Calendarul evenimentelor

<<  Noiembrie 2015  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7
16
2324252629
30      
Urmatoarele evenimente:

Oras Digital European

banner orasdigital

Program operational

proiecttgms

Vremea

Bilete on-line

teatru

Ordine si siguranta

180x150

Salvati copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Nationala Turism

banner aut nat.fw

CONCURS STUDENTESC

Calea verde
p2 
 
 

Marime text:
 

Serviciul Stare Civila

1. Actele necesare pentru inregistrarea nasterii
Pentru inregistrarea nasteri unui copil nascut pe teritoriul municipiului Tirgu Mures, declarantul se prezinta la sediul primariei, cam. 19(a), cu urmatoarele acte:
- certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
- actele de identitate si certificatul de casatorie al parintilor copilului daca acestia sunt casatoriti;
- certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de catre mama;
- daca parintii au nume de familie diferit, sau nu sunt casatoriti, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti in fata ofiterului de stare civila, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
- Hotarirea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, privind incuvintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de
familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora ).
- Daca nasterea copilului s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea tutelara locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in
tara la autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul parintilor, dupa ce INEP verifica prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate.

Termenul de declarare al nasterii este de 15 zile pentru copilul nascut viu si 3 zile pentru copilul nascut mort.

In caz contrar se completeaza:
- Cererea (1b)
Cind parintii au domicilii diferite se complecteaza:
- Declaratia (1c)
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si la numarul de telefon: 0265 - 268330 int. 116.2.Actele necesare pentru incheierea casatoriei:
Pentru incheierea casatoriei, viitori soti se prezinta la sediul primariei, cam. 19(b), cu urmatoarele acte:
- pentru completare Dosar de casatorie (2)
- pentru publicatie (2)
- pentru completare Declaratie (2)
a) actele de identitate sau pasapoartele (pentru cetatenii straini si pentru cetatenii romani care domiciliaza in strainatate ) in original si copie xerox, valabile atit la depunerea actelor cit si la data oficierii casatoriei ( cel putin unul dintre
solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in municipiul Tirgu Mures) .
b) certificatele de nastere ( in original si copie xerox nelegalizata );
c) certificatele medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori);
- este obligatorie prezenta fizica a ambilor soti la depunerea actelor;
- casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie,cat si ziua in care se oficiaza casatoria . dupa expirarea termenului de 10 zile , casatoria se poate incheia numai
pina la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenuptiale.

Atentie! pentru cei care nu sunt la prima casatorie :
Pe langa actele mentionate mai sus , in functie de situatie , in cazul in care casatoria anterioara a fost desfacuta prin divort sau decesul unuia dintre soti , solicitantii mai au nevoie de urmatoarele acte :
- divort:
- in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in alta localitate din tara, se va depune un singur exemplar din sentinta in copie xerox, ramasa definitiva si legalizata.
- in cazul unei casatori incheiate in Romania si divortul s-a pronuntat de catre o instanta de judecata din alta tara, sentinta/hotararea de divort trebuie recunoscuta pe teritoriul Romaniei cu exceptia statelor din UE;
- deces :
- certificatul de deces al celui decedat , in original si copie (nelegalizata).
- in cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor prezenta certificatele de nastere in original si copie (nelegalizata).
- la data incheierii casatoriei, conform legislatiei in vigoare viitorii soti vor fi insotiti de doi martori , cu buletinele de identitate valabile .

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 116.


CASATORIA CU CETATEAN STRAIN SAU INTRE CETATENI STRAINI
- certificatul de nastere , original , copie legalizata si traducere legalizata ,
- dovada de la autoritatiile locale , in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv , sau daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv ( dovada va cuprinde , in mod obligatoriu faptul ca, in
conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si se poate casatorii in Romania )
Tarile cu care Romania are conventie: Anglia, Canada, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, S.U.A., Turcia, precum si in tarile din:
Africa, America Latina si Asia: Albania Austria Belgia Bulgaria Cehia R.P.D. Coreeana Croatia Danemarca Finlanda Franta R.F. Germania R.F.Iugoslavia (Serbia si Muntenegru) Luxemburg, Macedonia, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Federatia Rusa,Slovacia
Slovenia, Ungaria.

