C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 944 din 22 martie 2012 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 29 martie 2012, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

 1. 1.Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de interes local, ”Modernizare intersecţie giratorie strada Cuza Vodă – strada Libertăţii – strada George Enescu” în Municipiul Tîrgu Mureş, judeţul Mureş.
 2. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii al Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 20 blocuri de locuinţe din municipiul Tîrgu Mureş.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 396/30.11.2011 referitor la modificarea regimului juridic a unor locuinţe şi repartizarea acestora.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind repartizarea spaţiilor aflate în proprietatea municipalităţii.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor probleme legate de spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini pentru licitarea terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mureş în vederea amplasării unor construcţii provizorii pentru comercializarea de carte şi presă.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş și vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 3940 mp situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, teren aferent unor construcţii.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 312/2011 referitoare la numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2011 - 2012.
 10. 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 4340B din 18.11.2008 pentru imobilul situat în mun. Tîrgu Mureş, str. Mihai Viteazul nr. 15.
 11. 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a mijloacelor fixe aflate pe fostul teren al Colegiului Agricol “Traian Săvulescu” din Tîrgu Mureş, str. Corneşti, f. nr. către dl. Fekete Istvan.
 12. 12.Proiect de hotărâre privind stabilirea a două locaţii în P-ţa Teatrului în vederea edificării unor construcţii şi desfăşurării unor activităţi de alimentaţie publică.
 13. 13.Proiect de hotărâre privind unele măsuri în administrarea domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş.
 14. 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei energetice a Municipiului Tîrgu Mureş pentru perioada 2012 - 2025”.
 15. 15.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 7 mp din suprafaţa totală de 783 mp din Tîrgu Mureş, str. Răsăritului, nr. 17 în proprietatea privată a Municipiului Tîrgu Mureş de la Gabnai Mihaly.
 16. 16.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor extraordinare şi ordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 02.04.2012, conform convocatoarelor şedinţei.
 17. 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între Municipiul Tîrgu Mureş, Judeţul Mureş, S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş şi BERD a Contractului de asistenţă pentru proiect.
 18. 18.Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.
 19. 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului pentru „Centrul de recuperare” la Stadionul Municipal din Parcul Sportiv Municipal nr. 4 din Tîrgu Mureş.
 20. 20.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către d-na Moldovan Ileana a terenului în suprafaţă de 20 mp, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş, situat în Complexul de agrement şi sport „Mureşul”.
 21. 21.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Ioniţă Cătălin şi Petriş Ioan Tiberiu a terenului în suprafaţă de 182 mp, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş, situat în Complexul de agrement şi sport „Mureşul”.
 22. 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a două locuinţe unifamiliale, str. Agricultorilor, f.nr.” beneficiari Veress Attila şi Veress Izabella.
 23. 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire locuinţă unifamilială, str. Pomilor, f.nr.” cu regulamentul local de urbanism aferent proprietari-beneficiari: Jakob Cristian Dumitru şi Jakob Claudia Cornelia.

 

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com