C O N V O C A T O R -

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 90 din data de 25 ianuarie 2013, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 31 ianuarie 2013, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

O R D I N E    D E    Z I :

1. Informare privind stadiul proiectului „Pol de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical şi informatică medicală”.

2. Informare privind activitatea Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2012.

3. RAPORT privind activitatea asistenţilor personali din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, în perioada 1 iulie 2012 – 31 decembrie 2012.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la realizarea proiectului „POLIŢIE – AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII  PUBLICE  ÎN  PARTENERIAT”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I - 2013.

6. Proiect de hotărâre privind reglementarea modalităţilor de sprijin pentru acţiuni sportive în municipiul Tîrgu Mureş pentru anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aprobarea „Listei de priorităţi pe anul 2013” pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă precum şi repartizarea spaţiilor aflate în proprietatea municipalităţii.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de concesionare încheiat cu S.C. Locativ S.A. în sensul includerii în acest contract a 136 unităţi locative din cadrul imobilelor situate în Tîrgu Mureş, B-dul Pandurilor, nr. 44, 46.

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, realizate prin investiţii derulate de operator, recepţionate în anii 2011 – 2012.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei rectificate de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş.

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. să aprobe subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor, ordinare, a S.C. Compania Aquaserv S.A., conform convocatorului şedinţei.

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii actelor de acceptare pentru construcţii tip garaj din categoria garaje acceptate prin Hotărâri ale Consiliului local municipal, amplasate pe domeniul public şi privat al Municipiului Tîrgu Mureş în zonele de cartiere şi inventariate prin Hotărârea Consiliului local nr. 73/2006.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 241 din 05 iulie 2007 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate, aflate pe domeniul public din Municipiul Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie.

14. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii de Consiliu local municipal nr. 241/05.07.2007 referitoare modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din Municipiul Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui referendum local pentru consultarea cetăţenilor Municipiului Tîrgu Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în Municipiul Tîrgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconversie funcţională zonă de la UTR „CB2” la UTR „A13a” pentru construire spaţii de depozitare, str. Mureşului, nr. 9 – 11” cu regulamentul local de urnbanism aferent, beneficiar S.C. Saifamim Prod S.R.L.

17. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - extindere corp clădire C2, str. Recoltei, nr. 17A” beneficiari: Kovacs Benedek- Sandor şi Kovacs Ildiko.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal -  reconformare zonă pentru dotări şi echipamente publice de interes municipal si supramunicipal, str. Călăraşilor, nr.107”cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiar Municipiul Târgu Mureş.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă pentru construire centru comercial, str. Livezeni, nr. 6A, 6B” cu regulamentul local de urbanism afferent, beneficiar S.C.”Profitec”S.R.L.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Mihai Viteazul”.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Bernady Gyorgy”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare Piaţa Petofi Sandor”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Târgului”.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Mihail Kogălniceanu”.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Ştefan cel Mare”.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Lalelelor”.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Bolyai Farkas tronson str. Ştefan cel Mare – str. Mihail Kogălniceanu”.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Gloriei”.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Livezeni tronson str. Sf. Ioan – B-dul 1 Decembrie 1918”. 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare B-dul 1 Decembrie 1918 – tronson str. Lalelelor – str. Ştefan cel Mare”.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Cutezanţei”.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Gheorghe Marinescu”.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul inscripţionării bilingve a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş.

34. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de avizare a proiectelor municipalităţii, care vizează amenajarea cu caracter permanent sau temporar de bunuri din domeniul public şi/sau privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com