Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Calendarul evenimentelor

<<  Octombrie 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
SOCIAL

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Documente necesare:
- cerere tip
- copie după certificatul de naștere a tuturor copiilor
- copie după actul de identitate al mamei și al tatălui
- copie după certificatul de căsătorie a părinților
- copie după contractul de locuință
- adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate de la medicul de familie
- adeverințe de venit

Serviciul de Protecție Socială


1. ALOCAȚIA PRIVIND SUSȚINEREA FAMILIEI în baza Legii nr.277/2010
Acte necesare:

- Cerere/declaraţie tipizată;
- B.I/C.I./C.I.P. al titularului şi al membrilor de familie (original şi 2 copii xerox);
- Certificatele de naştere ale copiilor( original şi 2copii xerox); 
- Certificatul de căsătorie( original şi 2 copii xerox);
- Adeverinţe eliberate de şcoală privind frecventarea cursurilor, din luna curentă, în care se va menţiona dacă beneficiază de bursă şi evidenţa absenţelor;
- Adeverinţe din care să rezulte venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, de către persoanele încadrate în muncă+ nr. şi valoarea tichetelor de masă dacă este cazul,
- Certificat de atestare fiscală pentru persoanele peste 18 ani, o dată pe an- Primăria mun. Tg. Mureş;
- Adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei mun. Tg. Mureş;
- cupon alocație,
- Dosar plic;

- alte acte, după caz:
- Certificatul de deces, (original şi  2 copii xerox);
- Hotărârea judecătorească privind divorţul soţilor(original şi 2 copii  xerox);
- Cupoanele de pensie, din luna anterioară depunerii cererii;
- Adeverinţă de venituri eliberată de organele financiare privind prestarea unor activităţi autorizate sau venituri din surse proprii;
- alte acte doveditoare;


2. AJUTOR DE INMORMINTARE pentru beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
Acte necesare:
- Cerere scrisa pentru acordarea ajutorului
- Certificatul de deces al beneficiarului de ajutor social (copie)
- Factura din care sa rezulte cheltuielile efectuate pentru înmormântare (în original)
- Copie de pe actul de identitate al solicitantului
Solicitant: reprezentant legal al decedatului sau membru cu drept de exercițiu din familia decedatului


3. AJUTOR DE URGENTA in baza Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
Acte necesare:
- Cerere scrisă pentru acordarea ajutorului
- Act de identitate al solicitantului, precum și a tuturor membrilor familiei (BI/CI/CIP sau certificat de naștere pentru minori sub 14 ani (copie)
- Acte din care rezulta starea de necesitate (copie)
Solicitant: persoana aflata in stare de necesitate sau un membru cu drept de exercițiu din familia aflata in stare de necesitate


4. AJUTOR SOCIAL (venitul minim garantat) in baza Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Acte necesare:
- Cerere tipizată
- Buletin/carte de identitate - pentru toate persoanele peste 14 ani din familia solicitantă de ajutor social (original si copie)
- Certificat de naștere - pentru copiii cu vârsta până la 14 ani (original si copie)
- Certificat de căsătorie, sentință de divorț, hotărâre de încredințare/plasament/adopție, decizie de instituire tutela/curatela - după caz (original si copie)
- Declarație privind veniturile persoanei singure/familiei
- Adeverință eliberată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă - pentru persoanele apte de muncă sau după caz scutire medicală pentru cei inapți de muncă
- Adeverință eliberată de Registrul agricol al Municipiului Târgu Mureș pentru persoanele majore
- Certificat de Atestare fiscală eliberat de Serviciul Taxe și Impozite al Municipiului Târgu Mureș privind clădirile și mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru persoanele majore
- Adeverință școlară ( daca este cazul)
- Daca la efectuarea anchetei sociale se constata situații deosebite, pot fi solicitate si alte acte.
Solicitant este persoana singura/familia, prin titularul cererii.


5. ALOCATIA DE STAT in baza Legii nr. 61 din 22 septembrie 1993 *** Republicata privind alocatia de stat pentru copii
Acte necesare:
- Cerere/declarație tipizată - se completează de către ambii părinţi
- Actele de identitate ale părinților (original și copie xerox)
- Certificat de naștere al copilului(original și copie xerox)
- Certificat de căsătorie(original şi copie xerox)
- Dosar  şină
- Extras de cont al reprezentantului legal;
- alte acte, după caz:
Hotărâre de adopţie sau de încredinţare a copilului, potrivit legii(original şi copie)
Sentinţă de divorţ(original şi copie xerox)


6. CANTINA SOCIALA in baza Legii nr.208/1997
Acte necesare:
- Cerere scrisă pentru acordarea cantinei
- Copie de pe actele de identitate ale solicitantului și membrilor familiei (BI/CI/CIP sau certificat de naștere pentru minori sub 14 ani)
- Adeverințe de venit de la toți membri familiei
- După caz, copie de pe certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorț, certificat de încadrare in grad de handicap, certificat medical etc.