Daca nu este la prima casatorie se vor prezenta urmatoarele acte:
IN CAZ DE DIVORT: actul care atesta faptul ca a fost desfacuta casatoria anterioara , original , copie legalizata si traducere legalizata,
IN CAZ DE DECES: actul care atesta faptul ca a incetat casatoria anterioara prin decesul sotului , in original , copie si traducere legalizata,
In cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul Tirgu Mures in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei .

atentie ! nu se oficiaza casatoria pe baza unui act de identitate expirat sau daca nu se asigura prezenta a doi martori cu acte de identitate valabile.

Eliberarea si actualizarea livretului de familie:

- Livretul de familie se elibereaza cu ocazia oficierii casatoriei sau la cerere;
- Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se face de catre serviciul de stare civila la cererea reprezentantului familiei pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului care se refera la nasterea unui copil, decesu
unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.


3.Documentele necesare inregistrarii decesului;

Pentru persoanele care decedeaza pe raza administrative – teritoriala ale municipiului Tirgu Mures se intocmeste actul de deces la cam. 18 din sediul primariei. Declaratia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a
persoanei, de catre persoanele prevazute prin lege. In acest termen sunt cuprinse atat ziua decesului cat si ziua declararii acestuia;
- daca decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se va face in termen de 48 de ore din momentul decesului sau gasirii cadavrului;
- odata cu declararea decesului declarantul va depune urmatoarele acte :
- certificatul medical constatator al decesului intocmit si semnat de catre medicul sau cadrul medical sanitar care a facut constatarea, in care trebuia consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
- actul de identitate al celui decedat;
- livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare;
- dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza adeverinta de inhumare sau incinerare a cadavrului;
- inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman, al carui deces a survenit in strainatate, se face pe baza adeverintei eliberate de primaria in carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea;
- daca decesul cetateanului roman s-a inregistrat la autoritatile locale din strainatate sau la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al Romaniei, adeverinta de inhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces
intocmit de una din aceste autoritati;
- daca decesul nu a fost inregistrat, sau nu a fost eliberat certificat de deces, adeverinta de inhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului;
- intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive
declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, la autoritatea administratiei publice locale de la :
- locul de nastere al celui declarat mort
- domiciliul celui declarat mort, in cazul in care actul de nastere a fost intocmit de autoritatile locale din strainatate;
- domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii.
Pentru masa succesorala se completeaza Cererea 3

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 193 si 287.


4.Eliberarea certificatelor de stare civila (duplicate);

Pentru obtinerea certificatelor de stare civila (duplicat) persoanele interesate se adreseaza la cam.101 din cadrul Primariei Tirgu Mures.
- se completeaza Cererea 4
De retinut:
- certificatul de nastere se elibereaza numai titularului actului, sau persoanei mandatate pe baza unei procuri notariale speciale;
- pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal;
- certificatul de casatorie se poate elibera unui dintre soti sau la cerere ambilor soti;
- certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite (beneficiarii unui testament, contracat de intretinere, renta viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior).

Actele necesare pentru eliberarea duplicatelor
- cerere tip;
pasaportul-pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate sau cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara; cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati mai intai sa solicite eliberarea actului de
identitate
- taxa extrajudiciara de timbru.

Actele necesare pentru eliberarea unor dovezi;
La cererea persoanelor fizice sau juridice se pot elibera dovezi din care sa rezulte numele de familie si prenumele precum si daca s-a efectuat sau nu o inregistrare in registrele de stare civila ale localiatii. Pt. aceasta sunt necesare urmatoarele acte
- actul de identitate;
- cerere tip;
- taxa extrajudiciara de timbru.
Eliberarea certificatelor de stare civila prin procura (nastere, casatorie, deces);

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA, PE BAZA DE PROCURA, A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA
1. BULETINUL DE IDENTITATE / CARTEA DE IDENTITATE AL MANDATARULUI;
2. PROCURA IN ORIGINAL;
3. TRADUCERE IN LIMBA ROMINA - daca este data la notar in strainatate;
4. Taxa extrajudiciara de timbru;
5. Vechiul certificat de stare civila a carui eliberare se solicita;

Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 114.


