Eseménynaptár

<<  Január 2018  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Európai digitális város

banner orasdigital

Operációs program

proiecttgms

Online jegyek

teatru

Rend és biztonság

180x150

Mentsük meg a gyerekeket!

salvati-copiii-logo

Országos Idegenforgalmi Hatóság

banner aut nat.fw

Vremea

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Marime text:

ARHITECT SEF1. Cereri pentru emiterea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, din Legea nr. 50/1991*** :
a) fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori
ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzind avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii;
d) incunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea
autorizarii.


1.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS PENTRU SCOPUL MENTIONAT LA PCT.1. SI PCT. 3 DIN FORMULARUL TIP F.1.- ( AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE /DESFIINTARE, ADJUDECAREA PRIN LICITATIE A PROIECTARII LUCRARILOR PUBLICE)

Documentele necesare :
a) cererea-tip / formularul-model F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism /, in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzind:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitarii;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat,la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara;
2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi ( maxim 30de zile ), eliberate, la cerere, de catre bi
roul de cadastru si publicitate imobiliara.
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.
f) memoriu tehnic – intocmit de proiectant autorizat conform Legii nr.50/1991***- in cazul lucrarilor de construire /desfiintare


1.2. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS PENTRU SCOPUL MENTIONAT LA PCT.2, PCT . DIN FORMULARUL TIP F.1. - ( DEZMEMBRARI, PARCELARI, COMASARI )

Documentele necesare :
a) cererea-tip ( formularul-model F.1 -CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism ), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzind:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitarii;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat,la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara;
2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi ( maxim 30de zile ), eliberate, la cerere, de catre bi
roul de cadastru si publicitate imobiliara.
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.
d) documentatia topografica in 2 exemplare – in cazul cererilor de operatiuni notariale privind circulatia imobiliara : dezmembrari , parcelari , comasari , evidentieri , intabulari, etc.


1.3. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS PENTRU SCOPUL MENTIONAT LA PCT. 4., 5. DIN FORMULARUL TIP F.1. – ( CERERI IN JUSTITIE , ALTE SCOPURI )

Documentele necesare :
a) cererea-tip (formularul-model F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzind:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitarii;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere de catre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara;
2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi ( maxim 30de zile ), eliberate, la cerere, de catre
biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII.Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Documentele necesare:

a) cererea tip (formular model F.7) pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
b) certificatul de urbanism (in original)
c) documentul de plata a taxei de eliberare a prelungirii valabilitatii certificatului de urbanism (in copie)Obtinere autorizatie de construire / desfiintare:

1. Lucrari pentru care E OBLIGATORIE obtinerea unei autorizari de construire / desfiintare

2. Lucrari pentru care NU E NECESARA obtinerea unei autorizari de construire / desfiintare

3. Documente necesare obtinerii unei autorizari de construire / desfiintare

4. Anexa 1 privind continutul proiectului pentru autorizare de construire / desfiintare

Documentele necesare:

a) cererea tip (formularul-model F.8 ), pentru emiterea autorizatiei de construire /desfiintare insotita de anexa completate in toate câmpurile si semnate
b) certificatul de urbanism ;
c) dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel ;
d) documentatia tehnica - D.T. -2 ex.;
e) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia ;
f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizatiei de construire/desfiintare, in copie.

Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice competente numai daca solicitantul prezinta toate documentele necesare prevazute de lege.

Documentatia tehnica - D.T. se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in ANEXA nr. 1,din Legea nr. 50/1991***, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul actului administrativ al autoritatii competente
pentru protectia mediului, al avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire / desfiintare

Documentele necesare:

a) cererea ( tip model - F.12. ) pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire
b) autorizatia de construire ( in original )
c) documentul de plata a taxei de eliberare a prelungirii valabilitatii autorizatiei de construire (in copie)


Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures

Documentele necesare :
a) adresa tip ( formularul - model F.13 )de comunicare privind data de incepere a lucrarilor de constructii autorizate adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures
b) copie dupa autorizatia de construire


Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii

Documentele necesare :
a) adresa tip ( formularul - model F.14 )de comunicare privind data de incepere a lucrarilor de constructii autorizate adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii
b) copie dupa autorizatia de construire


Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures

Documentele necesare :
a) adresa tip ( formularul - model F.15 ) de comunicare privind incheierea data de executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures
b) Certificatul de performanta energetica a cladirii autorizate
c) copie dupa autorizatia de construire


Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii

Documentele necesare :
a) adresa tip ( formularul - model F.16 ) de comunicare privind data de incheierea executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii
b) copie dupa autorizatia de construire


Declaratii privind valoarea finala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire emise

Documentele necesare :
a) declaratia tip ( model ITL - 009 )
privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice si juridice ,
b) autorizatia de construire ( in copie parte scrisa si parte desenata)
c) devizul general cu valoarea finala a investitiei calculata la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor (cu exceptia autorizatiilor de construire emise pentru persoane fizice pentru realizarea de locuinte noi si anexe aferente acestora ) sau nota
contabila - in cazul unei autorizatii de construire emise pentru persoane juridice
d) decizia de impunere emisa de catre Directia Economica ( pentru autorizatiile de construire emise pentru persoane fizice pentru realizarea de locuinte noi si anexe aferente acestora)
e) dovada achitarii taxei datorate (dupa caz )


Cereri pentru eliberarea avizului Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului in vederea elaborarii documentatiilor de urbanism

Documentele necesare :
a) Cerere de solicitare aviz inaintata de catre beneficiar;
b) Copia certificatului de urbanism prin intermediul caruia s-a solicitat avizul comisiei tehnice;
c) Plan de incadrare in zona care sa contina incadrarea arealului studiat in UTR aferent zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate;
d) Plan de situatie reprezentind situatia existenta cu evidentierea vecinatatilor imediate;
e) Plan de situatie reprezentind situatia propusa cu identificarea imobilelor(terenuri/constructii) adiacente, existente in vecinatatile imediate, cu propuneri de mobilare(aliniamente, Hmax, POTmax,CUTmax, eventual UTR, accese auto, spatii verzi, locuri
de parcare, servituti, etc);
f) Documentar fotografic cu desfasurarea fronturilor stradale existente;
g) Dovada achitarii taxei de emitere aviz aprobata prin HCL.


Cereri pentru emiterea avizului prealabil de oportunitate in vederea elaborarii unui plan urbanistic zonal, aprobat de Primar

Documentele necesare :
a) piese scrise:
- Scrisoare de intentie din care sa rezulte numele si adresa investitorului; scopul, adresa imobilului pentru care se solicita emiterea avizului prealabil de oportunitate in vederea elaborarii unui plan urbanistic zonal;
- Memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia in zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta si la
nivelu localitatii, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale;
b) piese desenate, respectiv:
- incadrarea in zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus
- plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitatilor.
c) alte piese
- Extras de carte funciara cu data recenta aferent imobilului ce se doreste a fi mobilat, in copie;
- Documentar fotografic cu desfasurarea fronturilor stradale existente;
- Dovada achitarii taxei datorate aprobate prin HCL.


Scrisori de intentie in vederea aprobarii de catre Consiliul local municipal a documentatiilor de urbanism PUD, PUZ

Documentele necesare :

a) Scrisoare de intentie din care sa rezulte numele si adresa investitorului; scopul, adresa imobilului pentru care se solicita aprobarea documentatiei de urbanism PUD sau PUZ
b) Certificatul de urbanism valabil (in copie )emis pentru intocmirea documentatiei de urbanism;
c) Extrasul de carte funciara aferent imobilului care a generat elaborarea documentatiei de urbanism;
d) Avizul prealabil de oportunitate pentru intocmire PUZ(dupa caz), in copie;
e) Avizele, acordurile si studiile solicitate in certificatul de urbanism (2 ex.in copie) pentru PUD si in 4ex pentru PUZ sau PUD ce necesita avizul unic emis de Consiliul Judetean;
f) Documentatia de urbanism PUD(2ex), PUZ(4ex) pe suport analogic si 1ex.
format digital(fisiere dxf si pdf),
g) Documentar fotografic cu desfasurarea fronturilor stradale existente;
h) Dovada achitarii taxei datorate aprobata prin HCL.


