Calendarul evenimentelor

<<  Decembrie 2017  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Vremea

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Marime text:

 

ARHITECT ȘEF1. Cereri pentru emiterea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, din Legea nr. 50/1991*** :

a) fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori
ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzind avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii;
d) incunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea
autorizarii.

1.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS PENTRU SCOPUL MENTIONAT LA PCT.1. SI PCT. 3 DIN FORMULARUL TIP F.1.- ( AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE /DESFIINTARE, ADJUDECAREA PRIN LICITATIE A PROIECTARII LUCRARILOR PUBLICE)

Documentele necesare :

a) cererea-tip / formularul-model F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism /, in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzind:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitarii;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat,la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara;
2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi ( maxim 30de zile ), eliberate, la cerere, de catre bi
roul de cadastru si publicitate imobiliara.
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.
f) memoriu tehnic – intocmit de proiectant autorizat conform Legii nr.50/1991***- in cazul lucrarilor de construire /desfiintare

1.2. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS PENTRU SCOPUL MENTIONAT LA PCT.2, PCT . DIN FORMULARUL TIP F.1. - ( DEZMEMBRARI, PARCELARI, COMASARI )

Documentele necesare :

a) cererea-tip ( formularul-model F.1 -CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism ), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzind:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitarii;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat,la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara;
2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi ( maxim 30de zile ), eliberate, la cerere, de catre bi
roul de cadastru si publicitate imobiliara.
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.
d) documentatia topografica in 2 exemplare – in cazul cererilor de operatiuni notariale privind circulatia imobiliara : dezmembrari , parcelari , comasari , evidentieri , intabulari, etc.

1.3. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS PENTRU SCOPUL MENTIONAT LA PCT. 4., 5. DIN FORMULARUL TIP F.1. – ( CERERI IN JUSTITIE , ALTE SCOPURI )

Documentele necesare :

a) cererea-tip (formularul-model F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzind:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitarii;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere de catre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara;
2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi ( maxim 30de zile ), eliberate, la cerere, de catre
biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.
CERTIFICATUL DE URBANISM NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII.


Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Documentele necesare:

a) cererea tip (formular model F.7) pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
b) certificatul de urbanism (in original)
c) documentul de plata a taxei de eliberare a prelungirii valabilitatii certificatului de urbanism (in copie)


Obtinere autorizatie de construire / desfiintare:

1. Lucrari pentru care E OBLIGATORIE obtinerea unei autorizari de construire / desfiintare
2. Lucrari pentru care NU E NECESARA obtinerea unei autorizari de construire / desfiintare
3. Documente necesare obtinerii unei autorizari de construire / desfiintare
4. Anexa 1 privind continutul proiectului pentru autorizare de construire / desfiintare

Documentele necesare:

a) cererea tip (formularul-model F.8 ), pentru emiterea autorizatiei de construire /desfiintare insotita de anexa completate in toate câmpurile si semnate
b) certificatul de urbanism ;
c) dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel ;
d) documentatia tehnica - D.T. -2 ex.;
e) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia ;
f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizatiei de construire/desfiintare, in copie.

Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice competente numai daca solicitantul prezinta toate documentele necesare prevazute de lege.

Documentatia tehnica - D.T. se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in ANEXA nr. 1,din Legea nr. 50/1991***, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul actului administrativ al autoritatii competente
pentru protectia mediului, al avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.


Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire / desfiintare

Documentele necesare:

a) cererea ( tip model - F.12. ) pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire
b) autorizatia de construire ( in original )
c) documentul de plata a taxei de eliberare a prelungirii valabilitatii autorizatiei de construire (in copie)


Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures

Documentele necesare :

a) adresa tip ( formularul - model F.13 )de comunicare privind data de incepere a lucrarilor de constructii autorizate adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures
b) copie dupa autorizatia de construire


Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii

Documentele necesare :

a) adresa tip ( formularul - model F.14 )de comunicare privind data de incepere a lucrarilor de constructii autorizate adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii
b) copie dupa autorizatia de construire


Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures

Documentele necesare :

a) adresa tip ( formularul - model F.15 ) de comunicare privind incheierea data de executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures
b) Certificatul de performanta energetica a cladirii autorizate
c) copie dupa autorizatia de construire


Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii

Documentele necesare :

a) adresa tip ( formularul - model F.16 ) de comunicare privind data de incheierea executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii
b) copie dupa autorizatia de construire


Declaratii privind valoarea finala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire emise

Documentele necesare :

a) declaratia tip ( model ITL - 064 )
privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice si juridice ,
b) autorizatia de construire ( in copie parte scrisa si parte desenata)
c) devizul general cu valoarea finala a investitiei calculata la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor (cu exceptia autorizatiilor de construire emise pentru persoane fizice pentru realizarea de locuinte noi si anexe aferente acestora ) sau nota
contabila - in cazul unei autorizatii de construire emise pentru persoane juridice
d) decizia de impunere emisa de catre Directia Economica ( pentru autorizatiile de construire emise pentru persoane fizice pentru realizarea de locuinte noi si anexe aferente acestora)
e) dovada achitarii taxei datorate (dupa caz )


Cereri pentru eliberarea avizului Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului in vederea elaborarii documentatiilor de urbanism

Documentele necesare :

a) Cerere de solicitare aviz inaintata de catre beneficiar;
b) Copia certificatului de urbanism prin intermediul caruia s-a solicitat avizul comisiei tehnice;
c) Plan de incadrare in zona care sa contina incadrarea arealului studiat in UTR aferent zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate;
d) Plan de situatie reprezentind situatia existenta cu evidentierea vecinatatilor imediate;
e) Plan de situatie reprezentind situatia propusa cu identificarea imobilelor(terenuri/constructii) adiacente, existente in vecinatatile imediate, cu propuneri de mobilare(aliniamente, Hmax, POTmax,CUTmax, eventual UTR, accese auto, spatii verzi, locuri
de parcare, servituti, etc);
f) Documentar fotografic cu desfasurarea fronturilor stradale existente;
g) Dovada achitarii taxei de emitere aviz aprobata prin HCL.


Cereri pentru emiterea avizului prealabil de oportunitate in vederea elaborarii unui plan urbanistic zonal, aprobat de Primar

Documentele necesare :

a) piese scrise:
- Scrisoare de intentie din care sa rezulte numele si adresa investitorului; scopul, adresa imobilului pentru care se solicita emiterea avizului prealabil de oportunitate in vederea elaborarii unui plan urbanistic zonal;
- Memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia in zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta si la
nivelu localitatii, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale;
b) piese desenate, respectiv:
- incadrarea in zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus
- plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitatilor.
c) alte piese
- Extras de carte funciara cu data recenta aferent imobilului ce se doreste a fi mobilat, in copie;
- Documentar fotografic cu desfasurarea fronturilor stradale existente;
- Dovada achitarii taxei datorate aprobate prin HCL.


Scrisori de intentie in vederea aprobarii de catre Consiliul local municipal a documentatiilor de urbanism PUD, PUZ

Documentele necesare :

a) Scrisoare de intentie din care sa rezulte numele si adresa investitorului; scopul, adresa imobilului pentru care se solicita aprobarea documentatiei de urbanism PUD sau PUZ
b) Certificatul de urbanism valabil (in copie )emis pentru intocmirea documentatiei de urbanism;
c) Extrasul de carte funciara aferent imobilului care a generat elaborarea documentatiei de urbanism;
d) Avizul prealabil de oportunitate pentru intocmire PUZ(dupa caz), in copie;
e) Avizele, acordurile si studiile solicitate in certificatul de urbanism (2 ex.in copie) pentru PUD si in 4ex pentru PUZ sau PUD ce necesita avizul unic emis de Consiliul Judetean;
f) Documentatia de urbanism PUD(2ex), PUZ(4ex) pe suport analogic si 1ex.
format digital(fisiere dxf si pdf),
g) Documentar fotografic cu desfasurarea fronturilor stradale existente;
h) Dovada achitarii taxei datorate aprobata prin HCL.


Cereri ale Consiliului Judetean Mures pentru emiterea avizului primarului municipiului Tirgu-Mures

Documentele necesare emiterii avizului catre Consiliul Judetean :

a) adresa tip ( model F.2. ) a Consiliului Judetean pentru emiterea avizului primarului
b) plan de incadrare in zona scara 1:10000 sau scara 1:5000
c) plan de situatie scara 1:500, 1:1000
d) memoriu tehnic


Directia Arhitect Sef
Arhitect Sef: Mihet Florina Daniela
Camera: 68
Tel: 0265-268.330 int. 154
Audiente: Marti, Joi : 11.00 - 12.00

Serviciul Autorizari in Constructii
Sef serviciu: Marchievici Carmina
Camera:75
Telefon: 161
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Audiente: Luni - Joi : 11.00 - 12:00

Serviciul Urbanism , Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane
Sef Serviciu: Dumitru Luiza
Camera: 70
Telefon: int. 164
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Audiente: Luni - Joi : 11.00 - 12.00

 

 

DIRECȚIA TEHNICĂ


Biroul Energetic


Directia Tehnica
Director: Ing. Racz Lucian
Tel: 0265- 262.442; 0265- 268.330/ int 149
Fax: 0365- 410.523
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Director adj: Ing. Popistan Dorin
Tel: 0265- 268.330/206
Fax: 0265- 260.571

Birou Energetic
Sef birou: Ing. Bugnar Andrei
Adresa: str.Kos Karoly nr.1B
Tel: 0365 807 872 / int.209
Fax: 0365 807 873
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

Compartiment Investitii Constructii Civile
Tel: 0265- 268.330/155
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Compartiment Investitii Drumuri si Poduri
Tel: 0265- 268.330/153
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Compartiment Supraveghere Detinatori Retele
Tel: 0265- 268.330/153

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ, CONT.ADMIN.ȘI ADMIN.PUBLICĂ LOCALĂ


Serviciul de Autoritate Tutelară


ACTE NECESARE:
- in cauze pentru bolnavi psihici (punere sub interdictie)
Cerere
Copie dupa actul de identitate a bolnavului
Copie dupa actul medical (Scrisoare medicala, Bilet de externare din spital)
Copie dupa actiunea de punere sub interdictie
Copie dupa Certificatul de incadrare in grad de handicap daca este cazul)
Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator special
Copie act de identitate a persoanei care va actiona in instanta pentru punerea sub interdictie a bolnavului, alta decat cel ce doreste sa fie numit curator special
Termen de rezolvare: 30 zile
Observații: Actele se depun la camera 13


