HOTARARI ALE CLM EMISE IN ANUL 2005 - Decembrie

Total: ( 39 ) hotarari

 

NR_HD
DATA_HD
EMITENT
CONTINUT
INCERD
LINK
307
2005-12-07
Directia economica
Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pentru anul 2005.
Directia economica
308
2005-12-07
Directia economica
Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006.
Directia economica
309
2005-12-07
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2006 percepute de Serviciul public Administratia domeniului public.
Directia tehnica si administr. patrimon.
310
2005-12-07
Arhitect sef
Privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in anul fiscal 2006, aferente activitatii compartimentului Arhitect sef.
Arhitect sef
311
2005-12-07
Administrarea pietelor
Privind actualizarea taxelor si tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piete din municipiul Tirgu Mures.
Administrarea pietelor
312
2005-12-07
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind recazarea d-lui Berghian Vasile, beneficiar al Legii nr. 341/2004, in spatiul situat in Tirgu Mures, str. Lacrimioarei, nr. 3.
Directia act. social-cultur. si patrim.
313
2005-12-07
Directia economica
Privind aprobarea achizitionarii terenului in suprafata de 340 mp situat in zona Cartier Belvedere.
Directia economica
317
2005-12-07
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea conventiei - protocol, referitoare la folosirea in comun a spatiilor scolare din cladirea II aflata in administrarea Grupului Scolar "Constantin Brancusi" Tirgu Mures, str. Victor Babes, nr. 11.
Directia act. social-cultur. si patrim.
318
2005-12-07
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii partiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea sistemului de furnizare a energiei termice din cartierul Tudor Vladimirescu.
Directia tehnica si administr. patrimon.
319
2005-12-07
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea casarii si valorificarii mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea sistemului de furnizare a energiei termice din cartierul Tudor Vladimirescu.
Directia tehnica si administr. patrimon.
320
2005-12-07
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 65/2002 referitoare la aprobarea planului de transport al municipiului Tirgu Mures.
Directia tehnica si administr. patrimon.
321
2005-12-07
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind repartizarea suprafetei de 58 mp din imobilul situat in municipiul Tirgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 9 in favoarea Serviciului Public Politia Comunitara.
Directia tehnica si administr. patrimon.
322
2005-12-07
Arhitect sef
Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - str. Agricultorilor, nr. 30 - studiu de amplasament pentru obiectivul pensiune si locuinta, proprietari Pribac Ioan Alexandru, Pribac Olga Margareta si Bocscor Carolina.
Arhitect sef
323
2005-12-07
Arhitect sef
Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - str. Remetea, fn in vederea lotizarii terenului pentru amplasare locuinte pe terenul proprietatea privata in suprafata de 2000 mp.
Arhitect sef
324
2005-12-07
Directia economica
Privind avalizarea biletelor la ordin emise de catre S.C. Transport Local S.A. pentru garantarea platilor autobuzelor achizitionate conform contractului de leasing.
Directia economica
325
2005-12-07
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea si modificarea avizelor de functionare si autorizatii pentru desfasurarea unor activitati economice pe anul 2006.
Directia act. social-cultur. si patrim.
326
2005-12-07
Administratia cimitirelor,cetatii,aux.,vespas.
Privind taxele pentru prestari servicii si alte taxe speciale percepute in cadrul Serficiului Public de Utilitati Municipale pentru anul 2006.
Administratia cimitirelor,cetatii,aux.,vespas.
327
2005-12-07
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind achizitionarea de catre municipiul Tirgu Mures a unui imobil, teren si constructie, situat pe str. Baladei, nr. 1A/1.
Directia tehnica si administr. patrimon.
328
2005-12-20
Directia economica
Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2005.
Directia economica
329
2005-12-20
Directia economica
Privind aprobarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2006.
Directia economica
330
2005-12-20
RA Aquaserv
Privind aprobarea "Listei rectificata, cu utilaje independente si lucrarile de investitii propuse a se realiza in anul 2005 din sursele proprii al R.A. Aquaserv Tirgu Mures".
RA Aquaserv
331
2005-12-20
SC Transport local SA
Privind majorarea tarifelor la transportul public de persoane.
SC Transport local SA
332
2005-12-20
Serviciul public de asistenta speciala
Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna ianuarie 2006.
Serviciul public de asistenta speciala
333
2005-12-20
Serviciul investitii si control invest.
Privind modificarea H.C.L.M. nr. 144/23.12.2004 referitoare la aprobarea S.F. si a indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare si extindere dispecerat integrat de urgenta, Tirgu Mures".
Serviciul investitii si control invest.
334
2005-12-20
Serviciul investitii si control invest.
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Bazin de inot la C.A.S.M.".
Serviciul investitii si control invest.
335
2005-12-20
RA Aquaserv
Privind aprobarea etapizarii realizarii extidnerilor de retele de apa si de canalizare in municipiul Tirgu Mures, in perioada 2006 - 2007.
RA Aquaserv
336
2005-12-20
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate incheiat cu S.C. Salubriserv S.A.
Directia tehnica si administr. patrimon.
337
2005-12-20
Directia economica
Privind concesionarea directa catre Gal Ioan si sotia Gal Aurica Lenuta a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.
Directia economica
338
2005-12-20
Directia economica
Privind concesionarea directa catre Notar Petru a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.
Directia economica
339
2005-12-20
Directia economica
Privind concesionarea directa catre S.C. Acvamarin S.R.L. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.
Directia economica
340
2005-12-20
Directia economica
Privind concesionarea directa catre S.C. Davalex S.R.L. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.
341
2005-12-20
Directia economica
Privind concesionarea directa catre S.C> Romur S.A. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.
Directia economica
342
2005-12-20
RA Energomur
Privind atribuirea in mod direct, prin contract de delegare de gestiune, a operarii SACET catre S.C. Energomur S.A.
RA Energomur
343
2005-12-20
Arhitect sef
Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - B-dul 1 Decembrie 1918, fn - DN 13 in vederea amplasarii unui Complex Comercial, beneficiar S.C. Master S.R.L.
Arhitect sef
344
2005-12-20
Arhitect sef
Privind aprobarea modificarii proiectului pentru pasaj subteran Piata Victoriei, Tirgu Mures.
Arhitect sef
345
2005-12-20
Directia economica
Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a Comisiei de licitatie si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3120 mp, situat in str. Aurel Filimon colt cu str. Calarasilor, aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.
Directia economica
346
2005-12-20
Administrarea pietelor
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Serviciului public Administratia Pietelor.
Administrarea pietelor
347
2005-12-20
Directia strategie, com. si resur. umane
Privind aprobarea utilizarii a 50 de mucnitori, pentru servicii publice de refacere si intretinere a infrastructurii, de ecologizare si de realizarea unor lucrari edilitare, pentru activitati care au ca scop dezvoltarea comunitatii locale la nivelul municipiului Tirgu Mures.
Directia strategie, com. si resur. umane
348
2005-12-20
Secretar
Privind reglementarea unor probleme a R.A. Aquaserv Tirgu Mures.
Secretar