Cereri ale Consiliului Judetean Mures pentru emiterea avizului primarului municipiului Tirgu-Mures

Documentele necesare emiterii avizului catre Consiliul Judetean :
a) adresa tip ( model F.2. ) a Consiliului Judetean pentru emiterea avizului primarului
b) plan de incadrare in zona scara 1:10000 sau scara 1:5000
c) plan de situatie scara 1:500, 1:1000
d) memoriu tehnicDirectia Arhitect Sef

Arhitect Sef: Mihet Florina Daniela
Camera: 68
Tel: 0265-268.330 int. 154

Audiente: Marti, Joi : 11.00 - 12.00

Serviciul Autorizari in Constructii

Sef serviciu: Marchievici Carmina
Camera:75
Telefon: 161
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Audiente: Luni - Joi : 11.00 - 12:00

Serviciul Urbanism , Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

Sef Serviciu: Dumitru Luiza
Camera: 70
Telefon: int. 164
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Audiente: Luni - Joi : 11.00 - 12.00


DIRECTIA TEHNICA

Biroul Energetic


Obtinerea ACORDULUI DE PRINCIPIU (necesar obtinerii Certificatului de Urbanism) pentru amplasare panouri publicitare (casete luminoase) pe stilpi
electrici din Municipiul Tg. Mures, respectiv conectarea lor la sistemul de iluminat public, precum si pentru montarea unor retele de transmitere a informatiei :

- cerere tip (anexa 1),
- plan de situatie (2 exemplare),
- plan de incadrare în zona (2 exemplare),
- memoriu tehnic,
- macheta color a casetei luminoase (in cazul a)),
- copie dupa actul de identitate al reprezentantului si copie dupa Certificatul de Inregistrare Fiscala (in cazul persoanelor juridice),


Obtinerea AVIZULUI (necesar obtinerii Autorizatiei de Construire) pentru amplasare panouri publicitare (casete luminoase) pe stilpi electrici din
Municipiul Tg. Mures, respectiv conectarea lor la sistemul de iluminat public:

- cerere tip (anexa 3)
- plan de situatie (2 exemplare),
- plan de incadrare in zona (2 exemplare),
- Certificat de Urbanism copie,
-schema electrica monofilara a casetei luminoase,


OBTINEREA AVIZULUI PENTRU CONSTRUCTII pe domeniul public
Pentru : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu energie termica, alimentare cu gaze naturale, retele de
transmiterea informatiei, imobile definitive sau provizorii, etc:

- cerere tip (anexa 2)
- Certificat de Urbanism copie,
- plan de situatie (2 exemplare),
- plan de incadrare in zona (2 exemplare),
- memoriu tehnic,
- copie dupa actul de identitate al reprezentantului si copie dupa Certificatul de Inregistrare Fiscala (in cazul persoanelor juridice),


Obtinerea AUTORIZATIEI DE MONTARE a retelelor de transmitere a informatiei:

- cerere tip (anexa 4)
- Autorizatia de construire partea scrisa si desenata în copie,


Cerere pentru eliberare - Aviz montare pe stilpi electrici si conectare la iluminat public panouri publicitare

CERERE pentru eliberare - Aviz Directia Tehnica / Retele edilitare

CERERE pentru eliberare AUTORIZATIE DE MONTARE RETELE DE TRANSMITEREA INFORMATIEI

CERERE pentru eliberare Acord


Directia Tehnica

Director: Ing. Racz Lucian
Tel: 0265- 262.442; 0265- 268.330/ int 149
Fax: 0365- 410.523
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Director adj: Ing. Farcasan Rodica
Tel: 0265- 268.330/206
Fax: 0265- 260.571
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Birou Energetic
Sef birou: Ing. Bugnar Andrei
Adresa: str. Gh. Doja nr.9 et III
Tel: 0365- 807.872; 0365- 807.873
Fax: 0365- 807.869
Email:

Compartiment Investitii Constructii Civile
Tel: 0265- 268.330/155
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Compartiment Investitii Drumuri si Poduri
Tel: 0265- 268.330/153
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Compartiment Supraveghere Detinatori Retele
Tel: 0265- 268.330/153


DIRECTIA JURIDICA, CONT.ADMIN.SI ADMIN.PUBLICA LOCALA

Serviciul de Autoritate Tutelara

Intocmirea de anchete sociale

A. ancheta sociala in vederea inscrierii minorilor la un centru scolar pentru educatie incluziva (scolile ajutatoare)

Acte necesare:
- Cerere pentru intocmirea anchetei sociale
- Copii dupa certificatul de nastere sau actul de identitate al minorului
- Copii acte de identitate membrii familiei minorului în cauza.
- Procesul verbal al comisiei de diagnostic sau act medical de la medicul de specialitate
- Caracterizarea învatatoarei-dirigintelui si traseul educational
- Sentinta de divort investita cu formula definitiva si irevocabila (daca parintii sunt divortati)

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12

Nota: Pentru cei ce se inscriu in clasa I-a nu sunt necesare actele de la punctele 5

B. ancheta sociala necesare la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures

Acte necesare:
- adresa de la D.G.A.S.P.C. MURES
- copie act de identitate a membrilor familiei
- copie act de identitate sau certificat de nastere a minorului pentru care se solicita ancheta sociala
- Hotarâre a Comisiei pentru Protectia Copilului (daca este cazul)
- acte medicale care atesta starea de sanatate a membrilor familiei
- adeverinta de venit a membrilor familiei
- copie acte doveditoare a spatiului de locuit

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12

C. ancheta sociala necesare în vederea obtinerii sprijinului financiar

Acte necesare:
- cerere
- Copie acte de identitate a solicitantului (parinte în cazul elevului)
- Copie acte de identitate elev/student
- copie adeverinta de la unitatea de invatamint, care atesta calitatea de elev/student
- copie dupa acte doveditoare privind veniturile familiei
- act medical pentru elevul sau studentul beneficiar al sprijinului financiar

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12

D. Ancheta sociala în vederea asistarii persoanelor virstnice la încheierea contractelor de întretinere

Acte necesare:
- cerere tip
- copie act de identitate pentru persoana virstnica solicitanta
- copie act de identitate întretinator/întretinatori
- act medical de la medicul de specialitate psihiatru

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12


Ancheta judecatorii

A. ancheta sociala avind ca obiect incredintare minor

Acte necesare:
- adresa de solicitare din partea instantei de judecata
Termen de rezolvare- cel solicitat de instanta

B. ancheta sociala pentru reincredintare minor, stabilire domiciliu si program de vizitare, stabilire domiciliu, pensie de intretinere

Acte necesare:
- adresa de solicitare din partea instantei de judecata
Termen de rezolvare- cel solicitat de instanta

C. ancheta sociala pentru intreruperea sau aminarea executarii pedepsei condamnatilor

Acte necesare:
- adresa de solicitare din partea instantei de judecata
Termen de rezolvare- cel solicitat de instanta


Numire de curator bolnavi psihici

Acte necesare:
- in cauze pentru bolnavi psihici (punere sub interdictie)
- Cerere
- Copie dupa actul de identitate a bolnavului
- Copie dupa actul medical (Scrisoare medicala, Bilet de externare din spital)
- Copie dupa actiunea de punere sub interdictie
- copie dupa Certificatul de incadrare în grad de handicap(daca este cazul)
- Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator
- Copie act de identitate a persoanei care va actiona in instanta pentru punerea sub interdictie a bolnavului, alta decit
cel ce doreste sa fie numit curator

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12


Numire curator pentru persoane majore cu handicap fizic

- Cerere
- Copie act de identitate a bolnavului
- Adeverinta medicala pentru persoanele cu handicap fizic
- Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator
- Acordul persoanei ce urmeaza a fi reprezentata

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12


Numire de curator pentru minori succesiune - in cauza succesorala

Acte necesare:
- Cerere
- Copie dupa certificatul de nastere sau dupa actul de identitate pentru minor
- Copie dupa certificatul de deces al parintelui sau rudelor dupa care va mosteni
- copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator
- Acordul parintiilor
- Copie dupa actul care formeaza masa succesorala (imobile,autoturisme,sume de bani)

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12


Numire de curator minor institutii

Acte necesare:
- Cerere
- Copie certificatului de nastere sau dupa actul de identitate pentru minor
- Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator
- Acordul parintiilor

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12


Numire de tutore pentru persoane puse sub interdictie

Acte necesare:
- Sentinta civila de punere sub interdictie, investita cu formula definitiva si irevocabila
- Cerere
- Copie de pe actul de identitate al interzisului
- Copie de pe actul de identitate al tutorelui
- Adeverinta medicala pentru tutore (de la medicul de familie)
- Adeverinta de venit sau cupon pensie pentru tutore
- Adeverinta de venit sau cupon pensie pentru interzis
- Acte doveditoare a proprietatilor interzisului