ACTE CARE SE POT EFECTUA PENTRU INTERZIS JUDECĂTORESC

A. - pentru vanzarea de imobile, autoturisme proprietatea interzisului judecatoresc
ACTE NECESARE:
Cerere
Copie dupa actul de identitate pentru interzisul judecatoresc
Copie dupa certificatul de deces al parintelui sau rudelor dupa care va mosteni
Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator special
Declaratia persoanei ce va fi numita curator special ca isi exprima acordul sa-l reprezinte pe interzisul judecatoresc
Acordul tutorelui privind numirea curatorului special pe seama interzisului judecătoresc
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

B. -in cauza succesorala pentru interzisul judecatoresc
ACTE NECESARE:
Cerere
Copie dupa actul de identitate pentru interzisul judecatoresc
Copie dupa certificatul de deces al parintelui sau rudelor dupa care va mosteni
Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator special
Declaratia persoanei ce va fi numita curator ca isi exprima acordul sa-l reprezinte pe interzisul judecatoresc la notarul public
Acordul tutorelui privind numirea curatorului special pe seama interzisului judecatoresc
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

C. retragere sume depuse la unitate bancara pe numele bolnavului pus sub interdictie
ACTE NECESARE:
Cererea tutorelui prin care se solicita retragerea unei sume de bani
Copie carte de identitate bolnav psihic
Copie carte de identitate tutore
Copie Dispozitie numire tutore pentru interzisul judecatoresc
Extras cont bancar
Daca sumele de bani vor fi utilizate pentru modernizarea sau pentru renovarea unui imobil, proprietatea interzisului judecatoresc, se va depune copie după extras carte funciara, respectiv un deviz cu valoarea estimativa a lucrarilor de renovare;
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

D. in caz de deces a interzisului judecatoresc
ACTE NECESARE:
Cererea tutorelui prin care solicita consiliere in vederea intocmirii darii de seama generale, asupra modului cum au fost administrate bunurile si veniturile bolnavului (cheltuielile efectuate lunar cu intretinerea bolnavului), ca urmare
a decesului interzisului judecatoresc
Copie carte de identitate tutore
Copie Certificat deces interzis judecatoresc
Ultimul cupon de pensie al bolnavului
Facturi si chitante care sa justifice cheltuielile facute cu intretinerea bolnavului (aliment, medicamente, facturi utilitatii,etc.)
Proces-verbal de consiliere (autoritatea tutelara)
Termen de rezolvare: 30 zile
Observații: Actele se depun la camera 13


NUMIRE DE CURATOR SPECIAL PENTRU MINORI

ACTE NECESARE:
A. În cauza succesorala
Adresa notarului public prin care se solicita reprezentarea/asistarea minorului la dezbaterea succesiunii si numirea unui curator special
Copie dupa certificatul de nastere sau dupa actul de identitate pentru minor
Copie dupa certificatul de deces al parintelui sau rudelor dupa care va mosteni
Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator special
Declaratia persoanei ce va fi numita curator special ca isi exprima acordul sa-l reprezinte/asiste pe minor la notarul public (cind acesta nu este indicat de notar)
Acordul parintiilor minorului
Acordul minorului care a implinit varsta de 14 ani
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

B. Cumparare imobil pentru minor
Adresa notarului public prin care se solicita cumpararea unui imobil pentru minor
Copie dupa certificatul de nastere sau dupa actul de identitate pentru minor
Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator special
Declaratia persoanei ce va fi numita curator special prin care isi exprima acordul sa-l reprezinte/asiste pe minor la notarul public(cand acesta nu este indicat de notar)
Acordul parintiilor minorului
Copie Extras de Carte funciara pentru imobilul care se cumpara (sa fie de data recenta)
Acordul minorului care a implinit varsta de 14 ani
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

C. Acte necesare pentru acceptare donatie minor
Adresa notarului public prin care se solicita numirea unui curator special pentru acceptarea unei
donatii pentru minor
Copie după certificatul de nastere sau dupa actul de identitate pentru minor 14 ani
Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator special
Declaratia persoanei ce va fi numita curator special prin care isi exprima acordul sa-l reprezinte/asiste pe minor la notarul public(cand acesta nu este indicat de notar)
Acordul parintiilor minorului
Copie Extras de Carte funciara pentru imobilul care doneaza (sa fie de data recenta)
Acordul minorului care a implinit varsta de 14 ani
Declaratia persoanei care doneaza imobilul
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

D. Acte necesare pentru vânzarea de imobile
ACTE NECESARE:
Adresa notarului public prin care se solicita numirea unui curator special pentru vanzarea imobilului proprietatea minorului
Copie după certificatul de nastere sau actul de identitate pentru minor de peste 14 ani
Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator special
Declaratia persoanei ce va fi numita curator special ca isi exprima acordul sa-l reprezinte pe minor la notarul public (atunci cand acesta nu este indicat in adresa)
Acordul parintilor privind numirea curatorului special pe seama minorului
Acordul minorului privind asistarea de catre curator în vederea vanzarii imobilului sau a unei cote
Copie extras de carte funciara pentru imobilul care se cumprra pe numele minorului*

*Daca imobilul vandut reprezinta singura locuinta a minorului, vanzarea se va putea face doar concomitent cu cumpararea unui alt imobil sau a unei cote corespunzatoare pe numele minorului.

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

E. Acte necesare pentru vanzare autoturism proprietatea minorului
ACTE NECESARE:
Cerere prin care se solicita vanzarea unui bun mobil (autoturism) co/ proprietar minor
Copie dupa certificatul de nastere sau actul de identitate pentru pentru minorul de peste 14 ani
Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator special
Declaratia persoanei ce va fi numita curator special ca isi exprima acordul sa-l reprezinte pe minor la notarul public
Acordul parintilor privind numirea curatorului special pe seama minorului
Acordul minorului (de la 14 ani) privind asistarea de catre curator in vederea vanzarii bunului mobil*
* Suma rezultata din vanzarea cotei parti din autoturism, se va depune la o unitate bancara, cu dobanda avantajoasa, cu clauza de ridicare doar cu acordul Autoritatii tutelare.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

F. pentru reprezentare minor in relatii cu institutii, unitati, etc.
Cerere
Copie de pe certificatul de nastere sau actul de identitate pentru minor 14 ani
Copie act de identitate a persoanei ce va fi numita curator special
Declaratia persoanei ce va fi numita curator special prin care isi exprima acordul sa-l reprezinte/asiste pe minor
Acordul parintiilor minorului
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13


INCUVINTARE SI AUTORIZARE ACTE MINOR
Cerere pentru incuviintare minor
Copie dupa certificatul de nastere sau dupa actul de identitate pentru minor
Copie act de identitate parinti
Copie Sentinta de divort investita cu formula definitiva si irevocabila(daca parintii sunt divortati)
Copie Extras de Carte funciara pentru imobilul care se cumpara, doneaza (sa fie de data recenta)
Acordul minorului care a implinit 14 ani
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13


INTOCMIREA DE ANCHETE SOCIALE

A. Acte necesare in vederea inscrierii minorilor la un Centru Scolar pentru Educatie incluziva (scolile ajutatoare)

Cerere pentru intocmirea anchetei sociale
Copii dupa certificatul de nastere sau actul de identitate al minorului
Copii acte de identitate membrii familiei minorului in cauza.
Procesul verbal al comisiei de diagnostic sau act medical de la medicul de specialitate
Caracterizarea invatatoarei-dirigintelui si traseul educational
Copie Sentinta de divort investita cu formula definitiva si irevocabila (daca parintii sunt divortati)
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

Nota: Pentru cei ce se inscriu in clasa I-a nu sunt necesare actele de la punctele 5

B. Acte necesare la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures
Adresa de la D.G.A.S.P.C. MURES
copie act de identitate a membrilor familiei
copie act de identitate sau certificat de nastere a minorului pentru care se solicita ancheta sociala
Hotarare a Comisiei pentru Protectia Copilului (daca este cazul)
acte medicale care atesta starea de sanatate a membrilor familiei
adeverinta de venit a membrilor familiei
copie acte doveditoare a spatiului de locuit
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

C. Acte necesare in vederea obtinerii sprijinului financiar
Cerere
Copie acte de identitate a solicitantului (parinte in cazul elevului)
Copie acte de identitate elev/student
copie adeverinta de la unitatea de invatamant, care atestă calitatea de elev/student
copie dupa acte doveditoare privind veniturile familiei
act medical pentru elevul sau studentul beneficiar al sprijinului financiar
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

D. Acte necesare in vederea completarii dosarului privind acordarea indemnizaţiei pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani/stimulent de insertie
Cerere
Copie acte de identitate pentru parintii minorului
Copie certificat de nastere minor
Adeverinte de la institutia, societatea la care sunt angajaţi, pentru părinţii minorului care au domiciliul în altă localitate, dar locuiesc fara forme legale in municipiul Tg-Mures
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

E. Acte necesare in vederea asistarii persoanelor varstnice la încheierea contractelor de întreţinere
Cerere tip
copie act de identitate pentru persoana varstnica solicitanta
copie act de identitate intretinut/intretinatori
act medical de la medicul de specialitate psihiatru pentru persoana varstnica solicitanta
act medical pentru intretinatori
Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la camera 13

F. Ancheta sociala în cauzele avand ca obiect divort cu minori incredintare minor, reincredintare minor, stabilire domiciliu si program de vizitare, stabilire pensie de intretinere
ACTE NECESARE:
adresa de solicitare din partea instantei de judecata
Termen de rezolvare - cel indicat de instanta
Observatii: Actele se depun la camera 13

G. Ancheta sociala in cauzele avand ca obiect divort prin acordul sotilor, cu minori
ACTE NECESARE:
adresa de solicitare din partea notarului public
Termen de rezolvare- cel indicat de notarul public
Observatii: Actele se depun la camera 13

H. Ancheta sociala pentru intreruperea sau amanarea executarii pedepsei condamnatilor
ACTE NECESARE:
adresa de solicitare din partea instantei de judecata
Termen de rezolvare- cel indicat de instanta
Observatii: Actele se depun la camera 13


Directia Juridica, Contencios Administrativ si Administratie Publica Locala
Director: Frandes Simona
Camera: 51
Tel: 0265-268.330 int. 145
Audiente: Joi:13.00 -15.00, Vineri: 13.00 - 14.30

Serviciul Autoritate Tutelara
Sef Serviciu: jr. Stavila Natalia
Tel.fix - 0265/268330 int.109
Tel: 0724.247.533
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

FOND FUNCIAR ȘI REGISTRUL AGRICOLAnexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 7.pdf
Anexa 8.pdf

Serviciul Fond Funciar si Registru Agricol
Sef serviciu: ing. VIRBAN NICUTA
Adresa: Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr.3, cam.14
Telefon: 0265-268330 interior 118; 190
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Audiente:
Miercuri si Joi 9.00 -12.00; 14.00 - 16.00

Program cu publicul

Serviciul Fond Funciar
Marti si Joi intre orele 09-12 si 14-16
Serviciul Registrul Agricol
zilnic intre orele 08-15.

