C O N V O C A T O R

 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 9.074 din 14 decembrie 2011 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu–Mureş, care va avea loc joi, 22 decembrie 2011, orele 14.00, la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

 

O R D I N E    D E    Z I :

 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu-Mureş pentru anul 2011.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiilor bugetare pentru perioada ianuarie- decembrie 2012 pentru  solicitanţii de subvenţii în baza Legii nr.34/1998 şi a H.G. nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 339 din 30 septembrie 2010 referitoare la susţinerea financiară a subprogramului „Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş” de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş.

4. Proiect de hotărâre privind reducerea cotei de impozitare de la 1,5% la 0,25% la unele imobile aflate în concesiunea S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu-Mureş pentru anul fiscal 2011.

5. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru 2012, pentru beneficiarii venitului minim garantat.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. LOCATIV S.A. în sensul includerii  în  acesta  a imobilelor situate în cartierul Belvedere, str. Berlin, nr. 3  şi 5.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă precum repartizarea spaţiilor aflate în proprietatea municipalităţii.

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din  fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate  şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2012.

9. Proiect de hotărâre privind numirea directorului intermediar şi a unui reprezentant al municipiului Tîrgu-Mureş la Universitatea Populară Tîrgu-Mureş.

10. Proiect de hotărâre privind achiziţia unor clădiri aflate în proprietatea S.C. Energomur S.A. – societate în faliment.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori pentru concesionarea amplasanentului (teren) în suprafaţă de 632 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu-Mureş, în scopul edificării unor construcții.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 12,5 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu-Mureş, a documentației necesară pentru organizarea licitației, a comisiei de licitație și membrilor înlocuitori.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu-Mureş şi vânzarea terenului aferent unei construcții, în suprafaţă de 108 mp situat în Tîrgu-Mureş str. G-ral Ion Dumitrache nr. 30.

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unui teren, în suprafata de 146 mp, din Tîrgu-Mureş  în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la Bartha Stefan.

15. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 3319 mp, din Tîrgu- Mureş, str. Corneşti în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la Fazakas Elisaveta, Fazakas Elisabeta, Fazakas Istvan, Takacs Irina, Takacs Bela, Takacs Tunde.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Fișelor de evaluare pentru calcularea redevențelor aferente contractelor de concesiune încheiate în anul 2012.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu–studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială,  str. Avram Iancu, nr. 60, ap.1” beneficiari Biriş Ioan şi Biriş Stela.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din H.C.L.M. nr. 86 din 27 martie 2008 privind aprobarea proiectului „Modernizare străzi în municipiul Tîrgu-Mureş”.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 şi articolului 3 din H.C.L.M.  nr. 441/19 noiembrie 2009, referitoare la susţinerea cererii de finanţare pentru proiectul „Modernizare şi Reamenajare spaţii publice de agrement  Platoul Corneşti din Tîrgu-Mureş”.

20. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. CAD MASTER S.R.L., a terenului în suprafaţă de 52 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş.

 

  

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com