ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ
Anexa nr.16A
Operator de date cu
caracter personal 2179
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI TÎRGU-MUREȘ
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ - Cod operator nr. 2179
155490 din17.07.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi 17.07.2017 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PINTEA ALEXANDRU-DANIEL (numele şi prenumele), în vârstă de 36 ani, cu domiciliul in SÎNCRAIU DE MUREŞ (localitatea), judeţul /sectorul MUREŞ şi a d-nei (d-rei) BOTA ALEXANDRA-ANCUŢA (numele şi prenumele), în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în TÎRGU MUREŞ (localitatea), judeţul/sectorul MUREŞ .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,