 

 

DIRECȚIA ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE ȘI PATRIMONIALE


Serviciul Autorizări Activități Economice

Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ


Cerere spatii-institutii.pdf
Cerere spatii-partide politice.pdf
Cerere spatii-ONG-uri.pdf
Solicitare locuinta-prima data.pdf
Solicitare locuinta-reactualizare.pdf

Director Executiv - Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale
Rădulescu Alina
Telefon: 0265 - 268.330 int. 111
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Program audiente: - cam 90
Luni - Joi 11.00 - 12.00

Sef Serviciu Activitati Culturale, Sportive, Tineret si Locativ
dr. Ciugudean Marina
Telefon: 0365/882.368
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Program audiente: - Casa de Cultura Mihai Eminescu,
Marti: 11.00 - 12.00

Sef Serviciu Autorizari Activitati Economice
ing. Giurcanu Felicia
Telefon: 0265 - 268.330 int. 218; 0365/801.852
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Program audiente: - cam 81
Marti: 11.00 - 13.00

 

 

DIRECȚIA ȘCOLI


Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari


Contract de Locatiune

Directia Școli
Director: Belean Dorin
Camera: 56
Tel:0265-268.330 int. 151
Audiențe: Marti 11.00 - 12.00


Serviciul Juridic, Logistic, Licitatii si Asociatii de Proprietari

 

 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Serviciul de Protecție Socială


1. ALOCATIA PRIVIND SUSTINEREA FAMILIEI in baza Legii nr.277/2010
Acte necesare:
- CERERE - alocatie privind sustinerea familiei
- ADEVERINTA - Indemnizatii
- ADEVERINTA - L 148
- Declaratie pe proprie raspundere privind veniturile realizate (in cazul in care membrii familiei se declara fara venituri etc.)
- BI/CI/CI provizorie al reprezentantului legal si a celorlalti membrii ai familiei care au varsta peste 14 ani (original si copie)
- Certificat de nastere pentru toti copiii din familie (original si copie)
- Livret de familie completat la zi, cu toti membrii familiei (original si copie), daca e cazul
- Certificat de deces in cazul decesului unuia dintre parinti (original si copie)
- Hotarire judecatoreasca - de divort, in cazul parintilor divortati; - in cazul in care unul dintre soti este declarat disparut; - in cazul in care unul dintre soti este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 3o zile sau executa o
pedeapsa privativa de libertate si nu poate participa la ingrijirea copiilor (original si copie)
- Adeverinte/dovada de venit - salariu net, somaj, pensie, indemnizatii cu caracter permanent etc, din luna anterioara depunerii cererii
- Adeverinte scolare - pentru copiii de virsta scolara
- Certificat de incadrare intr-un grad de handicap pentru copiii/adultii din familie - daca exista (original si copie)
- Extras de cont (original/copie) cu codul IBAN- solicitantul trebuie sa fie titularul contului (in cazul in care se solicita plata alocatiei pentru sustinerea pentru familiei in cont bancar)
- In cazul in care pentru copil este stabilita o masura de protectie speciala (plasament/tutela sau curatela), acesta trebuie sa prezinte :
- Hotarirea Comisiei pentru Protectia Copilului sau Sentinta Civila privind masura de ocrotire a copilului, eliberata de Tribunalul pentru Minori (original si copie)
- Dispozitia primarului privind stabilirea curatelei asupra minorului Solicitant este reprezentantul legal al copilului (parinte, curator, tutore)


2. AJUTOR DE INMORMINTARE pentru beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
Acte necesare:
- Cerere scrisa pentru acordarea ajutorului
- Certificatul de deces al beneficiarului de ajutor social (copie)
- Factura din care sa rezulte cheltuielile efectuate pentru inmormintare (copie)
- Copie de pe actul de identitate al solicitantului
Solicitant: reprezentant legal al decedatului sau membru cu drept de exercitiu din familia decedatului


3. AJUTOR DE URGENTA in baza Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
Acte necesare:
- Cerere scrisa pentru acordarea ajutorului
- Act de identitate al solicitantului (copie)
- Acte din care rezulta starea de necesitate (copie)
Solicitant: persoana aflata in stare de necesitate sau un membru cu drept de exercitiu din familia aflata in stare de necesitate


4. AJUTOR SOCIAL (venitul minim garantat) in baza Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Acte necesare:
- Cerere-tip de acordare a ajutorului social
- Declaratie privind veniturile persoanei singure/familiei
- Buletin/carte de identitate - pentru toate persoanele peste 14 ani din familia solicitanta de ajutor social (original si copie)
- Certificat de nastere - pentru copiii cu virsta pina la 14 ani (original si copie)
- Certificat de casatorie, sentinta de divort, hotarire de incredintare/plasament/adoptie, decizie de instituire tutela/curatela - dupa caz (original si copie)
- Adeverinta de venit eliberata de Administratia Financiara
- Adeverinta eliberata de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca - pentru persoanele apte de munca
- Adeverinta eliberata de Registrul agricol
- Adeverinta scolara (cu mentiunea bursei - daca este cazul)
- Daca la efectuarea anchetei sociale se constata situatii deosebite, pot fi solicitate si alte acte.
Solicitant este persoana singura/familia, prin titularul cererii.


5. ALOCATIA DE STAT in baza Legii nr. 61 din 22 septembrie 1993 *** Republicata privind alocatia de stat pentru copii
Acte necesare:
- Cerere tip
- Certificat nastere copil (original + copie)
- Acte de identitate ale reprezentantantilor legali (mama si tata, tutore, curator, asistent maternal etc.) originale + copii
Dupa caz:
- Adresa de transfer de la AJPS alt judet - cind familia isi schimba domiciliul din alt judet in jud. Mures
- Negatie de la AJPS alt judet in situatia cand copilul s-a nascut in alt judet sau unul dintre parinti are domiciliul in alt judet
- Copie extras cont curent al solicitantului - codul IBAN
- Hotararea Comisiei ptr. Protectia Copilului sau Sentinta Civila eliberata de Tribunalul pentru minori privind instituirea plasamentului sau incredintarea copilului, dupa caz (original + copie)
- Dispozitia de primar privind instituirea curatelei (original + copie)
- Atestat asistent maternal profesionist (original + copie)
- Dispozitie director DGASPC instituire plasament in regim de urgenta (original + copie)
- Adeverinta scolara.
Solicitant este reprezentantul legal al copilului (mama, tata, curator, asistent maternal)


6. CANTINA SOCIALA in baza Legii nr.208/1997
Acte necesare:
- Cerere scrisa
- Copie de pe actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei (BI/CI/CIP sau certificat de nastere pentru minori sub 14 ani)
- Adeverinte de venit de la toti membri familiei
- Dupa caz, copie de pe certificat de casatorie, certificat de deces, hotarire de divort, certificat de incadrare in grad de handicap, certificat medical etc.
- Adeverinta de la unitatea scolara pe care il frecventeaza copiii din familie


7. CONCEDIU SI INDEMNIZATIE LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR potrivit prevederilor O.U.G. nr.111/ 2010
Acte necesare:
- Cerere tip privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului
- Adeverinta privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului
- Certificatul de nastere al copilului (original + 2 copii)
- Livret de familie completat la zi, cu toti membrii familiei (original si copie), daca e cazul - -- Certificat de incadrare intr-un grad de handicap pentru copil - daca e cazul (original si copie) - Adeverinta eliberata de angajator sau alta auto
ritate competenta din care sa din care sa rezulte ultima zi de concediu de maternitate (original si copie) al solicitantului, precum si faptul ca timp de 12 luni anterior nasterii a realizat venituri supuse impozitului pe venit
- Adeverinte/dovada de venit - salariu net, somaj, pensie, indemnizatii cu caracter permanent etc, pentru 12 luni anterioare nasterii
- Extras de cont (original/copie) cu codul IBAN- solicitantul trebuie sa fie titularul contului
Solicitant: reprezentantul legal al copilului


8. STIMULENTUL EDUCAŢIONAL
Acte necesare:
-Cerere/declaraţie tipizată;
-B.I/C.I./C.I.P. al titularului (original+copie xerox)
-Certificatele de naştere ale copiilor (original+copie xerox)
-Certificatul de căsătorie (original+copie xerox)
-Adeverinţă eliberate de grădiniță privind frecventarea grădiniței
-Adeverinţe din care să rezulte venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, de către persoanele încadrate în muncă+ nr.şi valoarea tichetelor de masă dacă este cazul şi adeverinţă de venit de la Finanţe pt. persoanele peste 18 ani.
-alte acte după caz
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

Serviciul de Protecție Specială


8. PROTECTIA COPILULUI, FAMILIEI SI PERSOANELOR SINGURE
Acte necesare:
- Cerere tip
- Copie B.I. / C.I. / C.N. pentru toti membrii familiei
- Adeverinte de venit / cupoane de pensie, pentru persoanele care realizeaza venituri (venitul net pe luna precedenta)


9. ACTE NECESARE PENTRU CARD LEGITAMATIE (PARCARE GRATUIRA):
- cartea de identitate a persoanei cu handicap ( copie xerox )
- certificatul de încadrare într-o categorie de handicap ( copie xerox )
- act de identitate a masinii ( copie xerox )
- o fotografie


10. Acte necesare pentru obtinerea serviciilor pentru persoanele virstnice defavorizate
(actele mentionate mai jos fac parte dintr-o lista generala care poate varia in functie de serviciul solicitat):
- CERERE cu privire la acordarea serviciilor comunitare
- CERERE cu privire la acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice.pdf
- CERERE pentru acordarea unui ajutor material.pdf
- CERERE pentru acordarea a 2 mese gratuite sapt prin programul - Sa ne ingrijim bunicii
- B.I./ C.I./ C.N. al beneficiarului si pentru membrii familiei (ale persoanelor impreuna cu care locuieste) in copie;
- recomandarea medicului de familie / medicului specialist / serviciilor de urgenta pentru ingrijiri medicale la domiciliu in original;
- acte doveditoare pentru veniturile realizate de membrii familiei beneficiarului (ale persoanelor impreuna cu care locuieste) in copie;
- daca este cazul, cetificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap/ invaliditate in copie;
- dupa caz, decizia de instituire a tutelei / curatelei – in copie;
- actul de identitate al tutorelui/ curatorului, in copie;
- acte relevante pentru situatia sociomedicala a beneficiarului / familiei sale;
- actul de proprietate a locuintei sau actul in baza caruia persoana virstnica locuieste la adresa, in copie, pentru a dovedi
ca persoana virstnica nu are intretinator legal ca urmare a incheierii unui contract de intretinere.


