Mărime text:

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.199 din 19 aprilie 2012 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 26 aprilie 2012, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E   D E   Z I :

 1. 1.Informare privind aplicarea Legii nr. 17/2000 pentru asistenţă socială a persoanelor vârstnice, republicată.
 2. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Tîrgu Mureş, pentru anul 2012.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramelor şi statelor de funcţii aferente Aparatului de specialitate al Primarului şi ale unor servicii publice din subordinea Consiliului local al Municipiului Tîrgu Mureş.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor ordinare a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 21.05.2012, conform convocatorului şedinţei.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind acordarea acceptului de înfiinţare a unor consorţii şcolare.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării imobilului situat în Municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa Trandafirilor, nr. 59.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Diamant S.R.L. a terenului în suprafaţă de 14,84 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş în vederea realizării unei căi de acces la demisolul spaţiului comercial.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini pentru licitarea terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş în vederea amplasării unor construcţii provizorii pentru comercializare de carte şi presă.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Grand S.A., a terenului în suprafaţă de 20,18 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţie comercială.
 10. 10.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de Asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul local municipal Tîrgu Mureş şi S.C. Contrascom Benţa S.A.
 11. 11.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 3.940 mp situat în Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918.
 12. 12.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă precum şi repartizarea spaţiilor aflate în proprietatea municipalităţii.
 13. 13.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit al unui imobil situat în Parcul Sportiv Municipal pentru Fundaţia Procardia.
 14. 14.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 241/05.07.2007 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie.
 15. 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Reactualizare Plan Urbanistic General Municipiul Tîrgu Mureş – etapa preliminară”, beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş.
 16. 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire case de locuit, str. Voinicenilor, fn” – beneficiar Chiorean Alexandru Marcian.
 17. 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – stabilirea reglementări pentru construire locuinţă cu regim de înălţime S+P+M, realizare accese auto şi pietonale, conformare arhitectural volumetrică, mod de ocupare a terenului, str. Sapei, nr. 15”, beneficiari Bucur Alexandru şi Bucur Mariana.
 18. 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, str. Voinicenilor, fn”, beneficiari Conţiu Carmen şi Conţiu Claudiu Gigel.
 19. 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire clădire P+M, cu funcţiunea de locuinţă cu garaj auto, str. Branului, nr. 11”, beneficiar proprietar Mathe Istvan.
 20. 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construirea două case de locuit şi garaje auto, str. Măcieşului, fn”, beneficiar Macavei Mircea.
 21. 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – modificare P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 159/27.04.2006 pentru lotizare teren şi construire ansamblu rezidenţial str. Corneşti, fn” şi a Regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari Morari Dan şi Morari Mirela.
 22. 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială, realizare accese auto şi pietonale, conformare arhitectural volumetrică, mod de ocupare a terenului, str. Verii, fn”, beneficiar S.C. Silvana S.R.L.
 23. 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. Oraş ştiinţific pentru cercetare şi informatică medicală S.A.

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com