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12


Numire curator pentru persoane disparute

Acte necesare:
- Cerere pentru numire curator
- Certificat de nastere sau act de identitate pentru persoana disparuta
- Certificat de casatorie
- Copie act de identitate pentru persoana ce va fi numita curator
- Dovada de la Politie pentru persoana disparuta, eventual adresa de la Judecatorie din care sa rezulte ca persoana in cauza este declarata disparuta

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 12


Ancheta sociala - Bursa sociala.pdf
Ancheta sociala - Contract de intretinere.pdf
Ancheta sociala - DGASPC.pdf
Ancheta sociala - Orientare scolara.pdf
Numire curator - Persoana capabila.pdf
Numire curator minor - Dezbatere succesiune.pdf
Numire curator minor - Institutii.pdf
Numire curator pentru - Proces punere sub interdictie.pdf
Numire tutore.pdf

Directia Juridica, Contencios Administrativ si Administratie Publica Locala
Director: Frandes Simona
Camera: 51
Tel: 0265-268.330 int. 145

Audiente: Joi:13.00 -15.00, Vineri: 13.00 - 14.30

Serviciul Autoritate Tutelara
Sef Serviciu: jr. Stavila Natalia
Tel.fix - 0265/268330 int.109
Tel: 0724.247.533
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Fond Funciar si Registrul Agricol


Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 7.pdf
Anexa 8.pdf

Serviciul Fond Funciar si Registru Agricol

Sef serviciu: ing. VIRBAN NICUTA
Adresa: Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr.3, cam.14
Telefon: 0265-268330 interior 118; 190
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Audiente:
Miercuri si Joi 9.00 -12.00; 14.00 - 16.00


Program cu publicul
Serviciul Fond Funciar
Marti si Joi intre orele 09-12 si 14-16

Serviciul Registrul Agricol
zilnic intre orele 08-15.

DIRECTIA ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE

Serviciul Autorizari Activitati Economice

Serviciul activitati culturale, sportive, de tineret si locativ


Cerere spatii-institutii.pdf
Cerere spatii-partide politice.pdf
Cerere spatii-ONG-uri.pdf
Solicitare locuinta-prima data.pdf
Solicitare locuinta-reactualizare.pdf

Director Executiv - Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale
ec. Bako Laszlo Attila
Telefon: 0265 - 268.330 int. 111
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Program audiente: - cam 90
Luni - Joi 11.00 - 12.00


Sef Serviciu Activitati Culturale, Sportive, Tineret si Locativ
dr. Ciugudean Marina
Telefon: 0365/882.368
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Program audiente: - Casa de Cultura Mihai Eminescu,
Marti: 11.00 - 12.00

Sef Serviciu Autorizari Activitati Economice
ing. Giurcanu Felicia
Telefon: 0265 - 268.330 int. 218; 0365/801.852
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Program audiente: - cam 81
Marti: 11.00 - 13.00SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA


Serviciul de Protectie Sociala

1. ALOCATIA PRIVIND SUSTINEREA FAMILIEI in baza Legii nr.277/2010
Acte necesare:
- CERERE - alocatie privind sustinerea familiei
- ADEVERINTA - Indemnizatii
- ADEVERINTA - L 148
- Declaratie pe proprie raspundere privind veniturile realizate (in cazul in care membrii familiei se declara fara venituri etc.)
- BI/CI/CI provizorie al reprezentantului legal si a celorlalti membrii ai familiei care au varsta peste 14 ani (original si copie)
- Certificat de nastere pentru toti copiii din familie (original si copie)
- Livret de familie completat la zi, cu toti membrii familiei (original si copie), daca e cazul
- Certificat de deces in cazul decesului unuia dintre parinti (original si copie)
- Hotarire judecatoreasca - de divort, in cazul parintilor divortati; - in cazul in care unul dintre soti este declarat disparut; - in cazul in care unul dintre soti este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 3o zile sau executa o
pedeapsa privativa de libertate si nu poate participa la ingrijirea copiilor (original si copie)
- Adeverinte/dovada de venit - salariu net, somaj, pensie, indemnizatii cu caracter permanent etc, din luna anterioara depunerii cererii
- Adeverinte scolare - pentru copiii de virsta scolara
- Certificat de incadrare intr-un grad de handicap pentru copiii/adultii din familie - daca exista (original si copie)
- Extras de cont (original/copie) cu codul IBAN- solicitantul trebuie sa fie titularul contului (in cazul in care se solicita plata alocatiei pentru sustinerea pentru familiei in cont bancar)
- In cazul in care pentru copil este stabilita o masura de protectie speciala (plasament/tutela sau curatela), acesta trebuie sa prezinte :
- Hotarirea Comisiei pentru Protectia Copilului sau Sentinta Civila privind masura de ocrotire a copilului, eliberata de Tribunalul pentru Minori (original si copie)
- Dispozitia primarului privind stabilirea curatelei asupra minorului Solicitant este reprezentantul legal al copilului (parinte, curator, tutore)


2. AJUTOR DE INMORMINTARE pentru beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Acte necesare:
- Cerere scrisa pentru acordarea ajutorului
- Certificatul de deces al beneficiarului de ajutor social (copie)
- Factura din care sa rezulte cheltuielile efectuate pentru inmormintare (copie)
- Copie de pe actul de identitate al solicitantului
Solicitant: reprezentant legal al decedatului sau membru cu drept de exercitiu din familia decedatului


3. AJUTOR DE URGENTA in baza Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Acte necesare:
- Cerere scrisa pentru acordarea ajutorului
- Act de identitate al solicitantului (copie)
- Acte din care rezulta starea de necesitate (copie)

Solicitant: persoana aflata in stare de necesitate sau un membru cu drept de exercitiu din familia aflata in stare de necesitate

4. AJUTOR SOCIAL (venitul minim garantat) in baza Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Acte necesare:
- Cerere-tip de acordare a ajutorului social
- Declaratie privind veniturile persoanei singure/familiei
- Buletin/carte de identitate - pentru toate persoanele peste 14 ani din familia solicitanta de ajutor social (original si copie)
- Certificat de nastere - pentru copiii cu virsta pina la 14 ani (original si copie)
- Certificat de casatorie, sentinta de divort, hotarire de incredintare/plasament/adoptie, decizie de instituire tutela/curatela - dupa caz (original si copie)
- Adeverinta de venit eliberata de Administratia Financiara
- Adeverinta eliberata de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca - pentru persoanele apte de munca
- Adeverinta eliberata de Registrul agricol
- Adeverinta scolara (cu mentiunea bursei - daca este cazul)
- Daca la efectuarea anchetei sociale se constata situatii deosebite, pot fi solicitate si alte acte.
Solicitant este persoana singura/familia, prin titularul cererii.


5. ALOCATIA DE STAT in baza Legii nr. 61 din 22 septembrie 1993 *** Republicata privind alocatia de stat pentru copii

Acte necesare:
- Cerere tip
- Certificat nastere copil (original + copie)
- Acte de identitate ale reprezentantantilor legali (mama si tata, tutore, curator, asistent maternal etc.) originale + copii
Dupa caz:
- Adresa de transfer de la AJPS alt judet - cind familia isi schimba domiciliul din alt judet in jud. Mures
- Negatie de la AJPS alt judet in situatia cand copilul s-a nascut in alt judet sau unul dintre parinti are domiciliul in alt judet
- Copie extras cont curent al solicitantului - codul IBAN
- Hotararea Comisiei ptr. Protectia Copilului sau Sentinta Civila eliberata de Tribunalul pentru minori privind instituirea plasamentului sau incredintarea copilului, dupa caz (original + copie)
- Dispozitia de primar privind instituirea curatelei (original + copie)
- Atestat asistent maternal profesionist (original + copie)
- Dispozitie director DGASPC instituire plasament in regim de urgenta (original + copie)
- Adeverinta scolara.
Solicitant este reprezentantul legal al copilului (mama, tata, curator, asistent maternal)


6. CANTINA SOCIALA in baza Legii nr.208/1997

Acte necesare:
- Cerere scrisa
- Copie de pe actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei (BI/CI/CIP sau certificat de nastere pentru minori sub 14 ani)
- Adeverinte de venit de la toti membri familiei
- Dupa caz, copie de pe certificat de casatorie, certificat de deces, hotarire de divort, certificat de incadrare in grad de handicap, certificat medical etc.
- Adeverinta de la unitatea scolara pe care il frecventeaza copiii din familie


7. CONCEDIU SI INDEMNIZATIE LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR potrivit prevederilor O.U.G. nr.111/ 2010

