ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ
Anexa nr.16A
Operator de date cu
caracter personal 2179
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI TÎRGU-MUREȘ
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ - Cod operator nr. 2179
157787 din23.04.2019

PUBLICAȚIE

Astăzi 23.05.2019 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FOGARASI ZSOMBOR (numele şi prenumele), în vârstă de 32 ani, cu domiciliul in GHEORGHE DOJA (localitatea), judeţul /sectorul MUREŞ şi a d-nei (d-rei) NEGULICI BEATA-JUDIT (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în TÂRGU MUREŞ (localitatea), judeţul/sectorul MUREŞ .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,