În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 8.130 din data de 22 noiembrie 2012, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, care va avea loc joi, 29 noiembrie 2012, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

O R D I N E   D E   Z I :

1.Informare privind deplasarea unei delegaţii la Bournemouth/Anglia în perioada 07 – 09 noiembrie 2012.

2.Proiect de hotărâprivind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013.

3.Proiect de hotărâprivind aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş.

4.Proiect de hotărâre  privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/29 martie 2007 referitoare la interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor.

5.Proiect de hotărâre  privind abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Local nr. 91/26 aprilie 2012 referitoare la achiziţionarea în proprietatea municipiului Tîrgu-Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare.

6.Proiect de hotărâre  privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 197/31 mai 2007 referitoare la aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu-Mureş.

7.Proiect de hotărâre  privind demararea procedurilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unor obiective din Parcul Sportiv Municipal Tîrgu-Mureș.

8.Proiect de hotărâre  privind reducerea cotei de impozitare de la 1,5 % la 0,25% la imobilele aflate în concesiunea SC Administrator Imobile şi Piețe SRL pentru anul fiscal 2013.

9.Proiect de hotărâre  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu-Mureş a unui teren aferent spaţiului comercial situat în Tîrgu-Mureş, B-dul 1848 nr. 15 şi aprobarea vânzării acestuia către proprietarul construcţiei.

10.Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă către Textila Mureş Socom a unui teren aparţinând Municipiului Tîrgu-Mureş, în vederea extinderii spaţiului comercial.

11.Proiect de hotărâprivind restituirea unor mijloace fixe concesionate către S.C. Compania Aquaserv S.A., trecerea acestora din domeniul public în cel privat al municipiului Tîrgu-Mureş şi scoaterea lor din funcţiune, în vederea valorificării lor conform legislaţiei în vigoare.

12.Proiect de hotărâre  privind concesionarea către SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al municipiului Tîrgu-Mureş, realizate prin investiţii derulate de operator, recepţionate în anii 2011-2012.

13.Proiect de hotărâre  privind completarea contractului nr. 5/2008 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Tîrgu-Mureş.

14.Proiect de hotărâre  privind aprobarea „Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă – PAED – al municipiului Tîrgu-Mureş, pentru perioada 2013-2020”.

15.Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor măsuri de valorificare prin vânzare la licitaţie publică a bunurilor mobile din proprietatea municipiului Tîrgu-Mureş, aflate în centralele termice dezafectate.

16.Proiect de hotărâre  privind aprobarea condiţiilor de acces şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea repartizării locuinţelor situate în B-dul Pandurilor, nr. 44-46, achiziţionate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 91/26 aprilie 2012.

17.Proiect de hotărâre  privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi repartizarea unor spaţii aflate în proprietatea municipalităţii.

18.Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării unui teren în vederea edificării unui chioşc alimentar la Şcoala Gimnazială „Dacia”.

19.Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării unui teren în vederea edificării unui chioşc alimentar la Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller”.

20.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire clădire D+P cu funcţiunea de laborator de cofetărie, str. Margaretelor, nr. 17/A” pentru îmbunătăţire performanţă S.C. „Laborator La Angela” S.R.L., prin schema de ajutor de stat, beneficiar S.C. „Laborator La Angela” S.R.L.

21.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament construire corp administrativ P+1E, str. Dezrobirii, nr. 65” beneficiar S.C. „Citadin Prest” S.A.

22.Proiect de hotărâre  privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com