7. CONCEDIU SI INDEMNIZATIE LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR potrivit prevederilor O.U.G. nr.111/ 2010
Acte necesare:
- Cerere/declaraţie tipizată-se completează de către ambii părinţi
- Adeverinţă tipizată-completată de către angajator
- Decizia de suspendare a contractului de muncă
- Actele de identitate ale părinților (original şi copie xerox)
- Certificatul de naştere al copilului(original şi copie xerox)
- Certificat de căsătorie(original şi copie xerox)
- extras de cont al reprezentantului legal;
- dosar cu şină;
- alte acte, după caz:
- diploma de absolvire/foaia matricolă/adeverinţa eliberată de instituţia învăţământ superior, cursuri de zi (copie);
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului;
- adeverinţă eliberată de medicul de specialitate privind certificarea naşterii înainte de termen,
- ancheta sociala de la Serviciul Autoritate Tutelara, in cazul părintilor care nu sunt casatoriti.

Concediu și indeminzație lunară pentru creșterea copiilor potrivit prevederilor O.U.G. nr.111/2010 – activități independente persoană fizică autorizată
Acte necesare:
- Cerere/declaraţie tipizată – se completează de către ambii părinţi
- Declarație unică de la ANAF privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, din anul anterior datei nașterii copilului, respectiv din anul nașterii copilului
- Adeverință de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu concediile medicale
- Copie după Autorizația de funcționare
- Adeverință de suspendare a autorizației
- Acte de identificare ale părinților (copie și original pentru certificare)
- Certificatul de naștere al copilului (copie și original pentru certificare)
- Certificat de căsătorie (copie și original pentru certificare)
- Extras de cont al titularului
- Dosar cu șină
- Alte acte, după caz:

- certificatele de naștere ale tuturor copiilor născuți după data de 1 ianuarie 2006 (copie și original pentru certificare)
- diplomă de absolvire/foaia matricolă/adeverință eliberată de instituția de învățământ superior, cursuri de zi (copie)
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului
- adeverință eliberată de medicul de specialitate privind certificarea nașterii înainte de termen
- alte acte doveditoare.

Actele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 9, camera 8, tel.: 0365/430859, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Stimulent de inserție
- Cerere/declaraţie tipizată-se completează de către ambii părinţi
- Decizia de reluare a activității sau noul contract de muncă(original și copie xerox)
- Actele de identitate ale părinților (original și copie xerox)
- Certificatul de naștere al copilului(original și copie xerox)
- Certificat de căsătorie(original și copie xerox)
- Declaraţia părintelui că nu solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului pentru cel puţin o lună,
- Dosar cu șină;
- Extras de cont al reprezentantului legal
- ancheta sociala de la Serviciul Autoritate Tutelara, in cazul părintilor care nu sunt casatoriti.


8. STIMULENTUL EDUCAŢIONAL
Acte necesare:
- Cerere/declaraţie tipizată;
- B.I/C.I./C.I.P. al titularului şi al membrilor de familie (original şi copie xerox);
- Certificatele de naştere ale copiilor( original şi copie xerox); 
- Certificatul de căsătorie( original şi  copie xerox);
- Adeverinţe eliberate de grădiniță
- Adeverinţe din care să rezulte venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, de către persoanele încadrate în muncă+ nr.şi valoarea tichetelor de masă dacă este cazul,
- Certificat de atestare fiscală pentru persoanele peste 18 ani, o dată pe an- Primăria mun. Tg. Mureş;
- Adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei mun. Tg. Mureş;
- cupon alocație,
- alte acte, după caz:
- Certificatul de deces, (original și xerox);
- Hotărârea judecătorească privind divorţul soţilor(original şi  copie  xerox);
- Cupoanele de pensie, din luna anterioară depunerii cererii;
- Adeverinţă de venituri eliberată de organele financiare privind prestarea unor activităţi autorizate sau venituri din surse proprii;
- alte acte doveditoare;