5.Inscrierea mentiunii de operare a divortului in actele de stare civila;

Pentru operarea mentiunilor pe actele de stare civila persoanele interesate se adreseaza la cam.101 din cadrul Primariei Tirgu Mures si se completeaza;
Cererea (5)
Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
prezenta fizica a persoanei in cauza, sau a altei persoane mandatata prin procura speciala;
- actul de identitate al solicitantului;
- cerere tip ;
- timbru fiscal;
- pentru inscrierea mentiunii de operare a divortului pe sentinta de desfacere a casatoriei este necesar ca anterior sa se fi solicitat inregistrarea divortului;

Acte necesare pentru inscrierea mentiunii de divort pronuntat in strainatate;
Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de divort (din strainatate) in original si xerocopie legalizata;
- Traducere autentificata in limba romina in original.
- In situatia in care din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii il vor
purta dupa divort, se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere din
partea sotilor, din care sa rezulte numele pe care acestia doresc sa-l poarte
in urma divortului.
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;

Nota:
- PROCURA poate fi intocmita la la un notar din strainatate, caz in care procura
trebuie sa contina: Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau
daca tara nu este membra a Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii
de catre oficiul consular romin din tara respectiva.
PROCURA poate fi intocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de
cariera al Rominiei din tara in care mandantele isi are domiciliul, resedinta,
ori se afla temporar.
PROCURA va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- Numele, prenumele si domiciliul mandantelui;
- Numele, prenumele si domiciliul mandatarului;
- obiectul mandatului, care trebuie sa fie special (persoana imputernicita ii reprezinta pe solicitanti atit in vederea depunerii documentelor, pentru inscrierea mentiunii de divort pe actul de casatorie si/sau de nastere).

Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 114.


6.Acte necesare pentru inscrierea mentiunii de schimbare de nume;
Cerere (6)
Pentru operarea mentiunilor pe actele de stare civila persoanele interesate se adreseaza la cam. 101 din cadrul Primariei Tirgu Mures.
Exista doua situatii:
a)Pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate care au pasaportul strain cu alt nume si/sau prenume si detin actul de schimbare din strainatate
- Pasaport rominesc expirat sau lipsa pasaport:
Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
Mod de rezolvare : inscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea I.N.E.P.

Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) in original si xerocopie ( pentru fiecare certificat) ;
- Traducere autentificata in limba romina in original si copii xerox ( pentru fiecare certificat)
- Dovada privind statutul juridic fata de statul romin ( dovada cetateniei romine – se elibereaza de Directia Generala de Pasapoarte-Serviciul Probleme de Migrari si Cetatenie, str. Nicolae Iorga, nr.29, Sector 1);
- Copia xerox a pasaportului;
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;
- Pasaport rominesc valabil:

Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
Mod de rezolvare : inscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea I.N.E.P.

Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) – original si xerocopie ( pentru fiecare certificat) ;
- Traducere autentificata in limba romina in orginal si xerocopie ( pentru fiecare certificat);
- Copie pasaport rominesc;
- Copie pasaport strain;
- Copie certificat de nastere/casatorie.
- Procura speciala ;

Nota:
- Daca actul de schimbare a numelui provine dintr-o tara care nu este membra U.E., recunoasterea lui se face prin sentinta civila emisa de Tribunal, dupa care se trimite la I.N.E.P. pentru aprobare.
- Procura poate fi data la un notar public din tara, la oficiul consular romin din strainatate sau la un notar din strainatate, caz in care procura trebuie sa contina: Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau daca tara nu este membra a
Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii de catre oficiul consular romin din tara respectiva.

b). Pentru cetatenii romini cu domiciliul in strainatate care au pasaportul strain cu alt nume si/sau prenume si detin actul de schimbare din strainatate
Conditie: ultimul domiciliu din Rominia in municipiul Tirgu Mures;
Mod de rezolvare : schimbare de nume pe cale administrativa (Ordonanta 41/2003);

