. terület átruházására, Ştefan Florintól Marosvásárhely municípium köztulajdonába.

19. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, 27 nm-es, Constantin Hagi Stoian utcai sz.n. terület átruházására Ştefan Florintól Marosvásárhely municípium köztulajdonába

20. Határozattervezet a 377-es számú, 2009 dec 17-i H.T.H. módosítására, Sütő András mellszobra elhelyezésének jóváhagyására vonatkozóan

21. Határozattervezet az iskolai ösztöndíjak jóváhagyására a 2012 – 2013 tanévre vonatkozóan

22. Határozattervezet az adók alól való felmentések szabályozásának jóváhagyására azon tömbházlakások és ingatlanok tulajdonosai részére, akik saját költségükön eszközölnek intervenciós munkálatokat az energetikai hatékonyság, illetve az építészeti-esztétikai minőség javítása érdekében.

 

 

dr. Dorin Florea

P O L G Á R M E S T E R

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com