Acte necesare:
- Cerere tip privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului
- Adeverinta privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului
- Certificatul de nastere al copilului (original + 2 copii)
- Livret de familie completat la zi, cu toti membrii familiei (original si copie), daca e cazul - -- Certificat de incadrare intr-un grad de handicap pentru copil - daca e cazul (original si copie) - Adeverinta eliberata de angajator sau alta auto
ritate competenta din care sa din care sa rezulte ultima zi de concediu de maternitate (original si copie) al solicitantului, precum si faptul ca timp de 12 luni anterior nasterii a realizat venituri supuse impozitului pe venit
- Adeverinte/dovada de venit - salariu net, somaj, pensie, indemnizatii cu caracter permanent etc, pentru 12 luni anterioare nasterii
- Extras de cont (original/copie) cu codul IBAN- solicitantul trebuie sa fie titularul contului
Solicitant: reprezentantul legal al copilului


Serviciul de Protectie Speciala

8. PROTECTIA COPILULUI, FAMILIEI SI PERSOANELOR SINGURE

Acte necesare:
- Cerere tip
- Copie B.I. / C.I. / C.N. pentru toti membrii familiei
- Adeverinte de venit / cupoane de pensie, pentru persoanele care realizeaza venituri (venitul net pe luna precedenta)


9. ACTE NECESARE PENTRU CARD LEGITAMATIE (PARCARE GRATUIRA):
- cartea de identitate a persoanei cu handicap ( copie xerox )
- certificatul de încadrare într-o categorie de handicap ( copie xerox )
- act de identitate a masinii ( copie xerox )
- o fotografie


10. Acte necesare pentru obtinerea serviciilor pentru persoanele virstnice defavorizate
(actele mentionate mai jos fac parte dintr-o lista generala care poate varia in functie de serviciul solicitat):
- CERERE cu privire la acordarea serviciilor comunitare
- CERERE cu privire la acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice.pdf
- CERERE pentru acordarea unui ajutor material.pdf
- CERERE pentru acordarea a 2 mese gratuite sapt prin programul - Sa ne ingrijim bunicii
- B.I./ C.I./ C.N. al beneficiarului si pentru membrii familiei (ale persoanelor impreuna cu care locuieste) in copie;
- recomandarea medicului de familie / medicului specialist / serviciilor de urgenta pentru ingrijiri medicale la domiciliu in original;
- acte doveditoare pentru veniturile realizate de membrii familiei beneficiarului (ale persoanelor impreuna cu care locuieste) in copie;
- daca este cazul, cetificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap/ invaliditate in copie;
- dupa caz, decizia de instituire a tutelei / curatelei – in copie;
- actul de identitate al tutorelui/ curatorului, in copie;
- acte relevante pentru situatia sociomedicala a beneficiarului / familiei sale;
- actul de proprietate a locuintei sau actul in baza caruia persoana virstnica locuieste la adresa, in copie, pentru a dovedi
ca persoana virstnica nu are intretinator legal ca urmare a incheierii unui contract de intretinere.


11. Anchetei sociale pt. incadrare in grad de handicap
- Cerere tip
- Copie xerox dupa B.I./C.I./C.N. (pentru toţi membrii familiei)
- Adeverinte de venit/Cupoane de pensie (pentru toti membrii familiei care realizeaza venituri)
- Referat medical de la medic de familie (sa cuprinda: debutul bolii, starea actuala detaliata (complicaţii, evoluţia bolii, recomandari/propuneri) sau Fisa Sintetica (pentru minori)
- Scrisoare medicala de la medicul de specialitate (cu detalierea bolii)
- Fisa privind traseul instituţional - de la scoala (pentru minori)


12. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor ( in cazul minorilor)
- Cerere tip 9a
- Certificatul de incadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Mures
- Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizatia de însotitor
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita indemnizatia de însotitor


13. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor adultilor
- Cerere tip 9b
- Certificatul de încadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Mures
- Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizatia de însotitor
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita indemnizatia de însotitor


14. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea angajarii ca asistent personal pentru persoane cu handicap
- Cerere tip 11
- Certificatul de incadrare in gradul de handicap grav eliberat de catre Comisia de Expertiza Medicala a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Mures
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Decizie de pensionare, cupon de pensie
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita angajarea
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita angajarea


15. Acte necesare pentru efectuarea unei anchete sociale in vederea angajarii unei asistent personal in cazul minorilor
- Cerere tip 10
- Certificatul de incadrare in gradul de handicap grav eliberat ln baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Mures
- Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita angajarea
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita angajarea


16. Obtinerea a 2 mese gratuite/saptamina
- Cerere tip (12)
- Buletin / Carte de identitate
- Cupon de pensie


17. Ajutor pentru incalzirea locuintei
- Cerere tip (13)


DIRECTIA COMUNICARE PROIECTE CU FIN. INTERNAT. RESURSE UMANE

Serviciul Salarizare si Resurse Umane

Dosarul de inscriere (FP) va contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:
1. formularul de inscriere,
2. copie de pe actul de identitate,
3. copie de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari,
4. copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, si dupa caz, in specialitate,
5. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,
6. test psihologic,
7. copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca,
8. cazier judiciar,
9. declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Nota: Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.


Dosarul de inscriere (PC) va contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:
1. cerere,
2. copie de pe actul de identitate,
3. copie dupa actul de studiu,
4. copie dupa cartea de munca,
5. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,
6. recomandare de la ultimul loc de munca,
7. curriculum vitae
8. cazier judiciar
9. copie xerox dupa livretul militar

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul concesionari, inch.,vinzari si resp. disciplina contr.


Concesionarea directa pentru extinderi si realizari de accese pe domeniul public si privat cu suprafata mai mare de 10 mp, se face prin Hotarire a Consiliului Local Municipal, cu avizul unei comisii interne special instituite.

ACTE NECESARE

- cerere scrisa(2 exemplare)
- certificate de urbanism (3 exemplare) - copie
- extras CF (3 exemplare) - copie
- memoriu tehnic (3 exemplare) - copie
- plan de situatie cotat (3 exemplare) - copie
- acordul autentificat al vecinilor (3 exemplare) - copie
- fotografie in format digital (pentru imobil si zona solicitata) - copie
- prezentare digitala in arealul natural studiat pentru realizari de constructii - copie
- copie buletin sau CUI - copie


Concesionarea directa pentru extinderi si realizari de accese pe domeniul public si privat cu suprafata mai mica de 10 mp, se face prin Dispozitie emisa de Primarul Municipiului, cu avizul unei comisii interne special instituite.

ACTE NECESARE

- cerere scrisa (2 exemplare)
- certificate de urbanism (3 exemplare) - copie
- extras CF (3 exemplare) – copie
- plan de situatie cotat (3 exemplare) - copie
- memoriu tehnic (3 exemplare) - copie
- acordul autentificat al vecinilor (3 exemplare) - copie
- fotografie - copie
- copie buletin sau CUI - copie


Vinzarea terenurilor apartinind domeniului privat

ACTE NECESARE

- cerere scrisa
- certificat de urbanism pentru cumparare cota de teren
- extras CF
- plan de situatie cotat
- copie buletin sau CUI
- dovada declararii terenului apartinand Statului Roman-la Serviciul impozite
- nr. telefon


Serviciul concesionari, inch.,vinzari si resp. disciplina contr.
Director/Sef serviciu: ec. Kiss Imola/ cons. jur. Grama Maria

Persoane de contact:
- Szekely Klara - vinzari
- Moldovan Daniela - concesiuni
- Ioras Simona - concesiuni
- Lazar Oana - achizitii
- Gurghian Ana-Maria - inchirieri, achizitii

Tel: 0265-268330 int. 146, 274, 208
Fax. 0365-801856
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe

Inregistrare in evidenta fiscala persona fizica
- act de identitate (original si copie);

Inregistrare in evidenta fiscala persona juridica
- Certificat de inregistrare eliberata de Oficiul Registrului Comertului (original si copie);
Stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizic
Declarare cladiri pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice
- Declaratie fiscala - ITL 001;
- act de dobindire - original si copie (conventie sau autorizatie de construire cu anexe – dupa caz);
- plan de situatie

Declarare cladiri pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane juridice
- Declaratie fiscala - ITL 010
- act de dobindire - original si copie (conventie sau autorizatie de construire cu anexe - dupa caz);
- nota contabila de inregistrare valoare cladire in contabilitate;
- in cazul cladirilor nou-construite sau la care s-au efectuat lucrari de modernizate, extindere sau reamenajare) se mai depun in copie: autorizatia de construire, procesul-verbal de receptie a lucrarilor din autorizatia de construire si declaratia c
cu valoarea reala a lucrarilor;