11. Anchetei sociale pt. incadrare in grad de handicap
- Cerere tip
- Copie xerox dupa B.I./C.I./C.N. (pentru toţi membrii familiei)
- Adeverinte de venit/Cupoane de pensie (pentru toti membrii familiei care realizeaza venituri)
- Referat medical de la medic de familie (sa cuprinda: debutul bolii, starea actuala detaliata (complicaţii, evoluţia bolii, recomandari/propuneri) sau Fisa Sintetica (pentru minori)
- Scrisoare medicala de la medicul de specialitate (cu detalierea bolii)
- Fisa privind traseul instituţional - de la scoala (pentru minori)


12. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor ( in cazul minorilor)
- Cerere tip 9a
- Certificatul de incadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Mures
- Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizatia de însotitor
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita indemnizatia de însotitor


13. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor adultilor
- Cerere tip 9b
- Certificatul de încadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Mures
- Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizatia de însotitor
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita indemnizatia de însotitor


14. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea angajarii ca asistent personal pentru persoane cu handicap
- Cerere tip 11
- Certificatul de incadrare in gradul de handicap grav eliberat de catre Comisia de Expertiza Medicala a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Mures
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Decizie de pensionare, cupon de pensie
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita angajarea
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita angajarea


15. Acte necesare pentru efectuarea unei anchete sociale in vederea angajarii unei asistent personal in cazul minorilor
- Cerere tip 10
- Certificatul de incadrare in gradul de handicap grav eliberat ln baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Mures
- Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita angajarea
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita angajarea


16. Obtinerea a 2 mese gratuite/saptamina
- Cerere tip (12)
- Buletin / Carte de identitate
- Cupon de pensie


17. Ajutor pentru incalzirea locuintei
- Cerere tip (13)

 

 

DIRECȚIA COMUNICARE PROIECTE CU FIN. INTERNAȚ. RESURSE UMANE


Serviciul Salarizare și Resurse Umane


Dosarul de inscriere (FP) va contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. formular de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copie de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări,
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi după caz, în specialitate după data de 01.01.2011 – adeverinţă tipizată, conform Ordinului 192/2013;
 5. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
 6. cazier judiciar;
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 8. declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Nota: Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.


Dosarul de inscriere (PC) va contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. cerere de înscriere (de mână);
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie după documentele care atestă nivelul studiilor;
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi după caz, în specialitate după data de 01.01.2011 – adeverinţă tipizată;
 5. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
 6. cazier judiciar;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Nota: Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale sau copii legalizate.


 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Serviciul Achiziții

 

Biroul de Concesionări, Închirieri, Vânzări


Concesionarea directa pentru extinderi si realizari de accese pe domeniul public si privat cu suprafata mai mare de 10 mp, se face prin Hotarire a Consiliului Local Municipal, cu avizul unei comisii interne special instituite.
ACTE NECESARE
- cerere scrisa(2 exemplare)
- certificate de urbanism (3 exemplare) - copie
- extras CF (3 exemplare) - copie
- memoriu tehnic (3 exemplare) - copie
- plan de situatie cotat (3 exemplare) - copie
- acordul autentificat al vecinilor (3 exemplare) - copie
- fotografie in format digital (pentru imobil si zona solicitata) - copie
- prezentare digitala in arealul natural studiat pentru realizari de constructii - copie
- copie buletin sau CUI - copie


Concesionarea directa pentru extinderi si realizari de accese pe domeniul public si privat cu suprafata mai mica de 10 mp, se face prin Dispozitie emisa de Primarul Municipiului, cu avizul unei comisii interne special instituite.
ACTE NECESARE
- cerere scrisa (2 exemplare)
- certificate de urbanism (3 exemplare) - copie
- extras CF (3 exemplare) – copie
- plan de situatie cotat (3 exemplare) - copie
- memoriu tehnic (3 exemplare) - copie
- acordul autentificat al vecinilor (3 exemplare) - copie
- fotografie - copie
- copie buletin sau CUI - copie


Vinzarea terenurilor apartinind domeniului privat
ACTE NECESARE
- cerere scrisa
- certificat de urbanism pentru cumparare cota de teren
- extras CF
- plan de situatie cotat
- copie buletin sau CUI
- dovada declararii terenului apartinand Statului Roman-la Serviciul impozite
- nr. telefon


Serviciul concesionari, inch.,vinzari si resp. disciplina contr.
Director/Sef serviciu: ec. Kiss Imola/ cons. jur. Grama Maria
Persoane de contact:
- Moldovan Daniela - concesiuni
- Ioras Simona - concesiuni
- Lazar Oana - achizitii
- Gurghian Ana-Maria - inchirieri, achizitii
Tel: 0265-268330 int. 146, 274, 208
Fax. 0365-801856
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

DIRECȚIA ADMINISTRAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE


Serviciul Stabilire, Impunere și Încasare Impozite și Taxe PF


- Declaratie cladiri pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice – Model 2016 ITL-001
- Anexa nr. 105 la – Declaraţia fiscală - Model 2016 ITL 001(pentru rezidenţii din state membre UE care deţin clădiri în România); Codul de Identificare Fiscala  obtinut de la Administratia Finantelor Publice
-act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- act de dobandire original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de mostenire, de schimb, convenţie, act de adjudecare, inchiriere, concesiune, folosinţă,  etc., după  caz);
- extras de carte funciară
- în cazul clădirilor nou construite sau la care s-au efectuat lucrări de modernizate, extindere sau reamenajare) se mai depun în copie: schitele cladirii pe nivele, plan de situatie, certificat de urbanism, autorizaţia de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor din autorizaţia de construire si declaraţia cu valoarea reala a lucrărilor;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul


- declaratie fiscala – Model 2016 ITL-001
- raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, conform standardelor de evaluare la data intocmirii evaluarii, care reflectă valoarea impozabila a clădirii, la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă sau contract de vanzare vanzare-cumparare daca cladirea a fost dobandita in ultimii cinci ani sau procesul verbal de receptie in cazul cladirilor nou construite in ultimii cinci ani
-act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor (imputernicire notariala si copie carte de identitate)
- extras de carte funciară, in cazul in care raportul nu contine acest document
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- cerere privind scoaterea din evidența fiscală
- act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- act de înstrăinare - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, după caz);
- in caz de demolare totală sau parţială se mai depun în copie: autorizaţia de demolare, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor prevăzute în autorizaţia de demolare;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


Documente necesare pentru scutirea/ reducerea de la plata impozitului pe clădiri privind creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor
Pentru scutirea/reducerea de la plata impozitului pe cladiri in conditiile prevazute de legea nr.153/2011 coroborat cu Regulamentul privind masuri de crestere a calitatii arhitectural ambientale a cladirilor adoptat prin HCL 16/20.12.2012 , ale art.286 alin.(9) din Legea 571/2003 si HCL 120/26.03.2013, se depun individual, de catre fiecare contribuabil urmatoarele documente:
 a) cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului pe clădire (sa fie mentionat nr. telefon);
 b) extras de carte funciară pentru informare, actualizat pentru imobil
 c) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii sau avizul tehnic prealabil al Arhitectului Şef;
 d) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie prevazute de programul multianual si proiectul tehnic de specialitate;
 e)declaratie pe propria raspundere ca lucrarile de interventie efectuate pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale s-au facut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului
 f) documentele de achizitie a lucrarii.
 j) copie dupa actul de identitate (buletin/carte identitate).

Nota: „Scutirea se menţine în cazul soţului/soţiei supravieţuitor pentru cota sa de proprietate şi în cazul moştenitorilor legali. Moştenitorii legali trebuie să prezinte după caz, certificate de moştenitor, dacă succesiunea a fost dezbătută sau certificate de calitate de moştenitor. În cazul înstrăinării imobilului, reducerea/scutirea impozitului pe clădiri nu se mai acordă noului proprietar.” Cererea de scutire se repinge daca procesul verbal de receptie este emis inainte de data intrarii in vigoare a HCL 120 adica 26.03.2013.


Pentru scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri în condiţiile prevăzute de art. 226 alin (8) si (9) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, punctul 220 din H.G. 44/2004 si HCL 120/26.03.2013, se depun individual, de către fiecare contribuabil următoarele documente:
  a) cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului pe clădire (să fie menţionat şi număr de telefon);
  b) extras de carte funciară pentru informare, actualizat pentru imobil
  c) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii sau avizul tehnic prealabil al Arhitectului Şef;
  d) certificatul de performanţă energetică însoţit de fotografii/alt document legal emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performanţă energetică la care se încadreaza imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare, în care sunt precizate măsurile de intervenţie realizate pentru reabilitarea termică;
  e) documentele de achiziţie a lucrării şi a materialelor folosite în vederea realizării creşterii performanţei energetice a clădirii/apartamentului;
  f) în cazul instalării de capacităţi de producere a energiei pentru consum propriu, se vor prezenta, în copie, pe lângă documentele de achiziţie a materialelor şi a lucrărilor de montare, şi documentele însoţitoare ale instalaţiilor, cu specificaţii tehnice (în cazul instalaţiilor de producere a energiei termice care folosesc masa vegetală-brichete, peleţi, deşeuri lemnoase, rumeguş, etc. - se vor prezenta documente din care să rezulte un randament mai mare de 70 %). De asemenea se vor prezenta fotografii cu instalaţia montată şi funcţională;
  g) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în raportul de audit energetic;
  h) adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari, din care să rezulte că proprietarul imobilului a susţinut financiar executarea lucrărilor care s-au executat pe cheltuiala proprie;
  i) declaraţie pe propria răspundere de unde să rezulte destinaţia de locuinţă a clădirii, cu certificarea asociaţiei de proprietari.
  j) copie dupa actul de identitate (buletin/carte identitate).
Nota: „Scutirea se menţine în cazul soţului/soţiei supravieţuitor pentru cota sa de proprietate şi în cazul moştenitorilor legali. Moştenitorii legali trebuie să prezinte după caz, certificate de moştenitor, dacă succesiunea a fost dezbătută sau certificate de calitate de moştenitor. În cazul înstrăinării imobilului, reducerea/scutirea impozitului pe clădiri nu se mai acordă noului proprietar.” Cererea de scutire se repinge daca procesul verbal de receptie este emis inainte de data intrarii in vigoare a HCL 120 adica 26.03.2013.