Acte necesare:
- Dovada privind ultimul domiciliu din tara cu adeverinta de la B.E.I.P.
- Dovada privind cetatenia romina – pasaport, sau adeverinta de cetatenie (I.N.E.P.)
- prima etapa: Publicarea in Motorul Oficial;
- Cerere tip vizata de Serviciul de stare civila;
- Xerocopie dupa certificatele de stare si actul de identitate ( dupa caz)
- Chitantele, in original, privind taxa de publicare in Monitorul Oficial si taxa de ziar.
- Procura speciala (xerocopie) ;
- a doua etapa: Intocmirea dosarului de schimbare a numelui si/sau prenumele
- Cerere tip;
- Copii legalizate dupa certificatele de stare civila ( in functie de solicitare) ;
- Acte doveditoare privind motivul solicitarii;
- Declaratii notariale cu privire la accept ( pentru copiii minori, sau daca solicita numele celuilalt sot, sau alte cazuri)
- Certificat de cazier fiscal.
- Procura speciala ;

PROCURA trebuie sa fie intocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Rominiei din tara in care mandantele isi are domiciliul, resedinta, ori se afla temporar.
PROCURA se mai poate intocmi si la un notar din tara respectiva, in acest caz este necesar sa fie aplicata Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961.
PROCURA va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- Numele, prenumele si domiciliul mandantelui;
- Numele, prenumele si domiciliul mandatarului;
- obiectul mandatului care trebuie sa fie special (sa se arate actul de stare civila care urmeaza a fi obtinut de mandatar, daca se impune, precizarea unor date suplimentare cu privire la locul si data incheierii actului respectiv).


7.Ortografierea numelui sau prenumelui in limba materna;

Persoanele al caror nume/prenume a fost inregistrat intr-o alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi, poate cere inscrierea prin mentiune pe aceste acte a numelui de familia ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atat
la rubrica titular cat si la cele privind pe parintii sai.

Actele necesare sunt :
- actul de identitate;
- cerere tip (7);
- certificatul de nastere / casatorie al solicitantului si certificatele
copiilor;
- traducerea sau ortografierea numelui/prenumelui autentificata de
catre notarul public;
- consimtamantul celuilalt sot;
- taxa extrajudiciara de timbru.


8.Transcrierea la cerere in registrele de stare civila romine, a actelor de stare civila intocmite de catre autoritatile straine;

- actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale competente se transcriu obligatoriu in registrele de stare civila romane in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a c
certificatului ori extrasului de stare civila;
- cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot cere transcrierea, in direct sau prin imputernicit, cu procura speciala, autentificata in tara de notar public iar in strainatate de oficiul consular din statul de resedinta sau de un notar public din
strainatate. In acest caz cererea se depune la primaria localitatii unde au avut ultimul domiciliu iar daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania, la Primaria sectorului I al municpiului Bucuresti unde se va efectua transcrierea certificatului.
priveste, in cazul in care inregistrearea actului sau faptului de stare civila a fost facuta in prealabil la autoritatea statului in care acestia se afla; inscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar
refuzul acestora se motiveaza.

Actele necesare transcrierilor sunt :
- Actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinata de identitate
provizorie ) pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara si pasaportul pentru
cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;
- Cererea de transcriere (8);
- Certificatul ori extrasul de stare civila in original, apostilat/supralegalizat;
- O fotocopie sau xerocopie legalizata a certificatului sau extrasului;
- Traducerea in limba romana autentificata de un notar public sau de oficiul consular roman;
- Documente justificative pentru completarea unor rubrici ( exemplu: declaratie notariala cu privire la unele date de stare civila, cum ar fi locul si data nasterii, numele dupa casatorie, daca nu este prevazut expres in actul care se cere a fi transcri
- Declaratia privind transcrierea (8)
- Declaratia privind domiciliu (8)
- Taxa extrajudiciara de timbru.


