În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.948 din data de 18 octombrie 2012, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, care va avea loc joi, 25 octombrie 2012, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

  

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Informare privind deplasarea unei delegaţii la Chişinău/Republica Moldova, în intervalul 13-15 octombrie 2012.

2.Informare privind Zona Metropolitană – Tîrgu-Mureş.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu-Mureş pe anul 2012.

4.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., să aprobe documentul referitor la punctul de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 14 noiembrie 2012, conform convocatorului şedinţei.

5.Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al municipiului Tîrgu-Mureş, realizate prin investiţii derulate de operator, recepţionate în anii 2011–2012.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 91/2012 referitoare la reactualizarea componenței comisiei pentru efectuarea procedurilor de achiziționare în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureș a unor locuințe.

7.Proiect de hotărâre în vederea instituirii unui Management Energetic al obiectivelor de interes public prin Parteneriat Public Privat.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei locale municipale de avizare a programelor, proiectelor şi lucrărilor cu impact asupra spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu-Mureş.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.68/2012 referitoare la numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Tîrgu-Mureş, în anul şcolar 2012-2013.

10.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor Tîrgu-Mureş.

11.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă precum repartizarea unor spaţii aflate în proprietatea municipalităţii.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, str. Vasile Săbădean, f.nr.” beneficiari-proprietari: Islai Bela şi Islai Ileana.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini, a Comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori cu drepturi depline pentru licitarea terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Tîrgu-Mureş, în vederea amplasării unor chioşcuri de carte şi presă cu posibilitatea de comercializare de papetărie, tutungerie şi tichete de parcare.

14.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu-Mureş” aprobat prin H.C.L. nr.257/19.12.2002 cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar Municipiul Tîrgu-Mureş.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, str. Remetea, nr. 261” beneficiari- proprietari: Stan Sandor şi Stan Stela.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit P+M, str. Gheorghe Doja, nr. 191E” beneficiari- proprietari: Zudor Gyorgy şi Zudor Erzsebet.

17.Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş în proprietatea publică a statului.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Amenajare Piste de Biciclete în Municipiul Tîrgu-Mureş", traseul Piața Trandafirilor – Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea inscripționării bilingve a indicatoarelor de străzi și piețe din municipiul Tîrgu-Mureş.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com