Declarare teren pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice
- Declaraţia fiscală - Model 2016 ITL 003;
- act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- anexa nr. 106, la declaratia fiscala - model ITL 003 pentru stabilirea impozitului pe teren-persoane fizice, pentru rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene care dobandesc proprietatea unui bun imobil in Romania, Codul de Identificare Fiscala  obtinut de la Administratia Finantelor Publice
- act de dobândire - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, după caz);
- extras de carte funciară;
- dovada inregistrarii la Registrul agricol in cazul in care terenul este extravilan, sau este intravilan cu alta categorie de folosinta decat curti-constructii
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- cerere privind scoaterea din evidenta fiscala
- act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- act de înstrăinare - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, etc. – după caz);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Declaratie fiscala pentru stabilirea mijloacelor de transport  persoane fizice-  Model 2016 ITL 005;
- act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, certificat de mostenitor, contract de leasing, act de adjudecare etc.);-5 exemplare
- carte de identitate - original si copie;
- copie dupa certificatul fiscal de la vanzator in cazul in care nu se dobandeste in baza contractului de vanzare- cumparare
- în cazul în care sunt documente în alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- numar de inregistrare din Registru de Evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, inscris pe actul de instrainare de catre Primaria unde isi are domiciliul vanzatorul
- proces-verbal de predare primire a mijlocului de transport, în cazul leasingului;
- atestat tehnic emis de Registrul Auto Roman, pentru vehicule inregistrate
- copie talon pentru vehiculele inregistrate (se va depune ulterior declararii);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Declaraţie fiscală – Anexa 12B;
- act de dobândire - original sicopie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- documentulvehiculului - original sicopie;
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- declarare mijloace de transport pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă– persoane fizice
- declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 007;
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- documentul vehiculului - original si copie;
- copie certificat de atestare fiscala eliberat pe numele vanzatorului
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- declarare înstrăinare/casare mijloace de transport pentru scoaterea din evidenta fiscală – persoane fizice
- declaraţie fiscala de scoatere din evidenta - Model 2016 ITL 016;
- act de înstrăinare - original si copie (factura, 5 exemplare in original al contractului de vanzare-cumparare model 2016 ITL 054, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare, act de dezmembrare, raport de casare, dovada  radierii din circulatie etc.);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- declaratie fiscală - Model 2016 ITL 015;
- copie Autorizaţie de Construire;
- copie a desenului afisajului sau structurii de afisaj (cu dimensiunile);
- memoriu tehnic;
- factură de achiziţie, contract de închiriere, contract de comodat, după caz - copie;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si altevenituri la bugetul local pentru persoane fizice - Model 2016 ITL 010;
- in cazul eliberarii pe loc se achita taxa de urgenta in valoare de 15 lei - la ghişeele Serviciului de Stabilire, ÎncasareTaxe şi Impozite Persoane Fizice sau prin ordin de plata (in acest caz se va anexa in copie ordinul de plata cu viza bancii sau extrasul de cont)
- împuternicire, delegaţie
- In cazul in care se cere certificat fiscal pentru dezbaterea succesiunii : certificatul de deces  ; actul doveditor al calitatii de mostenitor (certificat de nastere, casatorie, etc.)
- act de identitate - copie.


- cerere de compensare - model ITL 058;
- documentul/documentele de plata la care se face referire in cererea de compensare - copie;
- act de identitate - copie


- cerere de restituire – model ITL 059
- documente de plata la care se face referire in cererea de restituire;
- act de identitate - copie.

Luni 0800 – 1430
Marti 0800 - 1600
Miercuri 0800 – 1430
Joi 0800 – 1600
Vineri 0800 – 1400
   
Zilnic pauza 1200– 1230

Telefon persoane fizice: 0265 – 268330
Sef serviciu: int. 220
Inspectori: int. 133, 173, 277,
Ghiseu cazuri noi: int. 130, 129
Casierie: int. 188, 203, 128
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Impozitele si taxele locale se pot achita in numerar sau cu card prin intermediul POS-urilor, la  Primariei, P-ta Victoriei nr. 3, parter, cam.1 pentru persoane fizice.
Persoanele fizice pot efectua plati in numerar si la Birourile de colectare din cartiere:
- Tudor : Complexul Diamant , str. Cutezantei, nr. 19
- Centru: str. Bolyai Farkas, nr. 3 – numai pentru amenzi taxe extrajudiciare si judiciare de timbru
Persoanele fizice pot efectua si plati on-line, prin platforma ghiseul.ro
NOTA:
Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentelor.
In cazul taxei pe cladiri si teren, declaratiile fiscale se depun pana la data de 25 a lunii urmatoare producerii evenimentelor.

Program de lucru cu publicul la punctele de lucru din str. Cutezantei nr.19 
Tel: 0365-430887

Luni 0800 – 1415
Marti 0800 - 1530
Miercuri 0800 – 1415
Joi 0800 – 1530
Vineri 0800 – 1315

Program de lucru cu publicul la punctele de lucru din str. Bolyai nr.3
Tel: 0265-264427

Luni 0800 – 1430
Marti 0800 - 1515
Miercuri 0800 – 1430
Joi 0800 – 1515
Vineri 0800 – 1330

Program de lucru cu publicul la punctele de lucru SPLECP - str. Calarasilor nr. 26-28 
Tel: 0265-250889

Luni 0830 – 1430
Marti 0830 - 1545
Miercuri 0830 – 1430
Joi 0830 – 1800
Vineri 0830 – 1300

Serviciul Stabilire, Impunere și Încasare Impozite și Taxe PJ


Sunt necesare urmatoarele documente:
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (original şi copie
- Inregistrarea la grefa Tribunalului – pentru asociatii, fundatii, ONG, etc.


- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 002
- act de dobândire - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, etc. după caz);
- registrul jurnal listat din programul contabil, cuprinzând nota contabila cu înregistrarea în contabilitate;
- balanţă contabilă aferenta lunii in cauza;
- în cazul clădirilor nou-construite sau la care s-au efectuat lucrări de modernizate, extindere sau reamenajare) se mai depun în copie: autorizaţia de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor din autorizaţia de construire si declaraţia cu valoarea reala a lucrărilor;
- extras de carte funciară – dacă se deţine;
- Anexa nr. 2 la - Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 002 (pentru rezidenţii din state membre UE care deţin clădiri în România);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Raport de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat, conform standardelor de evaluare la data intocmirii evaluarii, care reflectă valoarea impozabila a clădirii, la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă, şi nu se înregistrează în evidenţele contabile
- Declaraţie fiscală -Model 2016 ITL 002
- Balanta contabila de verificare a lunii decembrie
- Registru imobilizari la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă.


- Declaraţie fiscala -Model 2016 ITL 002 – pentru instrainare;
- act de înstrăinare - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, după caz);
- in caz de demolare totală sau parţială se depun în copie: autorizaţia de demolare, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor prevăzute în autorizaţia de demolare;
- registrul jurnal listat din programul contabil, cuprinzând nota contabila privind descarcarea din contabilitate;
- balanţă contabilă aferenta lunii in cauza;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Declaraţie fiscală -Model 2016 ITL 004;
- act de dobândire - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, după caz, etc.);
- plan de situaţie;
- schiţă cu suprafeţele ocupate la sol de clădire;
- extras de carte funciară – daca se detine;
- dovada inregistrarii la Registrul agricol in cazul in care terenul este extravilan, sau este situate in intravilan, avand alta categorie de folosinta decat curti-constructii
- Act de acceptare emis de Administratia Domeniului Public in cazul garajelor amplasate pe domeniul public
- Anexa nr. 4 la Declaraţia fiscală - Model 2016 ITL 004 (rezidenţii din state membre UE care deţin teren în România);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Declaraţie fiscala - Model 2016 ITL 004 pt.instrainare;
- act de înstrăinare - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, etc. - după caz);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 005;
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- carte de identitate - original si copie;
- în cazul în care sunt documente în alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copie certificat de atestare fiscala eliberat pe numele vanzatorului
- numar de inregistrare din Registru de Evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, inscris pe actul de instrainare de catre Primaria unde isi are sediul/domiciliu vanzatorul
- proces-verbal de predare primire a mijlocului de transport, în cazul leasingului;
- atestat tehnic emis de Registrul Auto Roman, pentru vehicule inregistrate
- copie talon pentru vehiculele inregistrate (se va depune ulterior declararii);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 006
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- carte de identitate - original si copie;
- copie certificat de atestare fiscala eliberat pe numele vanzatorului
- numar de inregistrare din Registru de Evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, inscris pe actul de instrainare de catre Primaria unde isi are sediul/domiciliu vanzatorul
- adeverinţă emisa de Registrul Auto Roman cu privire la sistemul de suspensie, dacă este pneumatic;
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul


- Declaraţie fiscală – Anexa 12B;
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- documentul vehiculului - original si copie;
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 007;
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- documentul vehiculului - original si copie;
- copie certificat de atestare fiscala eliberat pe numele vanzatorului
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Declaraţie fiscala de scoatere din evidenta - Model 2016 ITL 016;
- act de înstrăinare - original si 4 copii (factura, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare, act de dezmembrare, act de casare, dovada radierii din circulatie, etc.);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Cerere vizare bilete spectacol
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
- factura tiparire bilete – copie;
- copie contract de sponsorizare, donatie (unde este cazul)
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Decont impozit pe spectacole - Model 2016 ITL 017;
- biletele ramase nevândute, cotoarele biletelor vândute.
- termen de depunere în data de 10 a lunii următoare organizării spectacolului.


