Calendarul evenimentelor

<<  August 2019  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

 

 

- 2 inspector clasa I grad profesional superior

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 19 martie 2018 ora 1000  –  proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat în M.O., bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul achiziții publice din cadrul Direcției economice

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. www.anap.gov.ro.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie  la Serviciul achiziții din cadrul Direcției economice

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 2 funcţii publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, economice, inginerești, administrative, matematică, informatică -minim 7 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul achiziții din cadrul Direcției economice:

• Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
• Coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, transmise de compartimentele de specialitate;
• Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea 98/2016;
• Aplică şi finalizează procedurile de achiziții publice, care i-au fost repartizate, conform prevederilor legale în vigoare, în care scop:

1. este numită persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, completarea și actualizarea formularelor de integritate fiind și președintele comisiei, fără drept de vot;
2. asigură numirea în colaborare cu compartimentele de specialitate a comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor sau a comisiei de negociere;
3. întocmește Strategia de contractare, Fișa de date a achiziției, proiectul de contract pentru procedurile de achiziții, repartizate, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;
4. asigură convocarea comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor sau a comisiei de negociere;
5. lansează procedurile în SEAP și asigură derularea acestora, cu respectarea reglementărilor legale în materia achiziţiilor publice;
6. asigură îndeplinirea de către membrii comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor a atribuţiilor prevăzute de art. 127, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
7. întocmeşte Contractul de achiziţie publică;

• Realizează achiziţiile directe, dacă este cazul;
• Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
• Asigură transmiterea contractelor de achiziţie de bunuri, lucrări si servicii către compartimentele de specialitate, în vederea urmăririi acestora;
• Face demersurile necesare restituirii garanţiilor de participare la licitaţiei;
• Asigură la solicitarea personalului de specialitate cu atribuţii în urmărirea executării lucrărilor, a prestării serviciilor sau a derulării contractelor de furnizare de bunuri, încheierea actelor adiţionale cu privire la prelungiri de termene, sau aplicarea clauzelor sancţionatorii;
• Asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
• Întocmește puncte de vedere și transmite documentele solicitate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în vederea soluționării Contestațiilor formulate;
• Ia măsurile necesare pentru verificarea de către Direcţia juridică, contencios administrativ şi administraţie publică locală a legalităţii clauzelor contractuale privind contractele de achiziţie de bunuri, servicii sau lucrări şi aplicarea vizei juridice; 
• Asigură furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea de către compartimentul de specialitate a formalităţilor de reprezentare în instanţă în legătură cu activitatea serviciului;
• Asigură întocmirea şi transmiterea punctelor de vedere, situaţiilor şi raportărilor trimestriale şi anuale, prevăzute ca obligativitate de către normele juridice speciale şi/sau solicitate de organele cu competenţe de control, audit sau statistică;
• Asigură întocmirea, circulaţia şi arhivarea documentelor repartizate, cu respectarea confidenţialităţii datelor şi documentelor;
• Asigură descărcarea corespondenţei atât pe sistem electronic cât şi la nivel de registratură;
• Asigură aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului
• Îndeplinește atribuțiile privind managementul riscurilor
• Exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale Primarului, ale Viceprimarului de resort sau primite de la şefii ierarhici.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319032211321.pdf)4. Rezultat concurs[ ]231 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319032211320.pdf)3. Rezultat interviu[ ]269 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319031914020.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]315 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319031112350.pdf)1. Dosare admise[ ]356 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Data și ora

Sambata, 24 August 2019
13:16:28

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:187
Ieri:724
Săptămânal:4790
Lunar:17439
Toate2836604