C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.510 din data de 20 septembrie 2012 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, care va avea loc joi, 27 septembrie 2012, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Prezentarea Proiectului:”Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”, derulat în cadrul POS Mediu Axa prioritară 1.
2.Proiect de hotărâre privind liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2013.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unor subvenţii de la bugetul local al Municipiului Tîrgu-Mureş, în baza Legii nr.34/1998 şi a H.G. nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 18 blocuri de locuinţe din Municipiul Tîrgu-Mureş.
5.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Dinamic Trans SRL a unui teren aparţinând Municipiului Tîrgu-Mureş.
6.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din Tîrgu-Mureş, str. Posada nr. 28, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la Cotoi Tudor Nicolae şi Cotoi Mihai Cătălin.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 47 din 30 august 2012 referitoare la trecerea unui teren din Tîrgu-Mureş str. Preot Ştefan Rusu nr. 7, în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş de la Somodi Istvan şi Bereczky Lujza – Katalin.
8.Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe disponibile din domeniul public al Municipiului Tîrgu-Mureş, concesionate către SC Compania Aquaserv SA şi trecerea acestora din domeniul public în cel privat al Municipiului Tîrgu-Mureş, în vederea valorificării lor conform legislaţiei în vigoare.
9.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului AGA, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor ordinare şi extraordinare a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu-Mureş din data de 08.10.2012.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei comisiei de preluare a „bunurilor de retur” şi a „bunurilor de preluare” din parteaTîrgu-Mureş şi aprobarea componenţei comisiei de predare a „bunurilor de retur preluate” şi a „bunurilor de preluare primite” din partea Municipiului Tîrgu-Mureş, precum si aprobarea rezultatelor inventarierii parţiale a „bunurilor de retur” si a „bunurilor de preluare”.
11.Proiect de hotărâre privind sprijinirea financiară în principiu a Parohiei Romano-Catolice VI „REMETE SZENT ANTAL” din Municipiul Tîrgu-Mureș pentru construcția Bisericii ”Sfânta Familie” din Cartierul Unirii.

12.Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu-Mureş şi a Consiliului local, în vederea deplasării la Kecskemét/Ungaria – oraş înfrăţit, în perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2012.
13.Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegaţie oficială, cu ocazia vizitei la Chişinău/Republica Moldova, în perioada 13 - 15 octombrie 2012.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind măsuri de creştere a calităţii architectural-ambientale a clădirilor din Municipiul Tîrgu–Mureş”.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări urbanistice necesare construirii unui ansamblu rezidenţial nou - clădiri de locuinţe colective, organizarea reţelei stradale şi infrastructurii edilitare” str. Depozitelor, f.n.” cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar Municipiul Tîrgu-Mureş.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit cu garaj auto, str. Mărului, f.nr.” beneficiari/proprietari: Uzun Bogdan- Petru şi Uzun Cosmina- Cristina.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com