HOTARARI ALE CLM EMISE IN ANUL 2005 - Septembrie

Total: ( 32 ) hotarari

 

 

201
2005-09-08
Directia economica
Privind efectuarea demersurilor legale pentru esalonarea platii datoriilor S.C. Energomur S.A. catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si garantarea acestora. Directia economica Vizualizare
202
2005-09-08
Directia economica
Privind aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul local municipal Tirgu Mures si S.C. Contrascom Benta S.A. in vederea realizarii unui cartier de locuinte prin credit ipotecar. Directia economica Vizualizare
203
2005-09-08
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate incheiat cu S.C. Salubriserv S.A. Directia tehnica si administr. patrimon. Vizualizare
204
2005-09-08
Serviciul Public Politia Comunitara
Privind inlocuirea termenului de gardian public cu termenul de politist comunitar din Hotararile Consiliului local municipal Tirgu Mures. Serviciul Public Politia Comunitara Vizualizare
205
2005-09-29
Directia economica
Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2005. Directia economica Vizualizare
206
2005-09-29
Serviciul public de asistenta speciala
Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna septembrie si octombrie 2005. Serviciul public de asistenta speciala Vizualizare
207
2005-09-29
Serv. rel. publice, interne si internat.
Privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei si Consiliului local al municipiului Tirgu Mures la Kecskemet - Ungaria. Serv. rel. publice, interne si internat. Vizualizare
208
2005-09-29
Serv. rel. publice, interne si internat.
Privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei si Consiliului local municipal Tirgu Mures in Sectorul XI Budapesta - Ungaria. Serv. rel. publice, interne si internat. Vizualizare
209
2005-09-29
RA Aquaserv
Privind aprobarea "Listei rectificate, cu utilaje independente si lucrarilor de investitii propuse a se realiza in 2005 din sursele proprii ale R.A. Aquaserv Tirgu Mures" si a "Listei rectificate a obiectivelor de investitii pe anul 2005 cu finantarea partiala sau integrala de la bugetul local, pentru R.A. Aquaserv Tirgu Mures". RA Aquaserv Vizualizare
210
2005-09-29
S.C. Energomur S.A.
Privind alocarea catre S.C. Energomur S.A. a sumei de 81.000 RON in vederea intabularii in Cartea Funciara a unor imobile. S.C. Energomur S.A. Vizualizare
211
2005-09-29
Administratia cimitirelor,cetatii,aux.,vespas.
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Capela cimitir central". Administratia cimitirelor,cetatii,aux.,vespas. Vizualizare
212
2005-09-29
Directia strategie, com. si resur. umane
Privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Politia Comunitara. Directia strategie, com. si resur. umane Vizualizare
213
2005-09-29
Directia strategie, com. si resur. umane
Privind modificarea organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala. Directia strategie, com. si resur. umane Vizualizare
214
2005-09-29
Directia strategie, com. si resur. umane
Privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public de Utilitati Municipale. Directia strategie, com. si resur. umane Vizualizare
215
2005-09-29
Directia strategie, com. si resur. umane
Privind modificarea statului de functii al Serviciului Administrativ. Directia strategie, com. si resur. umane Vizualizare
216
2005-09-29
Directia economica
Privind modificarea H.C.L.M. nr. 88/29.04.2004 referitoare la organizarea licitatiei in vederea concesionarii terenului in suiprafata de 170 mp, situat in Tirgu Mures, str. Voinicenilor, nr. 52. Directia economica Vizualizare
217
2005-09-29
Directia economica
Privind modificarea H.C.L.M. nr. 97/29.04.2004 referitoare la concesionarea directa catre dl. Ipo Stefan a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Directia economica Vizualizare
218
2005-09-29
Directia economica
Privind concesionarea directa catre dl. Kiss Csaba a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Directia economica Vizualizare
219
2005-09-29
Directia economica
Privind concesionare directa catre d-na Mohr Eva Judit a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Directia economica Vizualizare
220
2005-09-29
Directia economica
Privind concesionarea directa catre d-na Gheorghisor Magdalena a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Directia economica Vizualizare
221
2005-09-29
Directia economica
Privind concesionarea directa catre dl. Hajdu Bambo Csaba a ueni suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului TIrgu Mures. Directia economica Vizualizare
222
2005-09-29
Directia economica
Privind concesionare directa catre d-na Vakarcs Anamaria a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Directia economica Vizualizare
223
2005-09-29
Secretar
Privind desemnarea unui mandatar judiciar si infiintarea unui aparat permanent de lucru al Consiliului local municipal Tirgu Mures. Secretar Vizualizare
224
2005-09-29
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat locuinta si repartizarea spatiului situat in str. Bartak Bela, nr. 1 pentru Asociatia Fostilor Detinuti Politici. Directia act. social-cultur. si patrim. Vizualizare
225
2005-09-29
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea "criteriilor" de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta, prin inchiriere directa, pe anul 2006. Directia act. social-cultur. si patrim. Vizualizare
226
2005-09-29
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind reglementarea situatiei juridice a unor locuinte din municipiul Tirgu Mures. Directia act. social-cultur. si patrim. Vizualizare
227
2005-09-29
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare bloc de locuinte sociale P+4E din str. Rovinari, nr. 24A, Tirgu Mures" Directia tehnica si administr. patrimon. Vizualizare
228
2005-09-29
Serviciul investitii si control invest.
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici a suprastructurii accese carosabile, parcaje, trotuare a Obiectivului "Ansamblul de locuinte Calea Sighisoarei". Serviciul investitii si control invest. Vizualizare
229
2005-09-29
Serv. rel. publice, interne si internat.
priivnd aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului si a Consiliului local municipal Tirgu Mures la Chisinau - Republica Moldova, cu ocazia sarbatorii "Hramul orasului Chisinau". Serv. rel. publice, interne si internat. Vizualizare
230
2005-09-29
Serv. rel. publice, interne si internat.
Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei si Consiliului local Tirgu Mures cu ocazia deplasarii la Szeged, Kecskemet si Baja - Ungaria si Viena -Austria. Serv. rel. publice, interne si internat. Vizualizare
231
2005-09-29
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea finantarii si mandatarii d-lui Kiss Bela Gianino pentru intocmirea si semnarea in forma autentica a actelor de dezmembrare si evidentiere a imobilelor situate pe str. Kos Karoly, nr. 1, in vederea vanzarii acestora conform Legii nr. 550/2002. Directia tehnica si administr. patrimon. Vizualizare
232
2005-09-29
Serv. rel. publice, interne si internat.
Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii in Denver - Colorado - S.U.A. pentru a participa la o comemorare a comunitatii maghiare. Serv. rel. publice, interne si internat. Vizualizare