Declarare instrainare/demolare cladiri pentru scoaterea din evidenta fiscala - persoane fizice
- Declaratie de instrainare;
- act de instrainare - original si copie;
- in caz de demolare totala sau partiala se mai depun in copie: autorizatia de demolare si procesul-verbal de receptie a lucrarilor prevazute in autorizatia de demolare;

Declarare instrainare/demolare cladiri pentru scoaterea din evidenta fiscala - persoane juridice
- Declaratie de instrainare;
- act de instrainare - original si copie;
- nota contabila de scotere din evidenta valoare cladire din contabilitate;
- in caz de demolare totala sau partiala se mai depun in copie: autorizatia de demolare, procesul-verbal de receptie a lucrarilor prevazute in autorizatia de demolare;

Declarare teren pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
- Declaratie fiscala - ITL 003;
- act de dobindire - original si copie;
- plan de situatie;

Declarare teren pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice
- Declaratie fiscala - ITL 011;
- act de dobindire - original si copie;
- plan de situatie;

Declarare instrainareteren pentru scoaterea din evidenta fiscala - persoane fizice
- Declaratie de instrainare;
- act de instrainare - original si copie;

Declarare instrainareteren pentru scoaterea din evidenta fiscala - persoane juridice
- Declaratie de instrainare;
- act de instrainare - original si copie;

Declarare mijloace de transport pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport – persoane fizice
- Declaratie fiscala - ITL 005;
- act de dobindire - original si copie;
- cartea de identitate a vehiculului - original si copie;

Declarare mijloace de transport pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport – persoane juridice
- Declaratie fiscala - ITL 005;
- act de dobindire - original si copie;
- cartea de identitate a vehiculului - original si copie;

Declarare instrainare/casare mijloace de transport pentru scoaterea din evidenta fiscala – persoane fizice
- Declaratie fiscala de instrainare - ITL 027;
- act de instrainare - original si copie (conventie sau adeverinta de casare, dupa caz);

Declarare instrainare/casare mijloace de transport pentru scoaterea din evidenta fiscala – persoane juridice
- Declaratie fiscala de instrainare - ITL 027;
- act de instrainare - original si copie (conventie sau adeverinta de casare, dupa caz);

Obtinere certificat de atestare fiscala - persoane fizice
- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice - ITL 008;
- taxa pentru eliberarea certificatului - se achita la ghiseele Serviciului de Stabilire, Incasare Impozite si Taxe;

Obtinere certificat de atestare fiscala - persoane juridice
- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice - ITL 015;
- taxa pentru eliberarea certificatului - se achita la ghiseele Serviciului de Stabilire, Incasare Impozite si Taxe;

Declarare impozit pe spectacole
- Decont ipozit pe spectacole - ITL 029;

Compensare
- Cerere de compensare - ITL 058;
- copia documentului/documentelor de plata la care se face referire in cererea de compensare;

Restituire
- Cerere de restituire - ITL 059;
- documente de plata la care se face referire in cererea de restituire;

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Serviciul tehnic, reparatii si intretinere strazi si coordonare transport


Cerere Eliberare Aviz pentru lucrari de constructii

Actele necesare sunt specificate in cerere


Serviciul de control activitati edilitare, salubrizare si protectia mediului

Serviciul de administrare a domeniului public si privat


Cerere de transcriere garaj cu act de acceptare

Actele necesare sunt specificate in cerere


Compartimentul de gestionarea ciinilor fara stapin si ecarisaj


Serviciul tehnic, reparatii si intretinere strazi si coordonare transport

1. Cerere autorizatie libera trecere pentru vehicule care circula pe strazile cu restrictie de tonaj.pdf
2. Cerere obtinere abonament parcare pentru persoanele cu handicap.pdf
3. Cerere numar mopede etc.pdf
4. Cerere pentru inlocuire autoturism pentru detinatorii autorizatiei de taxi.pdf
5. Cerere eliberare aviz pentru lucrari de constructii.pdf

Serviciul de control activitati edilitare, salubrizare si protectia mediului

1. Cerere pentru amplasarea de AFISE pe panourile de afisaj ale municipalitatii.doc.pdf
2. Cerere pentru ocupare partiala a trotuarului cu materiale de constructii sau schela pentru constructii.pdf
ACORD pentru amplasarea de AFISE pe panourile de afisaj ale municipalitatii.pdf
Acord pentru ocupare partiala a trotuarului cu materiale de constructii sau schela pentru constructii.pdf

Serviciul de administrare a domeniului public si privat

1. CERERE DE PRELUNGIRE A ACTELOR DE ACCEPTARE PENTRU CONSTRUCTII TIP GARAJ.pdf
2. CERERE DE TRANSCRIERE GARAJ CU ACT DE ACCEPTARE.pdf
3. CERERE PRELUNGIRE CONTRACT ASOCIERE CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI.pdf
4. CERERE PRELUNGIRE AVIZ PENTRU OCUPAREA TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI.pdf
5. CERERE ELIBERARE AVIZ PENTRU OCUPAREA TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI.pdf
6. CERERE DE ELIBERARE PROCESE VERBALE DE IDENTIFICARE SAU TRANSCRIERE GARAJ AUTORIZAT.pdf

Compartimentul de gestionarea ciinilor fara stapin si ecarisaj

FORMULAR ADOPTIE PERSOANE FIZICE.pdf
FORMULAR ADOPTIE SOCIETATI.pdf

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Serviciul evidenta persoanelor

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VIRSTEI DE 14 ANI

In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia sa solicite eliberarea actului de identitate, prezentind urmatoarele documente:

- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate, semnata de minor si de parinte/reprezentantul legal;
- certificatul de nastere original si copie;
- actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
- certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarirea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie;
- documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei (platita la ghiseul nr.5).

Minorul depune cererea insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal ori de persoana careia i-a fost incredintat minorul.

IMPORTANT
*Daca parintele/reprezentantul legal nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural


DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VIRSTEI DE 18 ANI


DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de nastere otiginal si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- declaratia unuia dintre parinti sau a unei terte persone, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
- fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului (se realizeaza la sediul SPCLEP Tg-Mures);
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei (platita la ghiseul nr.5)

IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural


DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1.Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE LA DOBINDIREA/REDOBINDIREA CETATENIEI ROMINE

DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate; 4
- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Rominiei in strainatate, original si 2 copii; in cazul minorilor care au implinit virsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in
certificatul constatator care atesta dobindirea cetateniei de catre unul dintre pirinti, acestia sunt indrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;
- certificatul de nastere original si copie (eliberat de autoritatile romine);
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie (eliberat de autoritatile romine);
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani care dobindesc cetatenia romina impreuna cu parintii, original si copie (eliberate de autoritatile romine);
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*
- un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identitatii( pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain), original si copie
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
- timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei (platita la ghiseul nr.5);

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini.

IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE SI/SAU PRESCHIMBARE
- cererea tip;
- actul de identitate;
- cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul, original si copie;
- certificatul de deces al sotului / sotiei decedat / decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie*;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
- chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei (platita la ghiseul nr.5).

IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU A RENUMEROTARII IMOBILELOR


DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip
- actul de identitate;
- cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, original si copie, daca este cazul;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei (platita la ghiseul nr.5).

IMPORTANT

* Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.


DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMINIA

DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Rominia;
- certificatul de nastere original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- pasaportul rominesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobindirea cetateniei romine emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Rominiei din strainatate, original si copie;
- actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine, pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
- timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei (platita la ghiseul nr.5);
- chitanta C.E.C privind achitatea taxei pentru restabilire - 41 lei.

IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a azduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR

DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip;
- actul de identitate si cartea de alegator in cazul deteriorarii;
- cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere otiginal si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazu, original si copiel;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul – in cazul furtului;
- un document emis de institutiile publice cu fotografie de data recenta – pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
- timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei (platita la ghiseul nr.5).

IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA


DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip;
- actul de identitate;
- cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, original si copie ,daca este cazul;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei (platita la ghiseul nr.5).

In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere se prezinta dispozitia in baza careia s-au modificat datele de stare civila.

IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.


DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administ


ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII cind persoana fizica nu prezinta toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate

DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip;
- 3 fotografii marimea 3/4 cm cu banda alba de 7 mm;
- certificatul de nastere otiginal si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu (platita la ghiseul nr.5) ;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei (platita la ghiseul nr.5).

IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.


DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII cetatenilor romini cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Rominia


DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romini cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Rominia;
- pasaportul aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean domiciliat in strainatate, original si copie de pe fila informatizata;
- 2 fotografii marimea 3/4 cm cu banda alba de 7 mm;
- certificatul de nastere orginal si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta din Rominia, original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu (platita la ghiseul nr.5) ;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 4 lei (platita la ghiseul nr.5).

IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural


DOVADA ADRESEI DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE


1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru 4 lei (ghiseul 5);
- gazduitorul, legitimate cu actul de identitate

In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din straina-
tate, ori in fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul.

DOVADA ADRESEI DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE OCUMENTE

1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- contractul de inchiriere avizat de organele financiare de stat sau
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;- EXPIRARE SI/SAU PRESCHIMBARE


Cerere pentru eliberarea actului de identitate
Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania


AUDIENTE

DIRECTOR EXECUTIV - VINERI - 10.00 - 12.00
CHERA CRISTIAN

SEF SERVICIU - LUNI - 10.00 - 12.00
TRIF CLAUDIA - MIERCURI - 10.00 - 12.00

INFORMATII SI ELIBERARI ACTE DE IDENTITATE

LUNI - VINERI - 8.30 - 16.30

PRIMIRI CERERI

LUNI - 8.30 - 15.00
MARTI - 8.30 - 15.00
MIERCURI -8.30 - 15.00
JOI - 8.30 - 18.30
VINERI - 8.30 - 12.00

INFORMATII SI ELIBERARI ACTE DE IDENTITATE

LUNI - VINERI - 8.30 - 16.30


Serviciul Stare Civila

1. Actele necesare pentru inregistrarea nasterii
Pentru inregistrarea nasteri unui copil nascut pe teritoriul municipiului Tirgu Mures, declarantul se prezinta la sediul primariei, cam. 19(a), cu urmatoarele acte:
- certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
- actele de identitate si certificatul de casatorie al parintilor copilului daca acestia sunt casatoriti;
- certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de catre mama;
- daca parintii au nume de familie diferit, sau nu sunt casatoriti, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti in fata ofiterului de stare civila, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
- Hotarirea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, privind incuvintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de
familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora ).
- Daca nasterea copilului s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea tutelara locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in
tara la autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul parintilor, dupa ce INEP verifica prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate.

Termenul de declarare al nasterii este de 15 zile pentru copilul nascut viu si 3 zile pentru copilul nascut mort.

In caz contrar se completeaza:
- Cererea (1b)
Cind parintii au domicilii diferite se complecteaza:
- Declaratia (1c)
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si la numarul de telefon: 0265 - 268330 int. 116.2.Actele necesare pentru incheierea casatoriei:
Pentru incheierea casatoriei, viitori soti se prezinta la sediul primariei, cam. 19(b), cu urmatoarele acte:
- pentru completare Dosar de casatorie (2)
- pentru publicatie (2)
- pentru completare Declaratie (2)
a) actele de identitate sau pasapoartele (pentru cetatenii straini si pentru cetatenii romani care domiciliaza in strainatate ) in original si copie xerox, valabile atit la depunerea actelor cit si la data oficierii casatoriei ( cel putin unul dintre
solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in municipiul Tirgu Mures) .
b) certificatele de nastere ( in original si copie xerox nelegalizata );
c) certificatele medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori);
- este obligatorie prezenta fizica a ambilor soti la depunerea actelor;
- casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie,cat si ziua in care se oficiaza casatoria . dupa expirarea termenului de 10 zile , casatoria se poate incheia numai
pina la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenuptiale.

Atentie! pentru cei care nu sunt la prima casatorie :
Pe langa actele mentionate mai sus , in functie de situatie , in cazul in care casatoria anterioara a fost desfacuta prin divort sau decesul unuia dintre soti , solicitantii mai au nevoie de urmatoarele acte :
- divort:
- in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in alta localitate din tara, se va depune un singur exemplar din sentinta in copie xerox, ramasa definitiva si legalizata.
- in cazul unei casatori incheiate in Romania si divortul s-a pronuntat de catre o instanta de judecata din alta tara, sentinta/hotararea de divort trebuie recunoscuta pe teritoriul Romaniei cu exceptia statelor din UE;
- deces :
- certificatul de deces al celui decedat , in original si copie (nelegalizata).
- in cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor prezenta certificatele de nastere in original si copie (nelegalizata).
- la data incheierii casatoriei, conform legislatiei in vigoare viitorii soti vor fi insotiti de doi martori , cu buletinele de identitate valabile .

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 116.


CASATORIA CU CETATEAN STRAIN SAU INTRE CETATENI STRAINI
- certificatul de nastere , original , copie legalizata si traducere legalizata ,
- dovada de la autoritatiile locale , in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv , sau daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv ( dovada va cuprinde , in mod obligatoriu faptul ca, in
conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si se poate casatorii in Romania )
Tarile cu care Romania are conventie: Anglia, Canada, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, S.U.A., Turcia, precum si in tarile din:
Africa, America Latina si Asia: Albania Austria Belgia Bulgaria Cehia R.P.D. Coreeana Croatia Danemarca Finlanda Franta R.F. Germania R.F.Iugoslavia (Serbia si Muntenegru) Luxemburg, Macedonia, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Federatia Rusa,Slovacia
Slovenia, Ungaria.

Daca nu este la prima casatorie se vor prezenta urmatoarele acte:
IN CAZ DE DIVORT: actul care atesta faptul ca a fost desfacuta casatoria anterioara , original , copie legalizata si traducere legalizata,
IN CAZ DE DECES: actul care atesta faptul ca a incetat casatoria anterioara prin decesul sotului , in original , copie si traducere legalizata,
In cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul Tirgu Mures in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei .

atentie ! nu se oficiaza casatoria pe baza unui act de identitate expirat sau daca nu se asigura prezenta a doi martori cu acte de identitate valabile.

Eliberarea si actualizarea livretului de familie:

- Livretul de familie se elibereaza cu ocazia oficierii casatoriei sau la cerere;
- Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se face de catre serviciul de stare civila la cererea reprezentantului familiei pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului care se refera la nasterea unui copil, decesu
unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.


3.Documentele necesare inregistrarii decesului;

Pentru persoanele care decedeaza pe raza administrative – teritoriala ale municipiului Tirgu Mures se intocmeste actul de deces la cam. 18 din sediul primariei. Declaratia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a
persoanei, de catre persoanele prevazute prin lege. In acest termen sunt cuprinse atat ziua decesului cat si ziua declararii acestuia;
- daca decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se va face in termen de 48 de ore din momentul decesului sau gasirii cadavrului;
- odata cu declararea decesului declarantul va depune urmatoarele acte :
- certificatul medical constatator al decesului intocmit si semnat de catre medicul sau cadrul medical sanitar care a facut constatarea, in care trebuia consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
- actul de identitate al celui decedat;
- livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare;
- dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza adeverinta de inhumare sau incinerare a cadavrului;
- inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman, al carui deces a survenit in strainatate, se face pe baza adeverintei eliberate de primaria in carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea;
- daca decesul cetateanului roman s-a inregistrat la autoritatile locale din strainatate sau la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al Romaniei, adeverinta de inhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces
intocmit de una din aceste autoritati;
- daca decesul nu a fost inregistrat, sau nu a fost eliberat certificat de deces, adeverinta de inhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului;
- intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive
declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, la autoritatea administratiei publice locale de la :
- locul de nastere al celui declarat mort
- domiciliul celui declarat mort, in cazul in care actul de nastere a fost intocmit de autoritatile locale din strainatate;
- domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii.
Pentru masa succesorala se completeaza Cererea 3

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 193 si 287.


4.Eliberarea certificatelor de stare civila (duplicate);

Pentru obtinerea certificatelor de stare civila (duplicat) persoanele interesate se adreseaza la cam.101 din cadrul Primariei Tirgu Mures.
- se completeaza Cererea 4
De retinut:
- certificatul de nastere se elibereaza numai titularului actului, sau persoanei mandatate pe baza unei procuri notariale speciale;
- pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal;
- certificatul de casatorie se poate elibera unui dintre soti sau la cerere ambilor soti;
- certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite (beneficiarii unui testament, contracat de intretinere, renta viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior).

Actele necesare pentru eliberarea duplicatelor
- cerere tip;
pasaportul-pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate sau cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara; cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati mai intai sa solicite eliberarea actului de
identitate
- taxa extrajudiciara de timbru.