Inregistrarea modificarilor survenite in statutul civil al persoanei;

La cererea persoanelor fizice sau juridice, creatorii si detinatorii de documente sunt obligati sa elibereze, conform legii, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creaza si le detin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a indeplinit
termenul de pastrare la creator daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant.
Actele necesare pentru eliberarea acestora sunt :
- Actul de identitate al solicitantului;
- Cerere;
- Taxa extrajudiciara de timbru.


9.Stabilirea paternitatii
- recunoasterea unui copil in afara casatorie, dupa inregistrarea nasterii, se face prin declaratie scrisa a tatalui, data in fata ofiterului de stare civila prin inscris autentic sau testament sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Actele necesare sunt :
- cerere tip (9);
- sentinta civila definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit filiatia fata de cel de-
al doilea parinte;
- certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
- taxa extrajudiciara de timbru.

b) Incuviintarea purtarii numelui.
Actele necesare pentru aceasta sunt :
- Cerere tip;
- Sentinta civila definitiva si irevocabila prin care s-a incuviintat purtarea numelui
parintelui fata de care s-a stabilit filiatia;
- Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
- Taxa extrajudiciara de timbru.c) Contestarea recunosterii paternitatii

Actele necesare pentru aceasta sunt :
- Cerere tip;
- Sentinta definitiva si irevocabila prin care s-a contestat recunoasterea
paternitatii;
- Certficatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
- Taxa extrajudiciara de timbru.


10.Adoptia.

Actele necesare pentru inregistrarea adoptiei sunt :
- Sentinta judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, definitiva si irevocabila, conforma cu originalul care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de
familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora );
- Actul de identitate a celui care adopta;
- Certificatul de nastere a celui adoptat
In cazul in care este o adoptie internationala, pe langa actele solicitate mai
sus, daca inregistrarea adoptiei se efectueaza de catre adoptatori, persoana
care ii reprezinta va avea asupra sa o procura speciala, autentificata de catre
un notar public din care sa reiasa ca este mandatata pentru inregistrarea
adoptiei si ridicarea noului certificat de nastere.
- Anularea sau desfacerea adoptiei dispuse prin hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila se inscrie prin mentiune.


11.Procedura de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativa;

Pentru a declansa procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativa , cererea de schimbare a numelui se publica, in extras, in Monitorul oficial al Rominiei, partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului;
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata si insotita de urmatoarele acte :
- Cerere tip (11a);
- Cerere catre M.Of. (11b)
- Un exemplar din Monitorul Oficial in care a fost publicata cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
- Copii certificate sau legalizate de pe certificatele de stare civila ale celui care solicita schimbarea numelui/prenumelui;
- Consimtamantul celuilalt sot, dat in forma autentica, in cazul schimbarii
numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
- Copia deciziei de aprobare a autoritatii tutelare in cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului;
- Alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale:
a. acte de studii, livret militar, carte de munca pentru cei care si-au
insusit numele solicitat in exercitarea profesiei, dar care nu concorda
cu numele prevazut in actele de stare civila;
b. sentinta de adoptie pentru petentii car au adoptat copii minori si
doresc ca aceasta sa poarte un alt prenume;
c. sentinta de divort pentru cazurile in care solicita schimbarea numelui
de familie prevazut a se purta dupa divort (numele purtat anterior
casatoriei sau numele de casatorie stabilit in sentinta );
d. sentinta de desfacere sau anulare a adoptiei, pentru cei care au fost
adoptati, s-au casatorit si ulterior a intervenit desfacerea adoptiei iar
prin casatorie au luat numele celuilalt sot.

Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 114.


12.Aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind divortul prin acordul sotilor

Potrivit dispozitiilor art. II din Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor „Ofiterul de stare civila desface casatoria, prin divort pe cale administrativa, la cererea ambilor soti, doar daca acestia sunt de acord
cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati”.

Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna
a sotilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr.1.
In cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere ca:
a) sunt de acord cu desfacerea casatoriei;
b) nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati;
c) niciunul dintre soti nu este pus sub interdictie;
d) nu au mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.
De asemenea, in cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere:
a) adresa ultimei locuinte comune;
b) numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia, urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.
La depunerea cererii de divort, ofiterul de stare civila solicita sotilor urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si copie;
b) documentele cu care se face dovada identitatii , in original si copie;
c) declaratie autentificata in fata notarului public, in situatia in care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti inscris/a in actele de identitate.
Dovada identitatii se poate face, de catre soti, cu unul dintre urmatoarele documente:
a) pentru cetatenii romini - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie buletinul de identitate sau, in cazul cetatenilor romini cu domiciliul in strainatate,, pasaportul, care sa se afle in termenul de valabilitate, atit la momentul
depunerii cererii cit si la data eliberarii certificatului de divort;
b) pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European - documentul de identitate sau pasaportul, emis de statul apartinator;
c) pentru apatrizi - pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporar sau permanent, dupa caz;
d) pentru cetatenii straini din statele terte - pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Rominiei; viza trebuie sa fie valabila atit la data depunerii cit si la data eliberarii certificatul
certificatului de divort;
e) pentru cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Rominia - document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, document de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara
- protectie umanitar conditionata;
f) pentru cetatenii straini solicitanti de azil in Rominia - pasaport emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.
Ofiterul de stare civila inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a acesteia.
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofiterul de stare civila verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamintul lor este liber si neviciat, solicitind sotilor o declaratie, potrivit modelului stabilit in
anexa nr.2.
In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie, potrivit modelului stabilit in anexa nr.3.
Daca sotii nu se prezinta impreuna pentru depunerea declaratilor,se poate acorda un nou termen, de pina la 30 de zile calendaristice, la cererea motivata a unuia dintre soti. Cererea va fi insotita de documente care sa ateste motivele temeinice invocate
Daca sotii nu se prezinta impreuna, dosarul de divort se claseaza, prin intocmirea unui referat.
Dosarul de divort se claseaza in aceleasi conditii, in urmatoarele cazuri:
daca nici unul din soti nu se prezinta pentru a starui in cererea de divort;
daca nici unul din soti nu se prezinta pentru a solicita un nou termen sau pentru a renunta la divort, la termenul stabilit.
daca ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort.
Daca sunt intrunite conditiile mentionate, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, in termen de pina la 30 de zile calendaristice. Data la care este desfacuta casatoria este data
eliberarii certificatului de divort. La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de
valabilitate. In cazul cartilor de identitate porovizorii si buletinelor de identitate, anularea se face prin inscrierea mentiunii "Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr................din ................ al Primariei.................Judetul
........ . Titularul va purta numele de familie .................... ."
In caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de divort, ofiterul de stare civila elibereaza un duplicat, conform cu originalul, aflat in arhiva proprie, in baza cererii formulata de catre unul din fostii soti, personal sau prin imputernicit c
cu procura speciala.
La eliberarea duplicatelor certificatelor de divort se mentioneaza in partea superioara dreapta mentiunea „duplicat”.
Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare dosarul de divort.
In situatia in care constata ca nu sunt intrunite conditiile prevazute, ofiterul de stare civila respinge cererea de divort si intocmeste un proces-verbal.
In situatia in care constata ca sotii nu se inteleg asupra numelui de familie pe care sa il poarte dupa divort, ofiterul de stare civila intocmeste un referat, prin care propune primarului sa emita dispozitie de respingere a cererii de divort si indruma
sotii sa se adreseze instantei de judecata.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea celorlalte dispozitii in vigoare, este stabilita prin HCL „taxa de divort” in suma de 650 lei.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Data si ora

1 Decembrie 2015

1 DECEMBRIE 2015

afis

Inaugurare Iluminat Festiv

afis brad ro-hu 

Deschidere Patinoar

afis patinoar 2015 ro-hu 

Colinzi 2016

hrusca

Revelion 2016

Afis  revelion  2015

Noutati:

baner taxe 2015 ro
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam

banner_harta

ban siletina

ban_mobil1
ban album

 

 

Proiecte . Strategii

banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
locuri de munca

ghiseul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2012 - 2015

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Retele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Astazi:89
Ieri:890
Saptamanal:89
Lunar:25516
Toate1463746