Calendarul evenimentelor

<<  August 2019  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

 

 

 

 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2244 din data de 23 august 2012 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 30 august 2012, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe secţiuni de funcţionare, respectiv de dezvoltare, bugetului creditelor interne şi externe şi a bugetului din venituri proprii ale Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu-Mureş la data de 30.06.2012

2.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de negociere directă a preţului imobilelor ce se achiziţionează de municipiul Tîrgu-Mureş

3.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de atribuire şi schimbare de denumiri

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei de evaluare pentru concursul ,,Natura pentru viaţă’’

5.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de jurizare a proiectelor depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

6.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr. 23/31.07.2008 privind modificarea art.1 al HCLM nr. 54/2004 privind reactualizarea componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe

7.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr. 25/2008 privind reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii

8.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea S.C. Locativ S.A.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 171 din 30 octombrie 2008 referitoare la componenţa Comisiei de circulaţie a Municipiului Tîrgu-Mureş

10.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru efectuarea unor propuneri de modificare şi completare a Statutului municipiului Tîrgu-Mureş                                                                                                                        

11.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Tîrgu-Mureş

12.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Fundaţiei Social-Umanitare “NOVUM –FORUM” din municipiul Tîrgu-Mureş

14.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul Director al A.D.I. „ECOLECT MUREŞ” şi mandatarea Primarului Municipiului Tîrgu-Mureş să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor - ADI „ECOLECT MUREŞ” a membrilor Consiliului Director

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de desemnare a unor reprezentanţi ai municipiului Tîrgu-Mureş în A.G.A., respectiv Consiliul Director al Asociaţiei „ Zona metropolitană Tîrgu-Mureş”

16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Tîrgu-Mureş în A.G.A. – A.D.I. „AQUA INVEST MUREŞ” Şi aprobarea propunerii numirii unui reprezentant al municipiului Tîrgu-Mureş în Consiliul director al Asociaţiei.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 412 din 22.12.2011 de aprobare a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 632 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu-Mureş, în scopul edificării unor construcții.

18.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri în comisia constituită în vederea vânzării prin licitație publică a imobilelor aflate în proprietatea privată a Municipiului Tîrgu-Mureș

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei comisiei de preluare a „bunurilor de retur” şi a „bunurilor de preluare” din partea Municipiului Tîrgu Mureş

20.Proiect de hotărâre privind acordarea acceptului de înfiinţare a unor consorţii şcolare

21.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare depuse pe domeniile învăţământ şi sport

22.Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de teren în suprafaţă de 19 mp în vederea edificării unui chioşc alimentar şcolar la gimnaziul „Friedrich Schiller”

23.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Compania Aquaserv SA, a terenului în suprafaţă de 52,87 mp aparţinând Municipiului Tîrgu-Mureş

24.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Moga Adrian și soția Elena Maria, a terenului în suprafaţă de 10,57 mp aparţinând Municipiului Tîrgu-Mureş

25.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Parorhia Ortodoxă XVII Belvedere Tîrgu-Mureş a terenului în suprafaţă de 1.700 mp aparţinând Municipiului Tîrgu-Mureş.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2012

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru concursul de proiecte sportive – semestrul II 2012

28.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Fundația Rheum Care – Centrul de sănătate și recuperare medicală, a terenului în suprafaţă de 205 mp aparţinând Municipiului Tîrgu-Mureş

29.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu-Mureş și vânzarea terenului în suprafață de 127,69 mp aferent spaţiului comercial situat în Tîrgu - Mureş, Bd. 1848 nr. 15

30.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.109/24.05.2012 de aprobare a documentaţiei necesare organizării licitaţiei publice deschise pentru concesionare teren P-ța Teatrului, în vederea edificării a două locații pentru desfășurarea unor activități de alimentație publică

31.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr.72/26.04.2012 de aprobare a concesionării directe către SC Grand SA, a unui teren în suprafaţă de 20,18 mp aparţinând Municipiului Tîrgu-Mureş

32.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş   de la Moldovan Ioan Dan Sabin

33.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren, necesar supralărgirii străzii Cristeşti, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la S.C. MATEROM S.R.L.

34.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş   de la Islai Bela.

35.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş   de la Voda Dumitru şi Săcărea Maria Raluca.

36.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş   de la Somodi Istvan si sotia Bereczky Lujza - Katalin

37.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 89 din 26 aprilie 2012 referitoare la trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la Oltean P. Susana.

38.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la S.C. ARAMIS S.R.L.

39.Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la BODO ANISIA.

40.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la Uzun Bogdan Petru şi Uzun Cosmina Cristina.

41.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la Ţăgean Silviu Ciprian şi Ţăgean Loredana Adriana.

42.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la Budian Maria şi Budian Vasile.

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru extindere casă de locuit str. Dimitrie Cantemir, nr. 16” beneficiar Moreh Akos

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru extindere şi mansardare locuinţă, str. Horea, nr. 20/4” cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiari Laszlo Alexandru şi Vajda Anna

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală, str. Dimitrie Cantemir nr.52” beneficiar Pârvu Viorel-Ştefan

46.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală P+M, str. Mărului, nr.50” beneficiari Oprea Rafila şi Oprea Vasile

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale, str. Nagy Pal, f.nr.” şi a regulamentului local de urbanism aferent beneficiari Varga-Pal-Petri Zsolt – Janos şi Varga - Pal – Petri Julianna

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construirea a două locuinţe unifamiliale, str. Ceangăilor, f.nr.” beneficiari-proprietari Bodo Arpad, Bodo Anisia, Balogh- Sămărghiţan Florian şi Balog- Sămărghiţan Rodica- Aurora

49.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal- conversie funcţională pentru dezvoltare zonă de producţie şi servicii, str. Progresului, nr.2” cu regulamentul local de urbanism aferent proprietar- beneficiar SC ”Primer Electro” SRL

50.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială D+P, str. Voinicenilor, nr.169” beneficiar-proprietar: Chiorean Valeria

51.Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament în vederea construirii unei locuinţe unifamilial cu garaj auto, str. Evreilor Martiri, nr. 35” Beneficiari- Proprietari : Podar Vasile- Daniel şi Podar Andrea

52.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş

53.Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru un reprezentant din partea Municipiului Tîrgu-Mureş, care se va deplasa la Krosno/Polonia în perioada 30 august - 02 septembrie 2012

54.Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu-Mureş, care se va deplasa la Innsbruck/Austria, în perioada 25 - 30 septembrie                                 

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi

Data și ora

Duminica, 18 August 2019
23:18:40

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:469
Ieri:398
Săptămânal:5365
Lunar:12639
Toate2831804