9. Acordarea sprijinului financiar pentru nou-nascuti  conf.HCL 143/2019, modificată prin HCL 98/2020
Acte necesare:
- Cerere tipizată
- Actele de identitate ale părinților (original+copie)
- Adeverințe de la locul de muncă pentru ambii părinti ultimele 12 luni lucrate, fără întrerupere și suspendare
- Certificat de nastere al copilului (original+copie)
- Extras de cont bancar la BRD, BANCA TRANSILVANIA, RAIFFEISEN BANK

Actele se depun la sediul DAS, str. Gh. Doja nr. 9 cam.8, tel. 0365430859
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

10. Acordarea sprijinului financiar pentru persoanele sau familiile din Târgu Mureș care adoptă copii conform HCL nr. 333/28.11.2019
Acte necesare
- Cerere tipizată
-Actele de identitate ale părinților (original+copie)
-Certificat de naștere al copilului (original+copie)
-Hotărârea Judecătorească privind adopția
-Extras de cont bancar la BRD, BANCA TRANSILVANIA, RAIFFEISEN BANK

Actele se depun la sediul DAS, str. Gh. Doja nr. 9 cam.8, tel. 0365430859
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


11. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE
- Cerere tip (anexa nr.11 )
- Copie de pe actul de identitate al tuturor membrilor de familie (după caz: buletin de identitate, carte de identitate, certificat de naştere, livret de familie).
- Adeverinţă privind venitul net lunar, pentru toţi membrii de familie care realizează venituri, aferentă lunii anterioare depunerii cererii (cupon de pensie, salariu şi alte drepturi salariale, indemnizaţii, stimulente, alocaţii, decizia de impunere pe venituri pe ultimul trimestru de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, alte acte doveditoare pentru sursele de venituri, după caz). Acele familii/persoane singure care vor solicita ajutor de încălzire pe parcursul sezonului de încălzire, vor depune adeverinţă privind venitul net lunar, pentru toţi membrii de familie care realizează venituri, aferentă lunii anterioare depunerii cererii.
- Copie de pe contractul de închiriere al locuinţei, dacă e cazul.
- În cazul familiilor în care unul dintre membri (soţ, soţie, copil major) nu realizează venituri, declaraţie pe propria răspundere, autentificată.
- Adeverinţă de la asociaţia de proprietari/chiriaşi, din care reiese numărul persoanelor înscrise în cartea de imobil şi luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
- Copie de pe talonul maşinii.
- Copie de pe ultima factură de gaz (pentru încălzire cu gaze naturale).
- Copie de pe ultima factură de electricitate (pentru încălzire cu energie electrică).
- Extras de cont bancar sau declaraţie pe proprie răspundere pentru cei care nu au cont bancar, privind economiile în bani.
- Adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei municipiului Târgu Mureş privind terenurile sau animalele aflate în proprietate
- Adeverinţă  de la Serviciul Taxe şi Impozite al Primăriei municipiului Târgu Mureş  privind clădirile şi mijloacele de transport aflate în proprietate.

CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea sprijinului educaţional pe bază de tichet social în valoare de 500 lei/an școlar, conform OUG Nr. 133/2020 Descarcă

CERERE - acord transmitere date cu caracter personal Descarcă

Serviciul de Protecție Specială


1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUAREA SOCIALĂ ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP
Acte necesare:
- Cerere tip ( anexa nr. 1 )
- Copie xerox  B.I./C.I./C.N. (pentru toţi membrii familiei)
- Adeverințe de venit/Cupoane de pensie ( pentru toti membrii familiei care realizează venituri )
- Referat medical de la medic de familie (sa cuprindă: debutul bolii, starea actuala detaliata (complicaţii, evoluţia bolii, recomandării/propuneri) sau Fișa Sintetică (pentru minori)
- Scrisoare medicala de la medicul de specialitate (cu detalierea bolii)
- Fisa privind traseul instituțional - de la scoală (pentru minori)


2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU  INDEMNIZAȚII LUNARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
- Cerere pentru acordarea indemnizației lunare copii - Cerere tip ( anexa nr. 2 )
- Certificatul de încadrare în grad de handicap grav eliberat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
- Certificat de naștere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicită indemnizația de însoțitor
- Diploma/adeverință privind studiile persoanei care solicita indemnizația de însoțitor
- Cerere pentru acordarea indemnizației lunare adulți -Cerere tip ( anexa nr. 3)
- Certificatul de încadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
- Certificat de naștere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizația de însoțitor
- Diploma/adeverință privind studiile persoanei care solicita indemnizația de însoțitor


3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA ASISTENȚILOR PERSONALI ALE PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV
- Cerere tip (anexa nr. 4)
- Certificatul de încadrare in gradul de handicap grav eliberat de către Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Decizie de pensionare, cupon de pensie
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita angajarea
- Diploma/adeverința privind studiile persoanei care solicita angajarea