Actele necesare pentru eliberarea unor dovezi;
La cererea persoanelor fizice sau juridice se pot elibera dovezi din care sa rezulte numele de familie si prenumele precum si daca s-a efectuat sau nu o inregistrare in registrele de stare civila ale localiatii. Pt. aceasta sunt necesare urmatoarele acte
- actul de identitate;
- cerere tip;
- taxa extrajudiciara de timbru.
Eliberarea certificatelor de stare civila prin procura (nastere, casatorie, deces);

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA, PE BAZA DE PROCURA, A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA
1. BULETINUL DE IDENTITATE / CARTEA DE IDENTITATE AL MANDATARULUI;
2. PROCURA IN ORIGINAL;
3. TRADUCERE IN LIMBA ROMINA - daca este data la notar in strainatate;
4. Taxa extrajudiciara de timbru;
5. Vechiul certificat de stare civila a carui eliberare se solicita;

Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 114.


5.Inscrierea mentiunii de operare a divortului in actele de stare civila;

Pentru operarea mentiunilor pe actele de stare civila persoanele interesate se adreseaza la cam.101 din cadrul Primariei Tirgu Mures si se completeaza;
Cererea (5)
Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
prezenta fizica a persoanei in cauza, sau a altei persoane mandatata prin procura speciala;
- actul de identitate al solicitantului;
- cerere tip ;
- timbru fiscal;
- pentru inscrierea mentiunii de operare a divortului pe sentinta de desfacere a casatoriei este necesar ca anterior sa se fi solicitat inregistrarea divortului;

Acte necesare pentru inscrierea mentiunii de divort pronuntat in strainatate;
Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de divort (din strainatate) in original si xerocopie legalizata;
- Traducere autentificata in limba romina in original.
- In situatia in care din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii il vor
purta dupa divort, se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere din
partea sotilor, din care sa rezulte numele pe care acestia doresc sa-l poarte
in urma divortului.
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;

Nota:
- PROCURA poate fi intocmita la la un notar din strainatate, caz in care procura
trebuie sa contina: Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau
daca tara nu este membra a Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii
de catre oficiul consular romin din tara respectiva.
PROCURA poate fi intocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de
cariera al Rominiei din tara in care mandantele isi are domiciliul, resedinta,
ori se afla temporar.
PROCURA va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- Numele, prenumele si domiciliul mandantelui;
- Numele, prenumele si domiciliul mandatarului;
- obiectul mandatului, care trebuie sa fie special (persoana imputernicita ii reprezinta pe solicitanti atit in vederea depunerii documentelor, pentru inscrierea mentiunii de divort pe actul de casatorie si/sau de nastere).

Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 114.


6.Acte necesare pentru inscrierea mentiunii de schimbare de nume;
Cerere (6)
Pentru operarea mentiunilor pe actele de stare civila persoanele interesate se adreseaza la cam. 101 din cadrul Primariei Tirgu Mures.
Exista doua situatii:
a)Pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate care au pasaportul strain cu alt nume si/sau prenume si detin actul de schimbare din strainatate
- Pasaport rominesc expirat sau lipsa pasaport:
Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
Mod de rezolvare : inscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea I.N.E.P.

Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) in original si xerocopie ( pentru fiecare certificat) ;
- Traducere autentificata in limba romina in original si copii xerox ( pentru fiecare certificat)
- Dovada privind statutul juridic fata de statul romin ( dovada cetateniei romine – se elibereaza de Directia Generala de Pasapoarte-Serviciul Probleme de Migrari si Cetatenie, str. Nicolae Iorga, nr.29, Sector 1);
- Copia xerox a pasaportului;
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;
- Pasaport rominesc valabil:

Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
Mod de rezolvare : inscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea I.N.E.P.

Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) – original si xerocopie ( pentru fiecare certificat) ;
- Traducere autentificata in limba romina in orginal si xerocopie ( pentru fiecare certificat);
- Copie pasaport rominesc;
- Copie pasaport strain;
- Copie certificat de nastere/casatorie.
- Procura speciala ;

Nota:
- Daca actul de schimbare a numelui provine dintr-o tara care nu este membra U.E., recunoasterea lui se face prin sentinta civila emisa de Tribunal, dupa care se trimite la I.N.E.P. pentru aprobare.
- Procura poate fi data la un notar public din tara, la oficiul consular romin din strainatate sau la un notar din strainatate, caz in care procura trebuie sa contina: Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau daca tara nu este membra a
Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii de catre oficiul consular romin din tara respectiva.

b). Pentru cetatenii romini cu domiciliul in strainatate care au pasaportul strain cu alt nume si/sau prenume si detin actul de schimbare din strainatate
Conditie: ultimul domiciliu din Rominia in municipiul Tirgu Mures;
Mod de rezolvare : schimbare de nume pe cale administrativa (Ordonanta 41/2003);

Acte necesare:
- Dovada privind ultimul domiciliu din tara cu adeverinta de la B.E.I.P.
- Dovada privind cetatenia romina – pasaport, sau adeverinta de cetatenie (I.N.E.P.)
- prima etapa: Publicarea in Motorul Oficial;
- Cerere tip vizata de Serviciul de stare civila;
- Xerocopie dupa certificatele de stare si actul de identitate ( dupa caz)
- Chitantele, in original, privind taxa de publicare in Monitorul Oficial si taxa de ziar.
- Procura speciala (xerocopie) ;
- a doua etapa: Intocmirea dosarului de schimbare a numelui si/sau prenumele
- Cerere tip;
- Copii legalizate dupa certificatele de stare civila ( in functie de solicitare) ;
- Acte doveditoare privind motivul solicitarii;
- Declaratii notariale cu privire la accept ( pentru copiii minori, sau daca solicita numele celuilalt sot, sau alte cazuri)
- Certificat de cazier fiscal.
- Procura speciala ;

PROCURA trebuie sa fie intocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Rominiei din tara in care mandantele isi are domiciliul, resedinta, ori se afla temporar.
PROCURA se mai poate intocmi si la un notar din tara respectiva, in acest caz este necesar sa fie aplicata Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961.
PROCURA va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- Numele, prenumele si domiciliul mandantelui;
- Numele, prenumele si domiciliul mandatarului;
- obiectul mandatului care trebuie sa fie special (sa se arate actul de stare civila care urmeaza a fi obtinut de mandatar, daca se impune, precizarea unor date suplimentare cu privire la locul si data incheierii actului respectiv).


7.Ortografierea numelui sau prenumelui in limba materna;

Persoanele al caror nume/prenume a fost inregistrat intr-o alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi, poate cere inscrierea prin mentiune pe aceste acte a numelui de familia ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atat
la rubrica titular cat si la cele privind pe parintii sai.

Actele necesare sunt :
- actul de identitate;
- cerere tip (7);
- certificatul de nastere / casatorie al solicitantului si certificatele
copiilor;
- traducerea sau ortografierea numelui/prenumelui autentificata de
catre notarul public;
- consimtamantul celuilalt sot;
- taxa extrajudiciara de timbru.


8.Transcrierea la cerere in registrele de stare civila romine, a actelor de stare civila intocmite de catre autoritatile straine;

- actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale competente se transcriu obligatoriu in registrele de stare civila romane in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a c
certificatului ori extrasului de stare civila;
- cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot cere transcrierea, in direct sau prin imputernicit, cu procura speciala, autentificata in tara de notar public iar in strainatate de oficiul consular din statul de resedinta sau de un notar public din
strainatate. In acest caz cererea se depune la primaria localitatii unde au avut ultimul domiciliu iar daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania, la Primaria sectorului I al municpiului Bucuresti unde se va efectua transcrierea certificatului.
priveste, in cazul in care inregistrearea actului sau faptului de stare civila a fost facuta in prealabil la autoritatea statului in care acestia se afla; inscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar
refuzul acestora se motiveaza.

Actele necesare transcrierilor sunt :
- Actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinata de identitate
provizorie ) pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara si pasaportul pentru
cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;
- Cererea de transcriere (8);
- Certificatul ori extrasul de stare civila in original;
- O fotocopie sau xerocopie legalizata a certificatului sau extrasului;
- Traducerea in limba romana autentificata de un notar public sau de oficiul consular roman;
- Documente justificative pentru completarea unor rubrici ( exemplu: declaratie notariala cu privire la unele date de stare civila, cum ar fi locul si data nasterii, numele dupa casatorie, daca nu este prevazut expres in actul care se cere a fi transcri
- Declaratia privind transcrierea (8)
- Declaratia privind domiciliu (8)
- Taxa extrajudiciara de timbru.


Inregistrarea modificarilor survenite in statutul civil al persoanei;

La cererea persoanelor fizice sau juridice, creatorii si detinatorii de documente sunt obligati sa elibereze, conform legii, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creaza si le detin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a indeplinit
termenul de pastrare la creator daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant.
Actele necesare pentru eliberarea acestora sunt :
- Actul de identitate al solicitantului;
- Cerere;
- Taxa extrajudiciara de timbru.


