ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ
Anexa nr.16A
Operator de date cu
caracter personal 2179
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI TÎRGU-MUREȘ
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ - Cod operator nr. 2179
155491 din17.07.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi 17.07.2017 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TOMA VLAD-DANIEL (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul in ŞĂULIA (localitatea), judeţul /sectorul MUREŞ şi a d-nei (d-rei) MUREŞAN LARISA-IONELA (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în GREBENIŞU DE CÎMPIE (localitatea), judeţul/sectorul MUREŞ .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,