HOTARARI ALE CLM EMISE IN ANUL 2005 - Iulie

Total: ( 25 ) hotarari

 

174
2005-07-28
Directia economica
Privind adoptarea bugetului local rectificat al municipiului Tirgu Mures, pe anul 2005.
Directia economica
175
2005-07-28
Serviciul public de asistenta speciala
Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de trasnport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora, pentru luna august 2005.
Serviciul public de asistenta speciala
176
2005-07-28
Serv. rel. publice, interne si internat.
Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Guzelcamli/Turcia, in perioada 27 iulie - 4 august 2005.
Serv. rel. publice, interne si internat.
177
2005-07-28
Serviciul investitii si control invest.
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate - var I si a indicatorilor tehnic-economici pentru investitia "Modernizare Piscina ing. Mircea Birau".
Serviciul investitii si control invest.
178
2005-07-28
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de SC Energomur SA.
RA Energomur
179
2005-07-28
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii partiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin sistarea serviciilor prestate de Centrala termica Rovinari.
Directia tehnica si administr. patrimon.
180
2005-07-28
Directia economica
Privind concesionarea directa catre S.C. Electrica Serv S.A. - SISE a unui teren aflat _n proprietatea municipiului T_rgu Mures.
Directia economica
181
2005-07-28
Directia economica
Privind concesionarea directa catre Banca Transilvania S.A.- Sucursala T_rgu-Mures, a unui teren aflat _n proprietatea municipiului T_rgu Mures.
Directia economica
182
2005-07-28
Directia economica
Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 56/7 octombrie 2004 pentru aprobarea v_nzarii unor imobile cu plata _n rate.
Directia economica
183
2005-07-28
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea Regulamentului de exploatare _n regim de autotaxare a parcarilor si zonelor de stationare cu plata aflate pe domeniul public din municipiul T_rgu Mures.
Directia tehnica si administr. patrimon.
184
2005-07-28
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni stiintifice, de _nvatam_nt si de tineret _n baza concursului de proiecte pe semestrul II 2005.
Directia act. social-cultur. si patrim.
185
2005-07-28
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive _n semestrul II 2005.
Directia act. social-cultur. si patrim.
186
2005-07-28
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind prelungirea Contractului de asociere dintre Consiliul local municipal si Asociatia Sportiva "F.C. Transilvania" T_rgu Mures.
Directia act. social-cultur. si patrim.
187
2005-07-28
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea reorganizarii _n domeniul _nvatam_ntului preuniversitar de stat din municipiul T_rgu Mures.
Directia act. social-cultur. si patrim.
188
2005-07-28
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind atribuirea unui spatiu situat _n T_rgu Mures, str. Gh. Doja nr. 9, _n favoarea Asociatiei Club Sportiv "Maris 2003" cu destinatie de sediu.
Directia act. social-cultur. si patrim.
189
2005-07-28
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea prelungirii unor contracte de _nchiriere directa pentru spatii cu alta destinatie de aceea de locuinta.
Directia act. social-cultur. si patrim.
190
2005-07-28
Arhitect sef
Privind aprobarea trecerii _n folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a unui teren situat _n T_rgu Mures, str. Paul Chinezu, nr. 9A _n vederea construirii unei sali de sport la Grup Scolar cu Program Sportiv din T_rgu Mures.
Arhitect sef
191
2005-07-28
Arhitect sef
Privind transmiterea _n folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii a unui teren situat _n T_rgu Mures, str. Surianu, nr. 1, _n vederea construirii unei sali de sport la Grup Scolar "Gh. Sincai" si Scoala generala nr. 17 din T_rgu Mures.
Arhitect sef
192
2005-07-28
Arhitect sef
Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Negoiului", _n vederea completarii ansamblului de blocuri de locuinte cu doua blocuri de locuinte si dotari aferente pe terenul proprietate privata a lui Musgociu Mircea si Musgociu Simona.
Arhitect sef
193
2005-07-28
Directia economica
Privind _nsusirea propunerilor de amenajare a viitoarei Baze sportive de agrement si recuperare fizica aflata _n incinta Universitatii de Medicina si Farmacie T_rgu-Mures, precum si aprobarea unor cheltuieli de la bugetul local.
Directia economica
194
2005-07-28
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind utilizarea unor spatii din imobilul situat _n municipiul T_rgu-Mures. Str. Gh. Doja, nr.9.
Directia tehnica si administr. patrimon.
195
2005-07-28
Serviciul investitii si control invest.
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind investitia "Semaforizare intersectia str. Al. Papiu Ilarian - str. Mihai Viteazul, T_rgu-Mures.
Serviciul investitii si control invest.
196
2005-07-28
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul local municipal si Clubul Sportiv Universitar T_rgu-Mures.
Directia act. social-cultur. si patrim.
197
2005-07-28
SC Transport local SA
Privind aprobarea demersurilor legale in vederea repartizarii si atribuirii cu titlu gratuit catre S.C. Transport Local S.A. a unor mijloace de transport.
SC Transport local SA
199
2005-07-28
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 224/2002 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de infrumusetare a municipiului Tirgu Mures.
Directia tehnica si administr. patrimon.