Mărime text:

 

C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 63 din 19 ianuarie 2012 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 26 ianuarie 2012, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea
O R D I N E    D E    Z I :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureş pentru anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al S.C. Transport Local S.A.
3. Proiect de hotărâre privind extinderea avalului biletelor la ordin, pentru S.C. Transport Local S.A. Tîrgu Mureş aprobat iniţial în scopul garantării plăţilor aferente contractului de leasing nr. 03 din 04.12.2006.
4. Proiect de hotărâre privind reducerea cotei de impozitare de la 1,5% la 0,25% la unele imobile aflate în concesiunea S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mureş pentru anul fiscal 2012.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 13 blocuri de locuinţe din Municipiul Tîrgu Mureş.
6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. d-nul Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor ordinare a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş din data de 7 februarie 2012.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunelor Avrămeşti, judeţul Harghita şi Fântânele, judeţul Mureş, din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi mandatarea d-lui Todoran Liviu Emil Nicu în exercitarea votului  în A.G.A. AQUA INVEST MUREŞ.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 395/30.11.2011 referitoare la unele măsuri în aplicarea art. 107 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de reorganizare a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2012 – 2013.
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe precum şi aprobarea “Listei de priorităţi„ pe anul 2012,  pentru atribuirea de spaţii cu altă  destinaţie decât aceea de locuinţă.
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Zsigmond Zsolt şi soţia Otilia a unui teren aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea asigurării accesului la spaţiul comercial.
13. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Iordache S.R.L. a unui teren aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea asigurării accesului la cabinetul medical, pentru persoanele cu dizabilităţi.
14. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Rogosca Mihai şi soţia Maria a unui teren aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, necesar realizării unei căi de acces la spaţiul de prestări servicii.
15. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru trecerea unui teren situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş, în suprafaţă de 89 mp, în proprietatea privată a Municipiului Tîrgu Mureş de la Jozsa Tibor şi soţia Jozsa Kamilla Edina.
16. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru trecerea unui teren, în suprafaţă de 837 mp – corp de stradă, din Tîrgu Mureş în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Dogariu Ioan şi soţia Dogariu Ana, Stoica Gheorghe şi soţia Stoica Maria, în calitate de coproprietari, în vederea realizării investiţiei, respectiv „Introducere apă-canal”.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială, str. Margaretelor, nr. 11”, proprietari – beneficiari Cioată Mili şi Cioată Elisabeta.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă pentru stabilirea reglementărilor urbanistice necesare construirii unei pensiuni- restaurant şi a unei spălătorii auto, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 287C” cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: S.C. „Ani-Co Trade” S.R.L.
19. Proiect de hotărâre privind aprobraea bugetului de venituri şi cheltuieli al Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.
20. Proiect de hotărâre privind valorificarea bunurilor mobile din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş aflate în centralele termice dezafectate din zona de termie neconcesionată, respectiv la sediul S.C. Energomur S.A. în faliment prin RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL.
21. Proiect de hotărâre privind achiziţia unor bunuri mobile aflate în proprietatea S.C. Energomur S.A. – societate în faliment.
 

P R I M A R
dr. Dorin Florea
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com