9.Stabilirea paternitatii
- recunoasterea unui copil in afara casatorie, dupa inregistrarea nasterii, se face prin declaratie scrisa a tatalui, data in fata ofiterului de stare civila prin inscris autentic sau testament sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Actele necesare sunt :
- cerere tip (9);
- sentinta civila definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit filiatia fata de cel de-
al doilea parinte;
- certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
- taxa extrajudiciara de timbru.

b) Incuviintarea purtarii numelui.
Actele necesare pentru aceasta sunt :
- Cerere tip;
- Sentinta civila definitiva si irevocabila prin care s-a incuviintat purtarea numelui
parintelui fata de care s-a stabilit filiatia;
- Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
- Taxa extrajudiciara de timbru.c) Contestarea recunosterii paternitatii

Actele necesare pentru aceasta sunt :
- Cerere tip;
- Sentinta definitiva si irevocabila prin care s-a contestat recunoasterea
paternitatii;
- Certficatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
- Taxa extrajudiciara de timbru.


10.Adoptia.

Actele necesare pentru inregistrarea adoptiei sunt :
- Sentinta judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, definitiva si irevocabila, conforma cu originalul care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de
familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora );
- Actul de identitate a celui care adopta;
- Certificatul de nastere a celui adoptat
In cazul in care este o adoptie internationala, pe langa actele solicitate mai
sus, daca inregistrarea adoptiei se efectueaza de catre adoptatori, persoana
care ii reprezinta va avea asupra sa o procura speciala, autentificata de catre
un notar public din care sa reiasa ca este mandatata pentru inregistrarea
adoptiei si ridicarea noului certificat de nastere.
- Anularea sau desfacerea adoptiei dispuse prin hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila se inscrie prin mentiune.


11.Procedura de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativa;

Pentru a declansa procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativa , cererea de schimbare a numelui se publica, in extras, in Monitorul oficial al Rominiei, partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului;
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata si insotita de urmatoarele acte :
- Cerere tip (11a);
- Cerere catre M.Of. (11b)
- Un exemplar din Monitorul Oficial in care a fost publicata cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
- Copii certificate sau legalizate de pe certificatele de stare civila ale celui care solicita schimbarea numelui/prenumelui;
- Consimtamantul celuilalt sot, dat in forma autentica, in cazul schimbarii
numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
- Copia deciziei de aprobare a autoritatii tutelare in cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului;
- Alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale:
a. acte de studii, livret militar, carte de munca pentru cei care si-au
insusit numele solicitat in exercitarea profesiei, dar care nu concorda
cu numele prevazut in actele de stare civila;
b. sentinta de adoptie pentru petentii car au adoptat copii minori si
doresc ca aceasta sa poarte un alt prenume;
c. sentinta de divort pentru cazurile in care solicita schimbarea numelui
de familie prevazut a se purta dupa divort (numele purtat anterior
casatoriei sau numele de casatorie stabilit in sentinta );
d. sentinta de desfacere sau anulare a adoptiei, pentru cei care au fost
adoptati, s-au casatorit si ulterior a intervenit desfacerea adoptiei iar
prin casatorie au luat numele celuilalt sot.

Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 114.


12.Aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind divortul prin acordul sotilor

Potrivit dispozitiilor art. II din Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor „Ofiterul de stare civila desface casatoria, prin divort pe cale administrativa, la cererea ambilor soti, doar daca acestia sunt de acord
cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati”.

Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna
a sotilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr.1.
In cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere ca:
a) sunt de acord cu desfacerea casatoriei;
b) nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati;
c) niciunul dintre soti nu este pus sub interdictie;
d) nu au mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.
De asemenea, in cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere:
a) adresa ultimei locuinte comune;
b) numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia, urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.
La depunerea cererii de divort, ofiterul de stare civila solicita sotilor urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si copie;
b) documentele cu care se face dovada identitatii , in original si copie;
c) declaratie autentificata in fata notarului public, in situatia in care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti inscris/a in actele de identitate.
Dovada identitatii se poate face, de catre soti, cu unul dintre urmatoarele documente:
a) pentru cetatenii romini - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie buletinul de identitate sau, in cazul cetatenilor romini cu domiciliul in strainatate,, pasaportul, care sa se afle in termenul de valabilitate, atit la momentul
depunerii cererii cit si la data eliberarii certificatului de divort;
b) pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European - documentul de identitate sau pasaportul, emis de statul apartinator;
c) pentru apatrizi - pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporar sau permanent, dupa caz;
d) pentru cetatenii straini din statele terte - pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Rominiei; viza trebuie sa fie valabila atit la data depunerii cit si la data eliberarii certificatul
certificatului de divort;
e) pentru cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Rominia - document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, document de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara
- protectie umanitar conditionata;
f) pentru cetatenii straini solicitanti de azil in Rominia - pasaport emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.
Ofiterul de stare civila inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a acesteia.
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofiterul de stare civila verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamintul lor este liber si neviciat, solicitind sotilor o declaratie, potrivit modelului stabilit in
anexa nr.2.
In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie, potrivit modelului stabilit in anexa nr.3.
Daca sotii nu se prezinta impreuna pentru depunerea declaratilor,se poate acorda un nou termen, de pina la 30 de zile calendaristice, la cererea motivata a unuia dintre soti. Cererea va fi insotita de documente care sa ateste motivele temeinice invocate
Daca sotii nu se prezinta impreuna, dosarul de divort se claseaza, prin intocmirea unui referat.
Dosarul de divort se claseaza in aceleasi conditii, in urmatoarele cazuri:
daca nici unul din soti nu se prezinta pentru a starui in cererea de divort;
daca nici unul din soti nu se prezinta pentru a solicita un nou termen sau pentru a renunta la divort, la termenul stabilit.
daca ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort.
Daca sunt intrunite conditiile mentionate, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, in termen de pina la 30 de zile calendaristice. Data la care este desfacuta casatoria este data
eliberarii certificatului de divort. La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de
valabilitate. In cazul cartilor de identitate porovizorii si buletinelor de identitate, anularea se face prin inscrierea mentiunii "Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr................din ................ al Primariei.................Judetul
........ . Titularul va purta numele de familie .................... ."
In caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de divort, ofiterul de stare civila elibereaza un duplicat, conform cu originalul, aflat in arhiva proprie, in baza cererii formulata de catre unul din fostii soti, personal sau prin imputernicit c
cu procura speciala.
La eliberarea duplicatelor certificatelor de divort se mentioneaza in partea superioara dreapta mentiunea "duplicat".
Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare dosarul de divort.
In situatia in care constata ca nu sunt intrunite conditiile prevazute, ofiterul de stare civila respinge cererea de divort si intocmeste un proces-verbal.
In situatia in care constata ca sotii nu se inteleg asupra numelui de familie pe care sa il poarte dupa divort, ofiterul de stare civila intocmeste un referat, prin care propune primarului sa emita dispozitie de respingere a cererii de divort si indruma
sotii sa se adreseze instantei de judecata.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea celorlalte dispozitii in vigoare, este stabilita prin HCL "taxa de divort" in suma de 650 lei.


AUDIENTE

DIRECTOR EXECUTIV - VINERI - 10.00 - 12.00

SEF SERVICIU - LUNI - 10.00 - 12.00
COVACIU VASILE - MIERCURI - 10.00 - 12.00

INFORMATII SI ELIBERARI CERTIFICATE DE STARE CIVILA

LUNI - VINERI - 8.00 - 15.00

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI - 8.00 - 15.00 - activitate stare civila
MARTI - 8.00 - 16.30 - activitate stare civila
MIERCURI - 8.00 - 15.00 - activitate stare civila
JOI - 8.00 - 16.30 - activitate stare civila
VINERI - 8.00 - 14.30 - activitate stare civila
SIMBATA - 9.00 - 12.00 - inregistrare decese
- 8.00 - 16.00 - oficieri casatorii
DUMINICA - 9.00 - 11.00 - inregistrare decese
- 8.00 - 13.00 - oficieri casatorii


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Vissza

Nap, óra

Kedd, 23 Január 2018
05:52:31

Ujdonsagok

baner programare casatorii online
baner studiu parcari
baner taxe 2018 hu
zonarea strazilor hu
lista evaluatori hu
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina
ban_mobil1
ban album

 

Projektek. Stratégiák

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca hu

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia_hu

Társadalmi hálózatok

FacebookTwitterYoutube

Látogatók

Astazi:88
Ieri:1277
Saptamanal:1365
Lunar:25483
Mind2265379