- Declaratie fiscală - Model 2016 ITL 014
- Contract prestari servicii
- Facturi lunare
- Copiile se certifică pentru conformitate cu originalul
- termen de depunere: lunar pana in data de 10 pentru luna anterioara.


- Declaratie fiscală - Model 2016 ITL 015;
- copie Autorizaţie de Construire;
- copie a schitei afisajului sau structurii de afisaj (cu dimensiunile);
- memoriu tehnic;
- factură de achiziţie, contract de închiriere, contract de comodat, după caz - copie;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.


- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice - Model 2016 ITL 012;
- taxa pentru eliberarea certificatului - se achita la ghişeele Serviciului de Stabilire, Încasare Taxe şi Impozite Persoane Juridice sau prin ordin de plata (in acest caz se va anexa in copie ordinul de plata cu viza bancii sau extrasul de cont)
- împuternicire, delegaţie
- act de identitate - copie.


- Cerere de compensare - ITL 058;
- documentul/documentele de plata la care se face referire in cererea de compensare - copie;


- Cerere de restituire - ITL 059;
- documente de plata la care se face referire in cererea de restituire;
- act de identitate - copie.

Luni 0800 – 1430
Marti 0800 - 1600
Miercuri 0800 – 1430
Joi 0800 – 1600
Vineri 0800 – 1400
   
Zilnic pauza 1200– 1230

Telefon persoane juridice: 0265 – 268330
Sef serviciu: int. 132
Inspectori: int. 167, 189
Casierie: int. 117
Ghiseu: int. 117
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

NOTĂ:
Declaratiile fiscale pentru clădiri, teren, mijloace de transport si afișaj se depun in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentelor.
In cazul taxei pe cladiri si taxei pe teren, declaratiile fiscale se depun pana la data de 25 a lunii urmatoare producerii evenimentelor

 

 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC


Serviciul Tehnic, Reparații și Întreținere Străzi și Coordonare Transport


Cerere de radiere mopede, utilaje nesupuse înmatriculării
Actele necesare sunt specificate in cerere


Cerere Eliberare Aviz pentru lucrari de constructii
Actele necesare sunt specificate in cerere


Serviciul de administrare a domeniului public si privat


Cerere pentru amplasarea de AFISE
Actele necesare sunt specificate in cerere


Cerere pentru emiterea avizului de publicitate temporară
Actele necesare sunt specificate in cerere


Cerere de prelungire a avizului comerț. terase
Actele necesare sunt specificate in cerere


Cerere pentru amplasare schele, containere
Actele necesare sunt specificate in cerere


Compartimentul de gestionarea câinilor fără stăpân și ecarisaj

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR


Serviciul Evidența Persoanelor


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VIRSTEI DE 14 ANI

In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia sa solicite eliberarea actului de identitate, prezentind urmatoarele documente:
- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate, semnata de minor si de parinte/reprezentantul legal;
- certificatul de nastere original si copie;
- actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
- certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarirea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie;
- documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
Minorul depune cererea insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal ori de persoana careia i-a fost incredintat minorul.
IMPORTANT
*Daca parintele/reprezentantul legal nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VIRSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de nastere otiginal si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- declaratia unuia dintre parinti sau a unei terte persone, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
- fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului (se realizeaza la sediul SPCLEP Tg-Mures);
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1.Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE LA DOBINDIREA/REDOBINDIREA CETATENIEI ROMÂNE

DOCUMENTE NECESARE

- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate; 4
- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Rominiei in strainatate, original si 2 copii; in cazul minorilor care au implinit virsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in
certificatul constatator care atesta dobindirea cetateniei de catre unul dintre pirinti, acestia sunt indrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;
- certificatul de nastere original si copie (eliberat de autoritatile romine);
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie (eliberat de autoritatile romine);
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani care dobindesc cetatenia romina impreuna cu parintii, original si copie (eliberate de autoritatile romine);
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*
- un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identitatii( pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain), original si copie
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini.
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE SI/SAU PRESCHIMBARE
- cererea tip;
- actul de identitate;
- cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul, original si copie;
- certificatul de deces al sotului / sotiei decedat / decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie*;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU A RENUMEROTARII IMOBILELOR

DOCUMENTE NECESARE
- cererea tip
- actul de identitate;
- cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, original si copie, daca este cazul;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
IMPORTANT
* Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

DOCUMENTE NECESARE
- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Rominia;
- certificatul de nastere original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- pasaportul rominesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobindirea cetateniei romine emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Rominiei din strainatate, original si copie;
- actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine, pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
- La eliberarea cartii de identitate se va prezenta pasaportul CRDS pentru anulare.
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a azduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR

DOCUMENTE NECESARE
- cererea tip;
- actul de identitate si cartea de alegator in cazul deteriorarii;
- cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere otiginal si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazu, original si copiel;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul – in cazul furtului;
- un document emis de institutiile publice cu fotografie de data recenta – pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA

DOCUMENTE NECESARE
- cererea tip;
- actul de identitate;
- cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, original si copie ,daca este cazul;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere se prezinta dispozitia in baza careia s-au modificat datele de stare civila.
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administ


ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII cand persoana fizica nu prezinta toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate

DOCUMENTE NECESARE
- cererea tip;
- 3 fotografii marimea 3/4 cm cu banda alba de 7 mm;
- certificatul de nastere otiginal si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu (platita la ghiseul nr.5) ;
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII cetatenilor români cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in România

DOCUMENTE NECESARE
- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romini cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Rominia;
- pasaportul aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean domiciliat in strainatate, original si copie de pe fila informatizata;
- 2 fotografii marimea 3/4 cm cu banda alba de 7 mm;
- certificatul de nastere orginal si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
- certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta din Rominia, original si copie*;
- chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu (platita la ghiseul nr.5) ;
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;


INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie*;
- gazduitorul, legitimate cu actul de identitate
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din straina-
tate, ori in fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul.

DOVADA ADRESEI DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare - cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul - verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul - verbal de predare - primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
- contractul de inchiriere avizat de organele financiare de stat sau
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;- EXPIRARE SI/SAU PRESCHIMBARE


Cerere pentru eliberarea actului de identitate
Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

TERMENUL LEGAL DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE este de 30 de zile si poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful S.P.C.L.E.P. (reglementat prin prevederi legale)

TERMENUL EFECTIV DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE ESTE DE:
 -MAXIM 3 ZILE LUCRATOARE pentru cartile de identitate (cu exceptia cazurilor care necesita verificari suplimentare).

 -2 ZILE LUCRATOARE pentru cartile de identitate provizorii si pentru stabilirea resedintei (cu exceptia cazurilor care necesita verificari suplimentare)

Termenul de eliberare poate fi redus pentru motive justificate, cu aprobarea conducerii serviciului.

AUDIENTE

DIRECTOR EXECUTIV
TRIF CLAUDIA
VINERI 10.00 - 12.00
SEF SERVICIU
Marcel LIFSCHITZ
LUNI 10.00 - 12.00
MIERCURI 10.00 - 12.00


INFORMATII SI ELIBERARI ACTE DE IDENTITATE

LUNI - VINERI 8.30 - 16.30


PRIMIRI CERERI

LUNI 8.30 - 15.00
MARTI 8.30 - 15.00
MIERCURI 8.30 - 15.00
JOI 8.30 - 18.30
VINERI 8.30 - 12.00


INFORMATII SI ELIBERARI ACTE DE IDENTITATE

LUNI - VINERI 8.30 - 16.30


Serviciul Stare Civilă


1. Actele necesare pentru inregistrarea nasterii
Pentru inregistrarea nasteri unui copil nascut pe teritoriul municipiului Tirgu Mures, declarantul se prezinta la sediul primariei, cam. 19(a), cu urmatoarele acte:
- certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
- actele de identitate si certificatul de casatorie al parintilor copilului daca acestia sunt casatoriti;
- certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de catre mama;
- daca parintii au nume de familie diferit, sau nu sunt casatoriti, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti in fata ofiterului de stare civila, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
- Hotarirea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, privind incuvintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de
familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora ).
- Daca nasterea copilului s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea tutelara locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in
tara la autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul parintilor, dupa ce INEP verifica prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate.

Termenul de declarare al nasterii este de 15 zile pentru copilul nascut viu si 3 zile pentru copilul nascut mort.

In caz contrar se completeaza:
- Cererea (1b)
Cind parintii au domicilii diferite se complecteaza:
- Declaratia (1c)
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si la numarul de telefon: 0265 - 268330 int. 116.


2.Actele necesare pentru incheierea casatoriei:
Pentru incheierea casatoriei, viitori soti se prezinta la sediul primariei, cam. 19(b), cu urmatoarele acte:
- pentru completare Dosar de casatorie (2)
- pentru publicatie (2)
- pentru completare Declaratie (2)
a) actele de identitate sau pasapoartele (pentru cetatenii straini si pentru cetatenii romani care domiciliaza in strainatate ) in original si copie xerox, valabile atit la depunerea actelor cit si la data oficierii casatoriei ( cel putin unul dintre
solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in municipiul Tirgu Mures) .
b) certificatele de nastere ( in original si copie xerox nelegalizata );
c) certificatele medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori);
- este obligatorie prezenta fizica a ambilor soti la depunerea actelor;
- casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie,cat si ziua in care se oficiaza casatoria . dupa expirarea termenului de 10 zile , casatoria se poate incheia numai
pina la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenuptiale.

Atentie! pentru cei care nu sunt la prima casatorie :
Pe langa actele mentionate mai sus , in functie de situatie , in cazul in care casatoria anterioara a fost desfacuta prin divort sau decesul unuia dintre soti , solicitantii mai au nevoie de urmatoarele acte :
- divort:
- in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in alta localitate din tara, se va depune un singur exemplar din sentinta in copie xerox, ramasa definitiva si legalizata.
- in cazul unei casatori incheiate in Romania si divortul s-a pronuntat de catre o instanta de judecata din alta tara, sentinta/hotararea de divort trebuie recunoscuta pe teritoriul Romaniei cu exceptia statelor din UE;
- deces :
- certificatul de deces al celui decedat , in original si copie (nelegalizata).
- in cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor prezenta certificatele de nastere in original si copie (nelegalizata).
- la data incheierii casatoriei, conform legislatiei in vigoare viitorii soti vor fi insotiti de doi martori , cu buletinele de identitate valabile .
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 116.