4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUARE SOCIALĂ  PENTRU OBȚINEREA ROVINIETEI
- Cerere tip (anexa nr. 5 )
- cartea de identitate a persoanei cu handicap ( copie xerox )
- cartea de identitate a persoanei care deține autoturismul ( copie xerox)
- certificatul de încadrare într-o categorie de handicap ( copie xerox )
- act de identitate a autoturismului ( copie xerox )


5. DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CARDULUI LEGITIMAȚIE DE PARCARE
- Cerere tip (anexa nr. 6 )
- cartea de identitate a persoanei cu handicap ( copie xerox )
- certificatul de încadrare într-o categorie de handicap ( copie xerox )
- act de identitate a autoturismului ( copie xerox )
- o fotografie


6.DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUARE SOCIALĂ  PENTRU ORIENTARE ȘCOLARĂ
- Cerere tip (anexa nr. 7)
- Copie xerox  B.I./C.I./C.N. (pentru toţi membrii familiei)
- Adeverințe de venit/Cupoane de pensie ( pentru toti membrii familiei care realizează venituri )
- fișă de evaluare psihologică (copie xerox)
- Fișă privind traseul educațional (copie xerox)
- Scrisoare medicala de la medicul de specialitate (copie xerox)
- fișa medicală sintetică ( copie xerox )


7. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR MEDICO-SOCIAL
- Cerere tip (anexa nr. 8 )
- Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani), original;
- Actul de identitate al reprezentantului legal, original;
- Actul de identitate al celuilalt părinte, original; dacă acesta este decedat, certificatul de deces, original; dacă este divorțat, hotărârea de divorț definitivă şi irevocabilă, original;
- Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, original;
- Actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap, original; * Certificatele de handicap emise pe raza Municipiului Târgu Mureș
- Adeverință de la școală
- Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;
- Decizie tutore și act de identitate tutore, original – unde este cazul;
Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, original – unde este cazul


8. DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA SERVICIILOR PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DEFAVORIZATE
- Cerere tip (anexa nr.9 )
- B.I./ C.I./ C.N. al beneficiarului și pentru membrii familiei (ale persoanelor împreună cu care locuiește) în copie;
- recomandarea medicului de familie / medicului specialist / serviciilor de urgenta pentru îngrijiri medicale la domiciliu, in original;
- acte doveditoare pentru veniturile realizate de membrii familiei beneficiarului (ale persoanelor împreună cu care locuiește) in copie;
- daca este cazul, certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/ invaliditate in copie;
- după caz, decizia de instituire a tutelei / curatelei – in copie;
- actul de identitate al tutorelui/ curatorului, in copie;
- acte relevante pentru situația socio- medicală a beneficiarului / familiei sale;
- actul de proprietate a locuinței sau actul in baza căruia persoana vârstnică locuiește la adresa, in copie, pentru a dovedi ca persoana vârstnica nu are întreținător legal ca urmare a încheierii unui contract de întreținere.


9. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA MENIULUI DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ "SĂ NE ÎNGRIJIM BUNICII"
- Cerere tip (anexa nr. 10 )
- Copie de pe actul de identitate al tuturor membrilor de familie
- Cuponul sau adeverință privind venitul net lunar pentru toți membrii familiei care realizează venituri
- Declarație pe propria răspundere, referitor la membrii de familie majori care nu realizează venituri


11. DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA NOTIFICĂRII ÎN CAZUL PĂRINTELUI PLECAT ÎN STRĂINĂTATE
- Cerere tip (anexa nr.12 )
- documente ale părintelui/părinţilor: copie acte de identitate şi de stare civilă (certificat de căsătorie),
- dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, copie certificat de deces al celuilalt părinte), dacă este cazul,
- alte acte (dacă acestea există) contract de muncă, permis de muncă care să ateste unde va/vor pleca părintele/părinții şi pentru ce perioadă etc.
- documente de stare civilă ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate, adeverință medicală privind starea de sănătate a acestuia;
- documente pentru persoana în grijă căreia va rămâne copilul: copie act de identitate, cazier judiciar, dovada veniturilor (adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.), dovada spaţiului de locuit, adeverinţă medicală care să ateste dacă este clinic sănătos, o declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere;
- alte acte doveditoare care pot descrie situația familială sau a copilului, în funcție de situație sau la cererea Direcției de Asistență Socială sau a judecătoriei.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton masuri covid19

Noutăți

buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1176
Ieri:826
Săptămânal:1176
Lunar:34800
Toate3796829