CASATORIA CU CETATEAN STRAIN SAU INTRE CETATENI STRAINI
- certificatul de nastere , original , copie legalizata si traducere legalizata ,
- dovada de la autoritatiile locale , in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv , sau daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv ( dovada va cuprinde , in mod obligatoriu faptul ca, in
conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si se poate casatorii in Romania )
Tarile cu care Romania are conventie: Anglia, Canada, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, S.U.A., Turcia, precum si in tarile din:
Africa, America Latina si Asia: Albania Austria Belgia Bulgaria Cehia R.P.D. Coreeana Croatia Danemarca Finlanda Franta R.F. Germania R.F.Iugoslavia (Serbia si Muntenegru) Luxemburg, Macedonia, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Federatia Rusa,Slovacia
Slovenia, Ungaria.

Daca nu este la prima casatorie se vor prezenta urmatoarele acte:
IN CAZ DE DIVORT: actul care atesta faptul ca a fost desfacuta casatoria anterioara , original , copie legalizata si traducere legalizata,
IN CAZ DE DECES: actul care atesta faptul ca a incetat casatoria anterioara prin decesul sotului , in original , copie si traducere legalizata,
In cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul Tirgu Mures in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei .

Atentie ! nu se oficiaza casatoria pe baza unui act de identitate expirat sau daca nu se asigura prezenta a doi martori cu acte de identitate valabile.

Eliberarea si actualizarea livretului de familie:

- Livretul de familie se elibereaza cu ocazia oficierii casatoriei sau la cerere;
- Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se face de catre serviciul de stare civila la cererea reprezentantului familiei pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului care se refera la nasterea unui copil, decesu
unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.


3.Documentele necesare inregistrarii decesului;

Pentru persoanele care decedeaza pe raza administrative – teritoriala ale municipiului Tirgu Mures se intocmeste actul de deces la cam. 18 din sediul primariei. Declaratia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a
persoanei, de catre persoanele prevazute prin lege. In acest termen sunt cuprinse atat ziua decesului cat si ziua declararii acestuia;
- daca decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se va face in termen de 48 de ore din momentul decesului sau gasirii cadavrului;
- odata cu declararea decesului declarantul va depune urmatoarele acte :
- certificatul medical constatator al decesului intocmit si semnat de catre medicul sau cadrul medical sanitar care a facut constatarea, in care trebuia consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
- actul de identitate al celui decedat;
- livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare;
- dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza adeverinta de inhumare sau incinerare a cadavrului;
- inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman, al carui deces a survenit in strainatate, se face pe baza adeverintei eliberate de primaria in carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea;
- daca decesul cetateanului roman s-a inregistrat la autoritatile locale din strainatate sau la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al Romaniei, adeverinta de inhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces
intocmit de una din aceste autoritati;
- daca decesul nu a fost inregistrat, sau nu a fost eliberat certificat de deces, adeverinta de inhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului;
- intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive
declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, la autoritatea administratiei publice locale de la :
- locul de nastere al celui declarat mort
- domiciliul celui declarat mort, in cazul in care actul de nastere a fost intocmit de autoritatile locale din strainatate;
- domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii.
Pentru masa succesorala se completeaza Cererea 3
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 193 si 287.


4.Eliberarea certificatelor de stare civila (duplicate);

Pentru obtinerea certificatelor de stare civila (duplicat) persoanele interesate se adreseaza la cam.101 din cadrul Primariei Tirgu Mures.
- se completeaza Cererea 4
De retinut:
- certificatul de nastere se elibereaza numai titularului actului, sau persoanei mandatate pe baza unei procuri notariale speciale;
- pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal;
- certificatul de casatorie se poate elibera unui dintre soti sau la cerere ambilor soti;
- certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite (beneficiarii unui testament, contracat de intretinere, renta viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior).

Actele necesare pentru eliberarea duplicatelor
- cerere tip;
- pasaportul-pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate sau cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara; cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati mai intai sa solicite eliberarea actului de identitate

Actele necesare pentru eliberarea unor dovezi;
La cererea persoanelor fizice sau juridice se pot elibera dovezi din care sa rezulte numele de familie si prenumele precum si daca s-a efectuat sau nu o inregistrare in registrele de stare civila ale localiatii. Pt. aceasta sunt necesare urmatoarele acte
- actul de identitate;
- cerere tip;
Eliberarea certificatelor de stare civila prin procura (nastere, casatorie, deces);

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA, PE BAZA DE PROCURA, A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA
1. BULETINUL DE IDENTITATE / CARTEA DE IDENTITATE AL MANDATARULUI;
2. PROCURA IN ORIGINAL;
3. TRADUCERE IN LIMBA ROMINA - daca este data la notar in strainatate;
4. Vechiul certificat de stare civila a carui eliberare se solicita;
Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 114.


5.Inscrierea mentiunii de operare a divortului in actele de stare civila;

Pentru operarea mentiunilor pe actele de stare civila persoanele interesate se adreseaza la cam.101 din cadrul Primariei Tirgu Mures si se completeaza;
Cererea (5)
Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
prezenta fizica a persoanei in cauza, sau a altei persoane mandatata prin procura speciala;
- actul de identitate al solicitantului;
- cerere tip ;
- timbru fiscal;
- pentru inscrierea mentiunii de operare a divortului pe sentinta de desfacere a casatoriei este necesar ca anterior sa se fi solicitat inregistrarea divortului;

Acte necesare pentru inscrierea mentiunii de divort pronuntat in strainatate;
Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de divort (din strainatate) in original si xerocopie legalizata;
- Traducere autentificata in limba romina in original.
- In situatia in care din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii il vor purta dupa divort, se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere din partea sotilor, din care sa rezulte numele pe care acestia doresc sa-l poarte in urma divortului.
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;

Nota:
- PROCURA poate fi intocmita la un notar din strainatate, caz in care procura trebuie sa contina: Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau daca tara nu este membra a Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii de catre oficiul consular romin din tara respectiva.
PROCURA poate fi intocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din tara in care mandantele isi are domiciliul, resedinta, ori se afla temporar.
PROCURA va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- Numele, prenumele si domiciliul mandantelui;
- Numele, prenumele si domiciliul mandatarului;
- obiectul mandatului, care trebuie sa fie special (persoana imputernicita ii reprezinta pe solicitanti atit in vederea depunerii documentelor, pentru inscrierea mentiunii de divort pe actul de casatorie si/sau de nastere).
Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 114.


6.Acte necesare pentru inscrierea mentiunii de schimbare de nume;
Cerere (6)
Pentru operarea mentiunilor pe actele de stare civila persoanele interesate se adreseaza la cam. 101 din cadrul Primariei Tirgu Mures.
Exista doua situatii:
a)Pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate care au pasaportul strain cu alt nume si/sau prenume si detin actul de schimbare din strainatate
- Pasaport românesc expirat sau lipsa pasaport:
Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
Mod de rezolvare : inscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea I.N.E.P.
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) in original si xerocopie ( pentru fiecare certificat) ;
- Traducere autentificata in limba romina in original si copii xerox ( pentru fiecare certificat)
- Dovada privind statutul juridic fata de statul romin ( dovada cetateniei romine – se elibereaza de Directia Generala de Pasapoarte-Serviciul Probleme de Migrari si Cetatenie, str. Nicolae Iorga, nr.29, Sector 1);
- Copia xerox a pasaportului;
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;
- Pasaport rominesc valabil:

Conditie: actul de stare civila sa se afle in arhiva Serviciului de stare civila;
Mod de rezolvare : inscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea I.N.E.P.
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui (din strainatate) – original si xerocopie ( pentru fiecare certificat) ;
- Traducere autentificata in limba romina in orginal si xerocopie ( pentru fiecare certificat);
- Copie pasaport rominesc;
- Copie pasaport strain;
- Copie certificat de nastere/casatorie.
- Procura speciala ;

Nota:
- Daca actul de schimbare a numelui provine dintr-o tara care nu este membra U.E., recunoasterea lui se face prin sentinta civila emisa de Tribunal, dupa care se trimite la I.N.E.P. pentru aprobare.
- Procura poate fi data la un notar public din tara, la oficiul consular romin din strainatate sau la un notar din strainatate, caz in care procura trebuie sa contina: Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau daca tara nu este membra a
Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii de catre oficiul consular romin din tara respectiva.

b). Pentru cetatenii români cu domiciliul in strainatate care au pasaportul strain cu alt nume si/sau prenume si detin actul de schimbare din strainatate
Conditie: ultimul domiciliu din Rominia in municipiul Tirgu Mures;
Mod de rezolvare : schimbare de nume pe cale administrativa (Ordonanta 41/2003);
Acte necesare:
- Dovada privind ultimul domiciliu din tara cu adeverinta de la B.E.I.P.
- Dovada privind cetatenia romina – pasaport, sau adeverinta de cetatenie (I.N.E.P.)
- prima etapa: Publicarea in Motorul Oficial;
- Cerere tip vizata de Serviciul de stare civila;
- Xerocopie dupa certificatele de stare si actul de identitate ( dupa caz)
- Chitantele, in original, privind taxa de publicare in Monitorul Oficial si taxa de ziar.
- Procura speciala (xerocopie) ;
- a doua etapa: Intocmirea dosarului de schimbare a numelui si/sau prenumele
- Cerere tip;
- Copii legalizate dupa certificatele de stare civila ( in functie de solicitare) ;
- Acte doveditoare privind motivul solicitarii;
- Declaratii notariale cu privire la accept ( pentru copiii minori, sau daca solicita numele celuilalt sot, sau alte cazuri)
- Certificat de cazier fiscal.
- Procura speciala ;

PROCURA trebuie sa fie intocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Rominiei din tara in care mandantele isi are domiciliul, resedinta, ori se afla temporar.
PROCURA se mai poate intocmi si la un notar din tara respectiva, in acest caz este necesar sa fie aplicata Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961.
PROCURA va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- Numele, prenumele si domiciliul mandantelui;
- Numele, prenumele si domiciliul mandatarului;
- obiectul mandatului care trebuie sa fie special (sa se arate actul de stare civila care urmeaza a fi obtinut de mandatar, daca se impune, precizarea unor date suplimentare cu privire la locul si data incheierii actului respectiv).


7.Ortografierea numelui sau prenumelui in limba materna;

Persoanele al caror nume/prenume a fost inregistrat intr-o alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi, poate cere inscrierea prin mentiune pe aceste acte a numelui de familia ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atat
la rubrica titular cat si la cele privind pe parintii sai.
Actele necesare sunt :
- actul de identitate;
- cerere tip (7);
- certificatul de nastere / casatorie al solicitantului si certificatele
copiilor;
- traducerea sau ortografierea numelui/prenumelui autentificata de
catre notarul public;
- consimtamantul celuilalt sot;


8.Transcrierea la cerere in registrele de stare civila romine, a actelor de stare civila intocmite de catre autoritatile straine;
- actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale competente se transcriu obligatoriu in registrele de stare civila romane in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila;
- cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot cere transcrierea, in direct sau prin imputernicit, cu procura speciala, autentificata in tara de notar public iar in strainatate de oficiul consular din statul de resedinta sau de un notar public din strainatate. In acest caz cererea se depune la primaria localitatii unde au avut ultimul domiciliu iar daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania, la Primaria sectorului I al municpiului Bucuresti unde se va efectua transcrierea certificatului.
priveste, in cazul in care inregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost facuta in prealabil la autoritatea statului in care acestia se afla; inscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motiveaza.

Actele necesare transcrierilor sunt :
- Actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinata de identitate provizorie ) pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara si pasaportul pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;
- Cererea de transcriere (8);
- Certificatul ori extrasul de stare civila in original;
- O fotocopie sau xerocopie legalizata a certificatului sau extrasului;
- Traducerea in limba romana autentificata de un notar public sau de oficiul consular roman;
- Documente justificative pentru completarea unor rubrici ( exemplu: declaratie notariala cu privire la unele date de stare civila, cum ar fi locul si data nasterii, numele dupa casatorie, daca nu este prevazut expres in actul care se cere a fi transcri
- Declaratia privind transcrierea (8)
- Declaratia privind domiciliu (8)

Inregistrarea modificarilor survenite in statutul civil al persoanei;

La cererea persoanelor fizice sau juridice, creatorii si detinatorii de documente sunt obligati sa elibereze, conform legii, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creaza si le detin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a indeplinit
termenul de pastrare la creator daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant.
Actele necesare pentru eliberarea acestora sunt :
- Actul de identitate al solicitantului;
- Cerere;


9.Stabilirea paternitatii
- recunoasterea unui copil in afara casatorie, dupa inregistrarea nasterii, se face prin declaratie scrisa a tatalui, data in fata ofiterului de stare civila prin inscris autentic sau testament sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Actele necesare sunt :
- cerere tip (9);
- sentinta civila definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit filiatia fata de cel de-
al doilea parinte;
- certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

b) Incuviintarea purtarii numelui.
Actele necesare pentru aceasta sunt :
- Cerere tip;
- Sentinta civila definitiva si irevocabila prin care s-a incuviintat purtarea numelui
parintelui fata de care s-a stabilit filiatia;
- Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
- Contestarea recunosterii paternitatii

Actele necesare pentru aceasta sunt :
- Cerere tip;
- Sentinta definitiva si irevocabila prin care s-a contestat recunoasterea
paternitatii;
- Certficatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;


10.Adoptia.
Actele necesare pentru inregistrarea adoptiei sunt :
- Sentinta judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, definitiva si irevocabila, conforma cu originalul care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora );
- Actul de identitate a celui care adopta;
- Certificatul de nastere a celui adoptat
In cazul in care este o adoptie internationala, pe langa actele solicitate mai sus, daca inregistrarea adoptiei se efectueaza de catre adoptatori, persoana care ii reprezinta va avea asupra sa o procura speciala, autentificata de catre un notar public din care sa reiasa ca este mandatata pentru inregistrarea adoptiei si ridicarea noului certificat de nastere.
- Anularea sau desfacerea adoptiei dispuse prin hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila se inscrie prin mentiune.


11.Procedura de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativa;

Pentru a declansa procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativa , cererea de schimbare a numelui se publica, in extras, in Monitorul oficial al Rominiei, partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului;
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata si insotita de urmatoarele acte :
- Cerere tip (11a);
- Cerere catre M.Of. (11b)
- Un exemplar din Monitorul Oficial in care a fost publicata cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
- Copii certificate sau legalizate de pe certificatele de stare civila ale celui care solicita schimbarea numelui/prenumelui;
- Consimtamantul celuilalt sot, dat in forma autentica, in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
- Copia deciziei de aprobare a autoritatii tutelare in cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului;
- Alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale:
a. acte de studii, livret militar, carte de munca pentru cei care si-au insusit numele solicitat in exercitarea profesiei, dar care nu concorda cu numele prevazut in actele de stare civila;
b. sentinta de adoptie pentru petentii car au adoptat copii minori si doresc ca aceasta sa poarte un alt prenume;
c. sentinta de divort pentru cazurile in care solicita schimbarea numelui de familie prevazut a se purta dupa divort (numele purtat anterior casatoriei sau numele de casatorie stabilit in sentinta );
d. sentinta de desfacere sau anulare a adoptiei, pentru cei care au fost adoptati, s-au casatorit si ulterior a intervenit desfacerea adoptiei iar prin casatorie au luat numele celuilalt sot.

Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul de telefon: 0265 – 268330 int. 114.


12.Aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind divortul prin acordul sotilor

Potrivit dispozitiilor art. II din Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor „Ofiterul de stare civila desface casatoria, prin divort pe cale administrativa, la cererea ambilor soti, doar daca acestia sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati”.

Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna
a sotilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr.1.
In cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere ca:
a) sunt de acord cu desfacerea casatoriei;
b) nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati;
c) niciunul dintre soti nu este pus sub interdictie;
d) nu au mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.
De asemenea, in cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere:
a) adresa ultimei locuinte comune;
b) numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia, urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.
La depunerea cererii de divort, ofiterul de stare civila solicita sotilor urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si copie;
b) documentele cu care se face dovada identitatii , in original si copie;
c) declaratie autentificata in fata notarului public, in situatia in care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti inscris/a in actele de identitate.
Dovada identitatii se poate face, de catre soti, cu unul dintre urmatoarele documente:
a) pentru cetatenii romini - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie buletinul de identitate sau, in cazul cetatenilor romini cu domiciliul in strainatate,, pasaportul, care sa se afle in termenul de valabilitate, atit la momentul
depunerii cererii cit si la data eliberarii certificatului de divort;
b) pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European - documentul de identitate sau pasaportul, emis de statul apartinator;
c) pentru apatrizi - pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporar sau permanent, dupa caz;
d) pentru cetatenii straini din statele terte - pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Rominiei; viza trebuie sa fie valabila atit la data depunerii cit si la data eliberarii certificatul
certificatului de divort;
e) pentru cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Rominia - document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, document de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara
- protectie umanitar conditionata;
f) pentru cetatenii straini solicitanti de azil in Rominia - pasaport emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.
Ofiterul de stare civila inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a acesteia.
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofiterul de stare civila verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamintul lor este liber si neviciat, solicitind sotilor o declaratie, potrivit modelului stabilit in anexa nr.2.
In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie, potrivit modelului stabilit in anexa nr.3.
Daca sotii nu se prezinta impreuna pentru depunerea declaratilor,se poate acorda un nou termen, de pina la 30 de zile calendaristice, la cererea motivata a unuia dintre soti. Cererea va fi insotita de documente care sa ateste motivele temeinice invocate
Daca sotii nu se prezinta impreuna, dosarul de divort se claseaza, prin intocmirea unui referat.
Dosarul de divort se claseaza in aceleasi conditii, in urmatoarele cazuri:
daca nici unul din soti nu se prezinta pentru a starui in cererea de divort;
daca nici unul din soti nu se prezinta pentru a solicita un nou termen sau pentru a renunta la divort, la termenul stabilit.
daca ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort.
Daca sunt intrunite conditiile mentionate, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, in termen de pina la 30 de zile calendaristice. Data la care este desfacuta casatoria este data
eliberarii certificatului de divort. La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate. In cazul cartilor de identitate porovizorii si buletinelor de identitate, anularea se face prin inscrierea mentiunii "Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr................din ................ al Primariei.................Judetul........ . Titularul va purta numele de familie .................... ."
In caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de divort, ofiterul de stare civila elibereaza un duplicat, conform cu originalul, aflat in arhiva proprie, in baza cererii formulata de catre unul din fostii soti, personal sau prin imputernicit cu procura speciala.
La eliberarea duplicatelor certificatelor de divort se mentioneaza in partea superioara dreapta mentiunea "duplicat".
Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare dosarul de divort.
In situatia in care constata ca nu sunt intrunite conditiile prevazute, ofiterul de stare civila respinge cererea de divort si intocmeste un proces-verbal.
In situatia in care constata ca sotii nu se inteleg asupra numelui de familie pe care sa il poarte dupa divort, ofiterul de stare civila intocmeste un referat, prin care propune primarului sa emita dispozitie de respingere a cererii de divort si indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea celorlalte dispozitii in vigoare, este stabilita prin HCL "taxa de divort" in suma de 650 lei.


AUDIENTE

DIRECTOR EXECUTIV VINERI 10.00 - 12.00
SEF SERVICIU
COVACIU VASILE
LUNI 10.00 - 12.00
MIERCURI 10.00 - 12.00

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI 8.00 - 16.30
MARTI 8.00 - 16.30
MIERCURI 8.00 - 16.30
JOI 8.00 - 18.30
VINERI 8.00 - 16.30

ELIBERARI ACTE

LUNI - VINERI 14.00 - 16.00

PROGRAM SPECIAL: OFICIERI CASATORII

SAMBATA 8.00 - 16.00
DUMINICA 10.00 - 13.00

INREGISTRARI DECESE

SAMBATA 9.00 - 12.00
DUMINICA 9.00 - 11.00

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Data și ora

Luni, 18 Decembrie 2017
09:14:07

Evenimente

COLINDE BOCSA 18 DECEMBRIE 2
Kormoran 2017
afis hrusca 2017

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Astazi:199
Ieri:754
Saptamanal:199
Lunar:17641
Toate2228172